A gyűjtemény rendezése - PTE Egyetemi Könyvtár

Report
A gyűjtemény rendezése
A gyarapítás során felhalmozott állomány holt anyag marad rendezés
és feltárás nélkül.
A rendezés tevékenységei:
a dokumentumok különböző szempontok szerinti csoportosítása
a visszakereshetőséghez szükséges megkülönböztető jelrendszerek
kidolgozása és alkalmazása
a kialakított rend fenntartása
a gyűjtemény védelem, állagmegóvás + biztonság
az állománynak, mint könyvtári vagyonnak az ellenőrzése
A gyűjtemény rendezése
Gyűjteményrészek kialakítása
Gyűjtőkör: egységes, pontosan körülhatárolt gyűjteményt eredményez, de
ez nem zárja ki a gyűjtemény részekre bontását (részgyűjtemények)
Gyűjtemény: legnagyobb hányad, törzsgyűjtemény +
kisebb részgyűjtemények
/ különgyűjtemények / állománytestek
Az egységes állomány részekre való osztásának szempontjai lehet:
dokumentumtípusok (tárolás, állagmegőrzés, bibl. leírás,
katalógusszerkesztés, használat módja miatt pl. AV dok.)
tematikus gyűjtemények, szakrészlegek ( egy témához minden dok. típ.)
a dokumentum használata alapján prézens (gyakori használat, kis
példányszám- segédkönyvtári apparátus, adatbázisok) és kölcsönzési
gyűjtemény
hagyatéki különgyűjtemények (gyűjtemény eredet, provienciája )
A gyűjtemény rendezése
A könyvtári raktározás története
A változások az információhordozó és a mennyiség függvénye
régen: „fejben”, tartalmi csoportosítás
tekercs, táblák,
szekrény, pultok (láncos kódex), teremkönyvtár (Eger, Pécs, Zirc,
Keszthely)
A visszakeresést lehetővé tevő jelzet:
helyhez kötött: M II 3
szakrendi (tematikus)
mechanikus (pl. számsorrend, nagyság szerint)
Jelzet = a könyv helyének tömör, jelszerű kifejezése
Lehet:
tiszta
kevert
A gyűjtemény rendezése
Raktározási rendszerek
Mechanikus raktározás:
sima numerus kurrens
nagyságrendi elhelyezés (A123, B…)
ugrószámos numerus currens: méretcsoporthoz rendel számtartományt
Probléma:
többkötetes művek
időszaki kiadványok
1157/1, 1157/2…
egyes címek valamennyi kötete egy jelzet
Előnyei:
teljes helykihasználás, nincs szükség átrendezésre
könnyű az egyedi raktári jelzet alapján a kikeresés és a visszaosztás
Hátrány:
kiszolgálás lassú, közvetett
A gyűjtemény rendezése
Raktározási rendszerek
2. Rendszerező raktározás
2.1 Szakrendi, tematikus elhelyezés
legismertebb: az ETO 10 főosztály + további bontás (három számjegy)
a visszakeresés eszköze a szakjelzet
A szakjelzet jellemzői:
nem lehetnek azonosak az állomány nyilvántartási számmal
alkalmas legyen a szakterület további tagolására
csoporttípusú ( állományellenőrzéshez nem használható fel)
Forrása:
Könyvtári raktározási táblázatok
186 témakörnek van külön jelzete, + Cutter szám 510 A 10 kiemelkedő írók
A gyűjtemény rendezése
Raktári rendszerek
A szakrendi elhelyezés előnyei:
a könyvtáros gyorsan tud könyvet ajánlani, akkor is, ha a könyv nincs a
helyén, talál más hasonlót
a könyvtáros/olvasó egy-egy kérdés teljes irodalmát látja maga előtt
az állomány katalógus nélkül is használható
Hátránya:
helyveszteség, időnként át kell rendezni
több témát felölelő könyv csak egy helyre tehető a polcon
nehéz a visszaosztás
nehéz a rendet fenntartani
a szakrend megváltozása esetén az egész könyvtárat át kell jelzetelni
pl. 400- - 802, 803 stb.
A gyűjtemény rendezése
Raktári rendszerek
2.2 Betűrendes elhelyezés - szépirodalom
2.3 Időrendi (kronológia) elhelyezés: inkább másodlagos elv
régi nyomtatványok, kézirat, időszaki kiadványok, szakkönyvtárak
2.4 Földrajzi (helyrendi) rendezés: inkább másodlagos
helyismereti gyűjtemény, térképtár, iskolai értesítők, úti jelentések,
könyvtárismertetetők, szabványok
2.5 Nyelvi elrendezés: latin-görög
napjainkban: vegyes anyanyelvű lakosság esetén
2.6 Egyes személyekhez kapcsolódó csoportok, ún. fondok
Jogi személyek, közreadók publikációi
2.7 Tematikus állománycsoportok, kiemelések:
alkalmi
állandó (olvasói csoport: családi, gyermekrészlegek, műfaj, téma
szerint, színcsík, piktogramok)
A gyűjtemény rendezése
Raktári jelzet
A raktári jelzet az az azonosító elem, amely a bibliográfiai leírásban a
dokumentum raktári helyére utal.
