pobierz - Profill.com.pl

Report
Profill 2014
Zakres usług wykonywanych w ramach przygotowania
i obsługi prowadzonych programów lojalnościowych
Dlaczego największe sukcesy na rynku
odnoszą unikalne programy lojalnościowe?
Indywidualne cele wymagają indywidualnych
rozwiązań!
Marketing lojalnościowy – zasady w wideopigułce
link: http://www.youtube.com/watch?v=uTFxRbGEH9g
Definicja marketingu lojalnościowego
Marketing lojalnościowy to podejście do marketingu, wywodzące się
z zarządzania strategicznego, w którym firma koncentruje się na
pozyskaniu nowych i utrzymaniu dotychczasowych klientów.
Marketing lojalnościowy buduje pozytywne relacje z partnerami
biznesowymi, poprzez motywowanie i nagradzanie pożądanych
zachowań.
Definicja marketingu lojalnościowego
Ewolucja marketingu lojalnościowego
FAZY
1.0
2.0
3.0
4.0
Model
programu
punkty i nagrody
zaangażowanie, podgrupy
relacje, segmentowanie
indywidualne
sieci marketingowe
Oczekiwania
Klienta
nagrody i upusty
swobodny dostęp, informacja,
zaangażowanie
wybór, kontrola, dostępność
na żądanie, wartość
partnerstwo, bieżąca reakcja,
usługa lokalizacyjna (LBS)
Segmentacja
danych
targetowanie masowe
(jeden model dla większości)
bardziej rozbudowane
segmenty (jeden model dla
pewnej części), ulepszone
metody pomiaru
możliwe zastosowanie
CRM (oddzielny model dla
każdego), zaawansowane
tworzenie modeli
Wielostronna współpraca,
dynamiczna segmentacja,
intensywne wykorzystywanie
analizy predykcyjnej
Komunikacja
masowy marketing
bezpośredni,
nacisk na materiały
drukowane
kampanie o charakterze
falowym,
nacisk na mailing
kluczowe wydarzenia /
okoliczności, media mobilne
oraz cyfrowe, web 2.0,
działania interaktywne
współdziałające
z aktywnościami poza siecią
wszędzie gdzie znajduje
się klient, automatyzacja
marketingu, bieżące
podejmowanie decyzji, wpływ
komunikacji na markę
w pełnym zakresie
Wartość
obciążenie budżetu
(niewielka analiza sprzedaży
dodatkowej jako wyniku akcji)
obniżone koszty operacyjne,
skupienie na wartości
poszczególnych segmentów,
oddzielny rachunek
zysków i strat
wpływ na zestawienie
bilansowe,
optymalizacja LTV klientów
zarządzanie,
nowe źródła przychodów
Ewolucja vs projekty PROFILL
Obecnie prowadzone przez nas programy wypełniają założenia
pierwszych trzech faz. Jeden z projektów przygotowujemy do
wdrożenia programu partnerskiego i samofinansowania (4.0).
Standardem stały się integracje z systemami ERP, które pozwalają
dynamiczną i automatyczną wymianę danych oraz otwierają nowe
możliwości realizowania skomplikowanych mechanik programów.
Powszechny dostęp do internetu w punktach sprzedaży oraz dostęp
do urządzeń mobilnych pozwala na stosowanie nowoczesnych
kanałów komunikacji.
Pro.fill
Specjalizujemy się w dziedzinie marketingu lojalnościowego. Dzięki
doświadczeniu
zdobytemu
w
agencjach
reklamowych
i marketingowych oraz różnorodnym kompetencjom zespołów,
oferujemy profesjonalne usługi na wszystkich etapach realizowanego
projektu.
Tworzymy innowacyjne rozwiązania i autorskie narzędzia wsparcia
sprzedaży w oparciu o aktualne trendy.
Projektujemy, wdrażamy i koordynujemy w pełni spersonalizowane
usługi dla firm poszukujących skutecznych i nowoczesnych
rozwiązań.
Budujemy dobre relacje z marketingiem, siłami sprzedaży, trade
marketingiem ułatwiając dostęp do analiz, rekomendując działania
i skutecznie dostarczając informację.
