svenska - Internwebben - Karolinska Institutet

Report
Den 13 december 1810 grundades
Karolinska Institutet av Karl XIII.
Sedan dess har läkekonsten
utvecklats på ett sätt få nog kunde
drömma om och KI har bidragit med
flera viktiga genombrott. Men 2010
är inte bara ett år att minnas
historien, det är också ett tillfälle
att blicka framåt.
200 år är bara början...
Några viktiga personer och händelser ur historien
Jöns Jacob Berzelius, den
svenska kemins fader, är en
centralgestalt vid grundandet av
Karolinska Institutet. Han lägger
som en av KIs första professorer
grunden för universitetets
naturvetenskapliga inriktning.
Berzelius mest kända bidrag till
vetenskapen är att ha givit grundämnena sina bokstavsbeteckningar.
1816 blir Anders Johan Hagströmer
Institutets förste inspector,
motsvarande nuvarande rektor.
Hagströmer var på sin tid en
framstående läkare och
vetenskapsman som outtröttligt
förenade praktisk läkarvård med
vetenskaplig forskning. Något vi slår
vakt om än idag.
1895 utser Alfred Nobel, i sitt
testamente, Karolinska Institutet till
utdelare av Nobelpriset i fysiologi
eller medicin
Uppdraget har sedan dess gett
institutet ett brett kontaktnät inom
det medicinska forskarsamhället
Genom åren har fem forskare från
Karolinska Institutet tilldelats
Nobelpriset i fysiologi eller medicin
1937 blir Nanna Svartz professor
vid Karolinska Institutet och tillika
Sveriges första kvinnliga professor
i statlig tjänst
Åtta Nobelpris i fysiologi eller medicin har
hittills gått till svenska forskare. Fem av dem
kommer från Karolinska Institutet.
1955
Hugo Theorell får, som förste KIforskare, Nobelpriset i fysiologi eller
medicin för sina upptäckter rörande
oxidationsenzymernas natur och
verkningssätt.
1967
Ragnar Granit blir den andre KIforskaren som får Nobelpriset i
fysiologi eller medicin, för sin
kartläggning av näthinnans funktion
och nervcellers respons på
ljusstimuli, färg och frekvens.
1970
Ulf von Euler får, som tredje KIforskare, Nobelpriset i fysiologi eller
medicin för upptäckten av
noradrenalin, en signalsubstans i
nervcellernas kontaktorgan och
mekanismerna för dess upplagring,
frisättning och inaktivering.
1982
Sune Bergström och Bengt
Samuelsson får som fjärde och
femte KI-forskare Nobelpriset i
fysiologi eller medicin för sina
upptäckter och beskrivningar av
prostaglandinernas kemi, som
bland annat spelar stor roll för
kontroll av blodtryck och
kärlaktiviteter.
Idag:
Karolinska Institutet rankas som ett
av världens främsta medicinska
universitet.
Karolinska Institutet har Sveriges
bredaste utbud av medicinska
utbildningar
Karolinska Institutet står för 40
procent av all medicinsk forskning
vid universitet och högskolor i
Sverige.
Hans Majestät Konung Carl XVI
Gustaf är jubileets beskyddare.
Välkommen till ett intensivt jubileumsår!
Under jubileumsåret delar vi genom TV-program,
utställningar, vetenskapliga symposier och böcker
med oss av de idéer, kunskaper och människor
som bidrar till att skapa detta framgångsrika universitet.
Vetenskapliga- och populärvetenskapliga
föreläsningar
Under hela året arrangeras vetenskapliga konferenser,
föreläsningar och symposier för det internationella
vetenskapssamhället, såväl som populärvetenskapliga
föreläsningar för allmänheten.
De vetenskapliga symposierna hålls i Sverige, Washington,
D.C. och Singapore.
De populärvetenskapliga föreläsningarna sänds på
Kunskapskanalen.
Läke Konst
I maj slår utställningen Läke Konst upp portarna på
Waldemarsudde i Stockholm.
Här visas medicinska bok- och bildskatter från medeltid till
Lennart Nilsson.
Det blir en spännande resa genom människokroppens mysterier
med bildmaterial från ett av världens finaste medicinhistoriska
bibliotek och bokmuseum, Hagströmerbiblioteket vid Karolinska
Institutet.
Utställningen avslutas den 29 augusti.
KI lär barn om forskning
För att intressera unga för medicinska frågor samarbetar
Karolinska Institutet under jubileumsåret med tidningen
Kamratposten och deras webb.
På KP-webben ges 7-14-åringar möjlighet att "forska"
tillsammans med doktorander och unga forskare från KI.
Ett annat sätt att öka ungas intresse för medicinska frågor är
den medicinbok som KI har tagit fram till det populära TVprogrammet Wild Kids.
Jubileumsfrimärke
Posten hedrar 200-årsjubileet genom att ge ut
två frimärken den 13 maj.
Motiven är två grundämnen, kisel och selen, upptäckta av en av
KIs grundare Jöns Jacob Berzelius och fotograferade av en
annan stor KI-personlighet, Lennart Nilsson.
Öppen scen, profilprodukter, böcker
För studenter, medarbetare och alumner anordnas under året
också bland annat Öppen scen på KI.
Alla ges tillfälle att köpa jubileumsprodukter i profilshopen såväl
som någon av det tiotal böcker om KIs historia som kommer ges
ut.
En fotobok kommer att delas ut till alla studenter och
medarbetare
Födelsedagsfirande den 13 december
På KIs födelsedag, den 13 december, avslutar studenterna
jubileumsåret med en inspirationsdag för framtiden.
Då kommer framgångsrika, före detta KI-studenter till KI för
att inspirera dagens studenter och doktorander.
Stafettpinnen lämnas med andra ord vidare till studenterna – på
dagen 200 år sedan Sveriges dåvarande kung, Karl XIII,
signerade det dokument som innebar starten av Karolinska
Institutet.
Detaljerad information
om jubileets händelser finns
i jubileumskalendern på ki.se
Kontakt: [email protected]

similar documents