Föreläsning 8 Introduktion till XML

Report
INTRODUKTION
TILL XML
VAD ÄR XML?
Står för eXtended Markup Language
Härstammar från SGML,
Standard Generalized Markup Language
ISO-standard
VAD & VARFÖR XML?
SGML
Ramverk för ”markup languages”.
HTML
Statisk specifikation för att presentera
information
XML
Lagrar strukturerad information
VAD & VARFÖR XML?
Många tekniker på webben bygger på XML, till exempel:
XHTML
WSDL
beskriver webbtjänster och dess
funktioner samt hur dessa anropas
RSS
nyhetsflöden
SMIL
beskriva multimedia på webben
EXEMPEL
Webbbutik
Lagersystem
CRM
Dataöverföring
XML el db
Produktionssystem
TA-system
Ekonomisystem
XML STRUKTUR &
SYNTAX
XML STRUKTUR &
SYNTAX
XML STRUKTUR &
SYNTAX
Alla element ska ha en opening tag och en closing tag.
<name>
<- Opening tag
</name>
<- Closing tag
XML STRUKTUR &
SYNTAX
XML STRUKTUR &
SYNTAX
XML är skiftlägeskänsligt (case sensitive)
<name>, <Name> och <NAME> är tre olika saker.
<INFO>detta kommer att bli fel</info>
<info>detta kommer att bli rätt</info>
XML STRUKTUR &
SYNTAX
XML måste vara korrekt nästlat
Detta skulle kunna fungera i HTML:
<p><b>Text i fetstil</p></b>
men borde egentligen se ut så här:
<p><b>Text i fetstil</b></p>
Tolkarna av HTML (webbläsarna) är ofta förlåtande för den
här typen av misstag. Detta fungerar inte i XML.
XML STRUKTUR &
SYNTAX – FEL!
XML STRUKTUR &
SYNTAX
Element:
<person>
<namn>Magnus Westmar</namn>
</person>
Attribut:
<person namn=”Magnus Westmar”></person>
XML STRUKTUR &
SYNTAX
Tomma element skrivs
<adress></adress> = <adress />
<person>
<namn>Magnus Westmar</namn>
<adress />
</person>
XML STRUKTUR &
SYNTAX
Kommentarer skrivs som i HTML:
<!--
Kommentar start
-->
Kommentar slut
XML - ÖVRIGA BEGREPP
ATT KÄNNA TILL
XSLT
XPath & XQuery
XML Schema & DTD
STRUKTURERA –
HUR?
DATABAS – ENKELT?
Att arbeta med tabeller ger ganska stor flexibilitet!
MEN HUR GÖR VI
STRUKTUREN I XML?
Vi kan välja olika sätt att strukturera vår XML-fil
Vilken vi väljer beror på vad vi tror att vi vill veta!
Olika val kan göra XML-filen enklare eller svårare att arbeta med.
STRUKTUR EFTER BOK
STRUKTUR
EFTER
FÖRFATTARE
STRUKTUR
EFTER
KATEGORI

similar documents