Nasi Klienci – wdrożenie sierpień 2013
Nazwa programu:
Zakres obsługi:
analiza i wdrożenie
obsługa bieżąca
system IT + integracja z ERP
obsługa logistyczna nagród
infolinia dla uczestników
Grupa docelowa:
kliniki dla zwierząt
sklepy akwarystyczne
właściciele i sprzedawcy
Liczba uczestników:
2 500
Kategorie nagród:
nagrody rzeczowe
Nasi Klienci – wdrożenie czerwiec 2013
Nazwa programu:
Zakres obsługi:
strategia programu
analiza i wdrożenie
obsługa bieżąca
system IT + integracja z ERP
obsługa logistyczna
infolinia dla uczestników
Grupa docelowa:
agencje ubezpieczeniowe
i ich pracownicy
Liczba uczestników:
8 500
Kategorie nagród:
nagrody rzeczowe
nagrody pieniężne
Prezentacja przykładowego programu (Ergo Hestia)
link: https://mojepunkty.ergohestia.pl/hestia_punkty_animacja.mp4
Nasi Klienci – start maj 2014
Nazwa programu:
Zakres obsługi:
strategia programu
analiza i wdrożenie
obsługa bieżąca
system IT + 3x integracja
obsługa logistyczna
infolinia dla uczestników
Grupa docelowa:
pracownicy banku
klienci indywidualni
klienci biznesowi
Liczba uczestników:
20 000 - 50 000
Kategorie nagród:
nagrody rzeczowe
Nasi Klienci – wybrane projekty
Wybrane referencje
„Współpraca układa się modelowo i rozwijamy jej zakres. Dzięki sprawnej
wymianie informacji, rozwiązania które są nam dostarczane precyzyjnie
spełniają nasze potrzeby i skutecznie wspierają cele strategiczne firmy. Ze
spokojem powierzamy im projekt dla kolejnego kanału sprzedaży”
Aleksandra Skrodzka
Dyrektor Działu Marketingu i Komunikacji
tel. +48 696 404 916
„Jestem bardzo zadowolony i szczerze polecam! W trakcie warsztatów
specjaliści byli otwarci na dzielenie się wiedzą i chętnie korzystali z naszego
bogatego doświadczenia branżowego, aby stworzyć unikalne rozwiązanie,
precyzyjnie dostosowane do potrzeb Ergo Hestia. W trakcie wspólnej pracy,
szybko udało nam się zbudować zaufanie i partnerskie relacje.”
Ignacy Chrzanowski
Biuro Marketingu Ergo Hestia
tel. +48 508 046 582
Wybrane referencje
„Pracownicy firmy dali poznać się jako osoby terminowe, bardzo
zaangażowane, oferujące cenne sugestie i porady, co przyczyniło się do
sukcesu naszych projektów.”
Tatiana Sobańska
Product Marketing Manager
„Współpracę z Pro.fill uważamy za bardzo efektywną. Zaangażowanie,
partnerskie podejście i dyspozycyjność oraz pełen profesjonalizm pozwalają
na organizację również niestandardowych działań na dużą skalę.”
Artur Olender
Prezes zarządu
tel. +48 602 385 552
Wybrane referencje
„Pro.fill cechuje wysoka precyzja w opracowywaniu projektów zarówno od
strony prawnej, graficznej jak i logistycznej, a zaproponowane przez nią
ciekawe scenariusze programów pozwoliły na zaaktywizowanie i skuteczne
dotarcie do wszystkich poziomów sieci sprzedaży oraz zbudowanie bazy
danych Punktów Sprzedaży naszych produktów, przewyższającą rozmiarem
nasze oczekiwania.”
Piotr Koszek
Marketing and Business Development Manager
„Zlecenie zostało wykonane przez Pro.fill należycie, tzn. nie uchybiając
przyjętym wcześniej założeniom realizacyjnym oraz na poziomie właściwym
dla tego typu przedsięwzięć.”
Ewelina Sznyrowska
CRM Specialist
Wybrane referencje
„Od 2006 roku współpracujemy z firmą Profill spółka z.o.o., która jest
godnym zaufania partnerem w dziedzinie rozwiązań marketingowych.
Wspólnie realizujemy konkursy i programy lojalnościowe, co przekłada się na
sukcesy wspólnie prowadzonych przedsięwzięć.”
Mariola Sinkowska
Finance Manager / Deputy Managing Director
„Metodologia pracy firmy Pro.fill w zakresie analizy danych sprzedażowych
i dotyczących zachowań uczestników oraz narzędzie informatyczne
wspierające te działania pozwalają na prowadzenie zaawansowanych prac
analityczno–symulacyjnych, które ułatwiają nam podejmowanie decyzji
przydatnych do tworzenia planów promocyjnych.”