Fajtái:
formai szempontból
a műhöz való viszonya
szerint
tiszta
62221
kevert
A 21
egyedi –egyetlen mű/pld
–mechanikus tárolásnál
csoportos – rendszerező
tárolásnál
a polchoz való viszony
szerint
helyhez kötött
helyhez nem kötött –
egymáshoz viszonyított
helyzet
A gyűjtemény rendezése
Raktári jelzet
A raktári jelzetet felkell tüntetni:
dokumentumon
katalóguscédulákon ( számítógépes rekord)
egyedi nyilvántartásban (leltárkönyv)
Helye: gerinc + a címlap verziójára nyomtatott tulajdonbélyegző fölé
katalóguscédula bal felső sarka
Közkönyvtárakban előfordul részlegek, különgyűjtemények külön jelölése,
pl. OT, S
A gyűjtemény rendezése
A tárolás terei
A hozzáférés alapján:
zárt raktár
szabadpolcos terek
1. Zárt
1.1 Jellemzői:
jó térkihasználás
nagyon biztonságos, de nehézkes
1.2 Állománya:
különleges értékű, használók köre korlátozott
nem forgalmi anyag (letét, fölöspéldány)
ritkán keresett anyag
speciális tárolást igénylő dokumentumok
különleges alakú dokumentumok
csak helyben használható állomány
A gyűjtemény rendezése
A tárolás terei
1.3 Zárt raktár fajtái:
törzsraktár
kézi raktár
letéti raktár
fölöspéldány raktár
különgyűjtemények raktára
ömlesztett anyag raktára
külső (kisegítő) raktár
tároló raktár
A gyűjtemény rendezése
A tárolás terei
2. Szabadpolcos terek
Az olvasók közvetlenül hozzáférhetnek az állományhoz.
2.1 Kialakulása:
1890 Cleveland
1894 Anglia
2.1 Jellemzői: kevésbé biztonságos
helyigényes
olvasóbarát ( jó világítás, közlekedés, feliratok)
2.2 Állománya: legkeresettebb állományrészek
övezetekre tagozódik –minden övezethez speciális
berendezés pl. gyermekrészleg, kézikönyvtár, OT
A használóhoz igazodó könyvtár:
kiismeri magát az olvasó
jó feliratok
elegendő alapterület
praktikus állványzat
A gyűjtemény rendezése
A tárolás
A könyvtári állomány önálló egységei, az állománytestek
összes állomány
belső raktári
állomány
szabadpolcra
helyezhető állomány
kölcsönzési állomány
ténylegesen
szabadpolcon
lévő
állomány
kiegészítő
raktárban
lévő
állomány
helybeli olvasásra szánt
(prezens állomány)
segédkönyvtári
állomány
olvasótermi
állomány
A gyűjtemény rendezése
A tárolás
A könyvtári állomány önálló egységei, az állománytestek
teljes állomány
kölcsönzési
állomány
belső raktárban
lévő
állomány
prézens
állomány
szabadpolcos
állomány
kiegészítő
raktárban
szolgálati
segédkönyvtári
állomány
ténylegesen a
szabadpolcon
letéti
állomány
különgyűjtemények
olvasótermi
állomány
(a szaggatott vonal csupán
raktározási kettőséget jelent)
A gyűjtemény rendezése
A tárolás eszközei
1. Állványok, könyvállványok
polc – állvány- utcák/folyosók – főutca/ főfolyosó /lásd kép/
Polc: pfm., mélység, magasság, állíthatóság
Anyaga: fa, fém
Elhelyezés: függ attól, hogy zárt vagy szabadpolcos rész
tömörraktár
Egyéb: téka, papucs: puha fedelű, vékony
füzetek, kották, különlenyomatok
Folyóirat-állványok
Hanglemeztartó állványok
A gyűjtemény rendezése
A raktár elrendezése
1,50 – 0,60
folyosó
1,00
állványköz
szakasz
1,00 – 1,20
folyosó
egyes
állvány
0,75 – 0,90
1,25 – 1,35
állványsor
iker
állvány
A gyűjtemény rendezése
A tárolás eszközei
2. Szekrények:
kisnyomtatványok függőtasakos szekrényekben
plakátok térképek, metszetek, diafilmek lapos fiókos szekrényben
mikrodokumentumok, videodokumentumok dobozban, fiókban
értékes dokumentumok páncélszekrényben
A szállításeszközei:
kézi - könyvtári kocsi
gépi - lift, futószalag, robot!
A gyűjtemény rendezése
A raktári rend biztosítása
Fontos: a rosszul visszaosztott dokumentum kiesik a forgalomból!
1. Raktári nyilvántartás: cédula vagy számítógépes
2. Eligazító feliratok
szabadpolc
raktár
3. Az állomány mozgatása: keresett a szabadpolcra
4. A rend megőrzése:
őrjegy: szabadpolc zárt raktárban is
folyamatos visszaosztás
esetleges költözés: csomagolva, ládákban megőrizve a dokumentumok
eredeti sorrendjét
A gyűjtemény rendezése
A raktári rend biztosítása
Raktári nyilvántartás: a dokumentumok tárolási rendjét
tükrözi, annyi csoportra bomlik, ahány
gyűjteményegysége van a könyvtárnak
számítógépes nyilvántartásnál: jelölni, mely részlegbe
tartozik, ill. hol található a dokumentum
A raktári lap adatai:
a raktári jel, a dokumentum adatai, leltári szám, ár vagy
becsérték, a kötés módja, a dok. állapota, beszerzés
forrása
Folyamatos gondozást igényel – általában a feldolgozó
könyvtáros, osztály feladata

similar documents