Antrozoologi - Grimstad kommune

Report
Velkommen! 
Til foredrag om
Dyreassistert terapi!
Jeg er her fordi…
Sykepleier
 Masterstudent i helsefag
 Dyreassistert terapeut

© Siri-Merete Skjørestad Masterstudent ved Universitetet i Agder
Antrozoologi
Antro - Mennesket
Zoo – Dyr
Logi – Læren om
”Læren om forholdet mellom mennesker
og dyr”.
(Antrozoologisenteret, 2010)
© Siri-Merete Skjørestad Masterstudent ved
Universitetet i Agder
Historisk perspektiv

Animisme hos urbefolkninger
Katter domestisert i Egypts templer
 Menneske og hund gravlagt sammen (12.000 år
siden)


Behandling av handikappede (9.århundre)

Ridning for fysisk og psykisk helse (1500)
(Serpell, 2006; Johansson og Anderson, 2005;Morrison, 2007)
© Siri-Merete Skjørestad Masterstudent ved
Universitetet i Agder
Forts…

Sosialiserings”redskap” for barn (17-1800)

Mentalsykehusene/asylene (fra 1792)

Florence Nightingale (1880)
- ”små dyr er ofte et godt selskap for den syke, spesielt de kronisk syke”

Levinson (1962)
Teorier

Effektene avhenger av manglende frykt
Biofilihypotesen
 Tilknytningsteori

(Kruger og Serpell, 2006)
© Siri-Merete Skjørestad Masterstudent ved
Universitetet i Agder
Fysisk påvirkning
Bedre selvrapportert helse
 BT
 Puls
 Respirasjon
 Immunoglobuliner (IgA)
 Øker fysisk aktivitet
 Bevegelse stimulerer nervesenteret og
synapser

(Johansson & Andersson, 2005; Morrison, 2007)
© Siri-Merete Skjørestad Masterstudent ved
Universitetet i Agder
Bedre nivå av:
Oxytocin
 Prolactine
 Beta – endorfin
 Nor-epinephrin
 Phenylethylamine
 Dopamin
 Cortison

(Baun et.al., 2006)
© Siri-Merete Skjørestad Masterstudent ved
Universitetet i Agder
Psykisk helse
Reduserer og bufrer mot psykisk stress
 Bidrar til positiv og roligere oppfatning
 Bedrer kognitive evner
 Positivt for synet på helsen
 Reduserer angst
 Økt selvfølelse

(Johansson og Andersson, 2005;Kruger og Serpell, 2006; Wisdom et.al., 2009)
© Siri-Merete Skjørestad Masterstudent ved
Universitetet i Agder
Sosial helse







Sosial katalysator
Minker følelse av isolasjon og ensomhet
Sosial støtte
Øker empati
Se det viktige i livet
Ubetinget kjærlighet
”Concern”
(Woods, 2005; Kruger og Serpell, 2006; Johansson og Andersson, 2005; Wisdom et.al.,
2009)
© Siri-Merete Skjørestad Masterstudent ved
Universitetet i Agder
Begreper
Dyreassistert…
 DAI - Intervensjon

DAA – Aktivitet
 DAP - Pedagogikk
 DAT- Terapi

(Antrozoologisenteret, 2010)
© Siri-Merete Skjørestad Masterstudent ved
Universitetet i Agder
Litteratur å grave i!

Terapi- og selskapsdyr i norske sykehjem - en
kartleggingsstudie av Ida Kristin Myren (2010).
God litteraturgjennomgang
 Erfaringer fra Norge
 På NORSK!

© Siri-Merete Skjørestad Masterstudent ved
Universitetet i Agder
Noen vitenskapelige fakta
Økt matinntak ved akvarium i
spisegruppen
 Sykehjemmet sparte på ernæringstilskudd
 Mindre atferdsforstyrrelser og uro hos
demente ved terapihund
 Mer sosiale, flere smil og latter, økt
utveksling av historier med dyr tilstede
 Redusert stressnivå hos ansatte

(Myren, 2010)
Norsk statistikk
28,4 % av norske sykehjem har dyr
 Vanligst med katt, deretter akvariefisk og
burfugl, så hund
 78 av de 80 sykehjemmene som har dyr,
får også besøk av dyr
 dyrene er hovedsakelig i avdelingen eller
på dagligstue
 Eieren er i størst grad institusjonen selv,
men også ofte en ansatt

(Myren, 2010)
Arbeidsbelastning
Varierende ansvarsfordeling
 Av totalt 80 sykehjem som har dyr mener
96,3 % at det synes å ha noen virkning på
beboere og ansatte
 83,3 % mener at det gir ingen allergiske
reaksjoner å ha dyr på sykehjemmet
 58,6 % mener at det ikke medfører noe
ekstra arbeid for ansatte, mens 20 % mener
det gjør det