Elżbieta Czerwińska
Contact Center Manager
Rekomendowany proces
Koncepcja
Programu =
odpowiedź
na potrzeby
firmy
Aktualna sytuacja
i strategia rozwoju
firmy = unikalne
potrzeby
Decyzja
Zarządu
unikalny
program
lojalnościowy
REALIZUJĄCY
CELE FIRMY!
Narzędzia
dopasowane
do przyjętej
koncepcji zgodnie
z najlepszymi
praktykami i
wiedzą ekspercką
zaangażowanych
specjalistów
Rekomendowany proces – przewagi
Realizacja strategii w kluczowych obszarach działalności klienta
dzięki przemyślanej, zindywidualizowanej formule Programu
i odpowiednio dobranego do niej narzędzia
Kompleksowość i dedykowane rozwiązania – przy utrzymaniu
czytelności zasad i prostoty użytkowania dla uczestników,
niełatwe do skopiowania przez konkurencję a poza tym
INNE, CIEKAWE I UNIKALNE ponieważ stworzone „na miarę”
Zaangażowanie specjalistów dysponujących wiedzą ekspercką
i doświadczeniem w zakresie marketingu lojalnościowego –
czerpanie z dobrych praktyk przy wykorzystaniu najnowszych
najskuteczniejszych rozwiązań w branży = realizacja założonych
celów firmy
Strategiczna analiza przedwdrożeniowa
•
Wymiana wiedzy między Zespołem SPAR a agencją - partnerem
wyspecjalizowanym w marketingu lojalnościowym
•
Doprecyzowanie celów i zdefiniowanie rozwiązań pozwalających na ich
osiągnięcie
•
Wypracowanie koncepcji i szerokiego wachlarza dedykowanych
mechanik wraz z kosztorysem i harmonogramem realizacji
•
Dostarczenie materiału stanowiącego dla Zarządu solidną podstawę do
podjęcia
decyzji
o
kształcie
Programu
i
związanych
z nim rozwiązaniach IT
•
Odpowiednie zaplanowanie Programu = optymalizacja zasobów klienta
(środki finansowe, zaangażowanie pracowników, czas)
Model współpracy
Zapewniamy kompleksowe rozwiązania na wszystkich etapach
tworzenia, wdrażania i obsługi programu.
Etap analizy strategicznej
Etap przygotowania programu
Etap obsługi programu
Model współpracy
Stoimy na stanowisku, że transparentne warunki współpracy
w znaczny sposób wpływają na jakość i czas wykonywanej usługi.
Nasze standardy są efektem wieloletniego doświadczenia w branży
marketingu lojalnościowego i opierają się o:
•
nastawienie na cele biznesowe Klienta i własne,
•
model efektywnościowy,
•
transfer wiedzy,
•
wspólnie wypracowaną z Klientem metodologię realizacji projektu.
Elementy marketingu lojalnościowego
Oferujemy rozwiązania wykorzystujące różnorodne elementy
marketingu lojalnościowego.
Programy lojalnościowe i motywacyjne
Promocje
Konkursy
Loterie
Akcje telemarketingowe
Działania niestandardowe
Zakres oferty
Zajmujemy się kompleksowym przygotowaniem i obsługą zarówno
złożonych programów, jak i ich wybranych elementów.
Analiza i doradztwo
Kompleksowe doradztwo prawne i podatkowe
Obsługa logistyczna
Komunikacja marketingowa
Rozwiązania kreatywne i produkcja materiałów marketingowych
Obsługa bieżąca
Platforma IT
Analiza i doradztwo
Przed podjęciem działań opracowujemy strategię w oparciu o analizę
Technologiczną i marketingową pozwalającą nam na jasne określenie celu
Twojego programu.
•
Precyzyjnie przeanalizujemy stan obecny w zakresie możliwości pozyskiwania
danych, wykonania koniecznych integracji, przetwarzania danych do potrzeb
programu i realizowania określonych mechanik.
•
Zdefiniujemy grupy docelowe, co zagwarantuje dopasowanie odpowiednich
kanałów dotarcia do odbiorców i określenie właściwego stylu komunikacji.
•
Opracujemy symulację efektów projektu podzielonego na kluczowe etapy realizacji
oraz analizę budżetową.
•
W trakcie obsługi projektu będziemy dokonywali okresowych ewaluacji, co pozwoli
na elastyczne reagowanie na zmiany otoczenia i oczekiwań Klientów.
Partnerska współpraca z
Kompleksowe doradztwo prawne i podatkowe
Projektując program szczegółowo dobieramy rozwiązania, tak by
uwzględnić wszelkie aspekty prawne i podatkowe projektu.
