Futurismus

Report
Název projektu: Moderní škola
FUTURISMUS
Mgr. Lucie Rusová
17. 05. 2014
český jazyk a literatura
3. ročník/septima
Moderní umělecké směry přelomu 19. a 20. ve světové a české literatuře
Gymnázium Ivana Olbrachta Semily, Nad Špejcharem 574, příspěvková organizace
Nad Špejcharem 574, 513 01 Semily, Česká republika
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0047
FUTURISMUS
 1909 Manifest futurismu - Filippo Marinetti
Způsobil velký šok v uměleckém světě, protože
odporoval tradici. Jeho autor se vysmívá básníkům
tehdejší doby, že tomto moderním světě plném
techniky zpívají o citech, bolestech, a to klasickými
prostředky.
(italský básník)
 hledají nový výraz pro pohyb
 doba, která se jim stala inspirací, se rychle mění →
→ dynamičnost chtějí dostat i do umění
 propagují svět techniky, rychlost, anarchismus,
destrukci x likvidují harmonii a konvence
Manifest futurismu (1909)
1/ Chceme opěvovat lásku k nebezpečí, návyk na energii a
smělost
2/ Základními prvky naší poezie budou odvaha, zmužilost a revolta
3/ Literatura až dosud velebila myšlenkovou nehybnost, extázi a
spánek, my chceme velebit útočný neklid, horečnatou nespavost,
poklus, nebezpečný skok, facku a ránu pěstí
4/ Prohlašujeme, že nádhera světa byla obohacena o novou krásu:
o krásu rychlosti. Závodní automobil, který jako by se řítil po
kartáčových nábojích, je krásnější než Niké se Samothráky (…)
6/ Básník se musí vybít vášnivě, břeskně a marnotratně, chce-li
znásobit nadšené zanícení pro prvotní živly (…)
teorie tzv. osvobozených slov
teoreticky i prakticky propracovaný Manifest futurismu v oblasti literární
1/ skladba musí být i zrušena a podstatná jména buďtež
náhodně dle svého vzniku umístěna
2/ sloveso budiž užíváno jen v infinitivu (…) jen sloveso
v neurčitém způsobu může vystihnouti smysl
soustavnosti života a pružnost názoru, který jej proniká
3/ přídavné jméno musí být odstraněno, aby obnažené
podstatné jméno zachovalo svoji význačnou barvitost
4/ zrušení interpunkce
Filippo Tomasso Marinetti
*1876 †1944
italský básník a dramatik, zakladatel futurismu
nový směr propagoval na zájezdech do velkých
evropských měst, pořádal futuristické večery a
přednášky (v Praze 1921 ve Švandově divadle)
připojil se k italskému fašismu a politice
Mussoliniho, zbožňoval válku (v devátém bodě
manifestu je totiž napsáno, že futuristé chtějí oslavovat válku,
neboť je to jediná hygiena světa)
příklad osvobozených slov
Pokuste se vysvětlit,
v čem tkví podstata
osvobozených slov.
ukázka č. 1
BITVA V 9 POSCHODÍCH NA MONT ALTISSIMO
příklad osvobozených slov
DOPIS „PASSÉISTICKÉHO“ PÁNA MLADÉ KRASAVICI
iiiiiiiiiiiiiiii lllllllllllllll ááááááááááááá áááááá
+ Miluji tě + - × 29 lichotek + luna a potůčky
pějí pod stromy ......... ráj mých paží Přijď
štěstí + - × 3 000 měsíčně + prsten
nicotnosssssst
s rubíny 8 000 + 6 000
botičky. Zítra u mne.
Buď rozumnou. Tři
futuristické
polibky
ukázka č. 2
další autoři futurismu
Carlo Gavoni
Boccioni
Carrà
Russolo
Chirico
Velemir Chlebnikov
Vladimir Majakovskij
palindrom
 Velemir Chlebnikov natolik experimentoval
s jazykem, že v jeho básních verše čtené zepředu
i zezadu dávají týž smysl
PALINDROM
příklady:
Pokuste
semá
vytvořit
„kobyla
malý bok“ vlastní
„Žijí psi. Mizí žal, až i zimy spí již.“
palindrom.
Palindrom (z řec. palindromos, běžící pozpátku) je slovo, věta,
číslo nebo melodie, která tam i zpět zachovává stejný smysl,
přičemž se neberou v úvahu mezery mezi slovy a diakritika
zdroje
 ukázka č. 1 - Marinetti: Osvobozená slova: BITVA V 9 POSCHODÍCH NA MONT
ALTISSIMO. In: Www.ceskaliteratura.cz [online]. 2010 [cit. 2014-05-17].
Dostupné z: http://www.ceskaliteratura.cz/translat/futur.htm
 ukázka č. 2 - Marinetti: Osvobozená slova: DOPIS "PASSÉISTICKÉHO" PÁNA
MLADÉ KRASAVICI. In: Www.ceskaliteratura.cz [online]. 2010 [cit. 2014-05-17].
Dostupné z: http://www.ceskaliteratura.cz/translat/futur.htm
• PROKOP, Vladimír. Přehled světové literatury 20. století: (pro výuku na středních
školách). Sokolov: O.K.-Soft, 2001.
• ostatní použité obrázky pocházejí z databáze Microsoft klipart

similar documents