Banale og "avanserte" nynorskfeil

Report
Banale (men dessverre vanlege)
nynorskfeil 1
• morfologisk rot
– ”bokmålismar”
•
•
•
•
kastet, funnet
kaster, forteller, biter, sover
biler, problemer, husene
boken, lampen
– ”hypernorvagismar”
•
•
•
•
kjennar, greiar, krevjar, bygg
bøkar, eplar
jentane, fjellane, eplane
streika, sanda, typa
fleire nynorskfeil
• rot med ordformer
– ”bokmålismar”
• mer, løs, løse
• hull, gulv, bud
• hammer, gammel
– ”hypernorvagismar”
• fleist, meist, røyre
• meistar, gensar
• framre, framst
Syntaktiske ”feil”
• framtunge substantivfrasar (= attributiv
sperring)
– ?? dei ved dette høvet gjorde vedtaka
– ? de ved denne anledning fattede beslutninger
– de vedtakene som ble gjort den gangen
– dei vedtaka som blei gjorde den gongen
s-former på bokmål
– s-genitiv
– ein times tid
– Elses bok el. Else si bok
– ? bygdas ordførar > ordføraren i bygda
– ?? vårens vakraste blomst > den vakraste
vårblomsten
– * adressaten kvitterer ved brevets mottaking >
adressaten kvitterer når han får brevet
s-former på bokmål
• 2) refleksiv-form av verb
– ikkje passiv tyding
• (kan) møtast – møtest – møttest – har møtst
• (kan) finnast – finst –fanst – har funnest
• (kan) kjennast – kjennest – kjendest – har kjenst
– passiv tyding
• (kan) bøyast – blir bøygd – blei/vart bøygd(e)
er/har blitt/vorte bøygd(e)
• (kan) kjøpast – blir kjøpt - blei/vart kjøpt(e)
er/har blitt/vorte kjøpt(e)

similar documents