Hverdagsaktiviteter og energiøkonomisering

Report
Mitt liv, mine valg
Et sjeldent kurs for mennesker
med en sjelden sykdom
Lærings- og mestringskurs for
mennesker med progressiv
muskelsykdom
Hverdagsaktiviteter og
energiøkonomisering
AKTIVITETER I HVERDAGEN
• Hvilke aktiviteter som dere utfører i hverdagen
blir dere mest slitne av?
• Primære aktiviteter i dagliglivet, PADL
• Instrumentelle (sekundære) aktiviteter i
dagliglivet, IADL
• Hvilke type aktiviteter utfører flest ganger i
hverdagen?
• Hvor er det mest energi å hente?
AKTIVITETER I HVERDAGEN
• Må-aktiviteter
– Dusje, påkledning, pusse tenner, spise, hvile
• Bør-aktiviteter
– vaske, trene, klippe gresset, olje terrassegulvet,
AKTIVITETER I HVERDAGEN
• Påfyllsaktiviteter
– Se fotball, gå tur, gå på Cafè/kino, prate med
en venn på telefon, surfe, lese en bok, høre
radio/musikk
• Viktig å skille mentalt mellom må, bør og
påfyllsaktiviteter
• Erkjenne at påfyllsaktiviteter er akkurat
det det er.
• Målsetting: En påfyllsaktivitet hver dag
Hva er arbeidsbesparende metoder?
• Energibesparende metoder handler om
bevisst bruk av pust og energi
• Hva/hvordan utfører man en aktivitet?
• Hvordan mestre å bli sliten?
• Kompensering
• Rasjonalisering av kreftene
Energiøkonomisering
• Bruke den energien man har bevisst
• Være i aktivitet, men unngå utmattelse
• Balanse mellom aktivitet og hvile.
• Få mer overskudd til positive eller lystbetonte
aktiviteter
• Ikke bruk mer energi enn du har
Å VÆRE BEVISST I HVERDAGEN
ENØK`s 4 P`er
Prioritering
Planlegging
Plassering
Pauser/
Pace = tempo
Valg
•
•
•
•
Bli bevisst hva tid og krefter blir brukt på
Hva MÅ gjøres?
Prioriteres meningsfulle aktiviteter?
Hva er viktig i ditt liv?
Planlegge
•
•
•
•
Planlegg aktiviteter på forhånd
Planlegg god tid og pauser
Porsjoner ut kreftene
Jevnt aktivitetsnivå
Plassere
• Hva er den beste arbeidsstillingen for denne
aktiviteten?
• Hvordan plasserer du det du trenger?
• Arbeid mest mulig i midjehøyde og nær
kroppen
Pace (tempo)/ Pauser
•
•
•
•
•
•
Riktig tempo
Start rolig, ta pauser underveis
Planlegg med god tidsmargin
Arbeid i moderat tempo
Rolige bevegelser og småpauser underveis
Fokuser på hvilket tempo som er best for en
selv, ikke for andre
• Husk tid til avslapping og hvile
Å VÆRE BEVISST I HVERDAGEN
• Styremøte med seg selv om planlegging av
aktiviteter hver dag
• Er denne aktiviteten nødvendig?
• Må jeg gjør den eller kan jeg delegere/gjøre
sammen med andre?
• Når skal jeg gjøre den? Tyngre aktiviteter når
du er i best form
• Hvor ofte skal jeg gjøre den?
ENERGIØKONOMISERING
• Jevnlig evaluering – hva lar jeg dette gjøre
med meg
• Skape forventninger som passer dagens form
– men samtidig…
• Ikke tenke hele tiden på hva ting kan gjøre
med en – bli deprimert
ENERGIØKONOMISERING
•
•
•
•
•
Ikke vær redd for å skaffe assistanse
Søk om hjelp ift bruk av tekniske hjelpemidler
Skaff deg kompetanse på hjelpemidler
Bruke hjelpemidler
Tørr å ta deg selv og sykdommen på alvor

similar documents