Gwarantujemy dopełnienie formalności prawnych i obowiązków
podatkowych spoczywających zarówno na organizatorach, jak
i uczestnikach programu.
Opracowywanie umów łączących wszystkie strony projektu
Przygotowanie regulaminów i zasad udziału w programach zgodnie
z przyjętymi standardami GIODO i aktualnymi regulacjami prawnymi
Dobór rozwiązań zapewniających efektywność podatkową (PIT, VAT)
Obsługa logistyczna
Oferujemy przejęcie wszelkich obowiązków związanych z obsługą
zamówień, zarządzaniem bazą nagród i materiałów promocyjnych
oraz logistyką dokumentacji. Nasze działania wspierane są przez trzy
autorskie systemy IT:
GiftShop System
to platforma, na której logują się uczestnicy projektu i dokonują wymiany
zgromadzonych punktów na nagrody - możliwość pełnej personalizacji
funkcjonalnej i wizerunkowej interfejsu uczestnika zgodnie z potrzebami Klienta
Gift System
to platforma zarządzająca bazą produktów i nagród wykorzystywana do
prezentacji produktów Klientowi – łatwa intuicyjna obsługa umożliwia wybór
produktu jednym kliknięciem
Logistics System
jest wewnętrznym narzędziem zapewniającym stały monitoring wszystkich
zamówień oraz możliwość zastosowania dowolnego wariantu dystrybucyjnego
Komunikacja marketingowa
Zgoda na otrzymywanie komunikatu marketingowego jest kluczem do
efektywnej komunikacji, dlatego w działaniach komunikacyjnych
wykorzystujemy zasadę permission marketing.
Przygotowując projekt dokonujemy analizy, tak by kanały komunikacji
były dostosowane do specyfiki grupy docelowej.
Direct mailing
Infolinie/Call Center
E-mailing
POS
SMS/MMS/WAP/WAP Push
Usability/User experience
Platformy i serwisy www
Partnerska współpraca z
Rozwiązania kreatywne
W ramach rozwiązań kreatywnych proponujemy autorskie koncepcje
zgodne ze strategią komunikacji marketingowej projektu lub
adaptację założeń wynikających z identyfikacji wizualnej Twojej firmy.
Przejmiemy obowiązki związane m.in. z tworzeniem key visuali i
haseł reklamowych, namingiem oraz przygotowaniem scenariuszy
marketingowych.
Opcjonalnie podejmiemy współprace ze wskazaną agencją
kreatywną, która na podstawie briefu opracuje wszystkie potrzebne
materiały.
Partnerska współpraca z
Obsługa bieżąca programu
W ramach obsługi bieżącej zadbamy o każdy szczegół mający wpływ
na funkcjonowanie Twojego programu.
Nasze usługi obejmują:
• stałą współpracę dedykowanego koordynatora z organizatorem programu
• obsługę systemu IT oraz serwisu www
• obsługę infolinii
• komunikację z Uczestnikami oraz monitorowanie ich aktywności w programie
• gromadzenie i archiwizację niezbędnej dokumentacji
• informatyzowanie danych
• nadzorowanie budżetu programu oraz obsługę podatkową
• realizację dodatkowych akcji promocyjnych w ramach programu
• raportowanie i analizę wyników osiąganych w programie
Naszą zasadą jest wysoki standard obsługi BOK oraz proklienckie
rozpatrywanie kwestii spornych.
IT
Oferujemy rozwiązania w modelu Software as a Service, pozwalające
na elastyczny dobór funkcjonalności do potrzeb projektu Klienta.
Mamy duże doświadczenie w integrowaniu się z dostawcami
systemów transakcyjnych i bazodanowych wdrożonych u naszych
klientów
Główne zalety usługi w ramach modelu Software as a Service:
•
•
•
•
•
•
obniżenie kosztów projektu i kontrola kosztów
krótki czas wdrażania programu i aktualizacji funkcjonalności
korzystanie z aplikacji bez konieczności utrzymywania infrastruktury
możliwość elastycznej modyfikacji aplikacji w trakcie korzystania z usługi
odpowiedzialność za bezpieczeństwo danych po stronie usługodawcy
dostęp do aplikacji przy wykorzystaniu urządzeń mobilnych
Standardowy schemat komunikacyjny
dotyczący promocji
Komunikacja realizowana przy użyciu materiałów drukowanych oraz przekazu ustnego
Schemat komunikacyjny
dotyczący promocji w ramach narzędzi marketingu lojalnościowego
Komunikacja realizowana przy użyciu materiałów drukowanych oraz przekazu ustnego

similar documents