(Myren, 2010)
Holdning til dyret
ansatte med allergi, renholdspersonalet og
de som ikke har dyr selv er negative
 noen er redd dyret/dyrene eller ikke liker
dyr
 sykepleiere, hjelpepleiere og
fysioterapeuter er mest positive, samt de
ansatte som selv har dyr

(Myren, 2010)
Problemer
•
•
•
•
Under halvparten har opplevd problemer
Flest har hatt problemer med allergi
Deretter frykt
Problemer med mattilsynet, bitt, rot og
atferdsproblemer, manglende ansvar,
zoonoser, helsetilsynet, feil dyreart, klager
fra pårørende, og vantrivsel er også
rapportert
(Myren, 2010)
Implementering
Med gode kunnskaper kan de negative
virkningene reduseres!
 De positive effektene er flere enn de
negative for beboerne!
 Mange av sykehjemmene som ikke har dyr
i dag, kan tenke seg å skaffe dyr

(Myren, 2010)
Hvordan?







Riktig art, rase og individ
Klar ansvarsfordeling og kompetanse
Hensyn til ansatte og beboere som ikke
ønsker/kan ha omgang med dyr
Dyrevernsmessige hensyn
Hygiene for menneske og dyr
Grunnleggende atferdskunnskaper hos ansatte
eller kurset/utdannet handler
Spesialtrent og gjerne godkjent dyr

(Fine, 2006; Morrison, 2007)
Utdanninger

NODAT – Norsk organisasjon for
dyreassitert terapi

Antrozoologisenteret – tilknyttet
Universitetet for miljø og biovitenskap

Kennelklubber???
(www.nodat.no, www.antrozoologisenteret.no)
Bøker…
Handbook on Animal Assisted Therapy –
Theoretical Foundations and Guidelines
for Practice
av: Aubrey H. Fine (red.). (2006)
Ny bok: ”Psykisk helsearbeid - mer enn
medisiner og samtaleterapi”
-
Kapittel om dyreassisterte intervensjoner!
-
av: Borge, Martinsen
og Moe(red.).(2011)
© Siri-Merete Skjørestad Masterstudent ved
Universitetet i Agder
Nettsteder…
DeltaSosiety.org
Antrozoologisenteret.no
NODAT.no
© Siri-Merete Skjørestad Masterstudent ved
Universitetet i Agder
Se for øvrig kompendium…
Myren (2010)
 Johansson og Andersson (2005)
 Morrison (2007)
 Sellers (2005)
 Ormerod (2005)
 Edwards og Beck (2002)
 Skjørestad (2010) (upubl.)

Referanser

Antrozoologisenteret. (2010). Antrozoologisenteret. Hentet 19.november 2010, fra
http://www.antrozoologisenteret.no/.

Baun, M., Johnson, R., & McCabe, B. (2006). Human-Animal Interactions and Successful Aging. I: A. H. Fine
(red.), Handbook on Animal Assisted Therapy: Theoretical Foundations and Guidelines for Practice (2nd, s. 287-302).
San Diego: Elsevier Academic Press.

Borge, L., Martinsen, E., Moe,T. (red.)(2011) Psykisk helsearbeid - mer enn medisiner og samtaleterapi.
Oslo:Fagbokforlaget.

Fine, A. H. (red.), (2006) Handbook on animal assisted therapy: Theoretical foundations and guidelines for practice
(2nd). San Diego: Elsevier Academic Press.

Johansson, N., & Anderson, M. (2006). Hälsofrämjande effekter av sällskapsdjur - En litteraturstudie.
Upublisert Litteraturstudie. Sektionen för Hälsa och Samhälle.

Morrison, M. L. (2007). Health benefits of animal assisted interventions. Complementary Health Practice Review,
12(1), 51-62

Myren, I. K. (2010). Terapi og selskapsdyr i norske sykehjem - en kartleggingsstudie. Upublisert Masteroppgave.
UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP

INSTITUTT FOR HUSDYR- OG AKVAKULTURVITENSKAP.

Serpell, J. A. (2006). Animal Assisted Interventions in Historacal Perspective. I: A. H. Fine (red.), Handbook on
Animal Assisted Therapy: Theoretical Foundations and Guidelines for Practice (2nd, s. 3-20). San Diego: Elsevier
Academic Press.

Wisdom, J. P., Green, C. A., & Saedi, G. A. (2009). Another Breed of "Service" Animals: STARS Study Findings
About Pet Ownership and Recovery From Serious Mental Illness. American Journal of Orthopsychiatry, 79(3),
430-436.
© Siri-Merete Skjørestad Masterstudent ved
Universitetet i Agder

similar documents