Håller det?

Report
Anders Källström
o Göteborgare
o Fru och tre barn
o Samhällsfrågor, musik och båtliv
o Företagsledare, konsult, lobbyist
o Lärare och forskare Handelshögskolan
o Styrelseuppdrag, föreläsare och författare
Håller
det?
60 månadsresultaträkningar
60 månadsresultaträkningar
1.825 dagstidningar
60 månadsresultaträkningar
1.825 dagstidningar
864.000 ägarskiften på Wall Street
Hållbarhet
FN 1987:
Vår utveckling skall möjliggöra
lika god utveckling för
kommande generationer
som för oss själva!
Hållbarhet
Entusiasm!
Hållbarhet
”There is no business
on a dead planet”
Hållbarhet
”There is no business
on a dead planet”
”Egentligen bara fördelar:
konkurrensmedel,
lägre kostnader, lägre risk…”
Hållbarhet
”Hållbarhetsbabblande”
Hållbarhet
”Hållbarhetsbabblande”
”A call for action”
Hållbarhet
Hållbarhet
Planeten
Hållbarhet
Planeten
Människor
Hållbarhet
Planeten
Människor
Hållbarhet
Ekonomi
Gifter
Klimatet
Ändliga resurser
Planeten
Människor
Hållbarhet
Ekonomi
Gifter
Klimatet
Ändliga resurser
Planeten
Hälsa
Säkerhet
Trivsel
Människor
Hållbarhet
Ekonomi
Gifter
Klimatet
Ändliga resurser
Planeten
Hälsa
Säkerhet
Trivsel
Människor
Hållbarhet
Ägande
Ekonomitänkande
Affärsmodeller
Ekonomi
Planeten
Människor
Hållbarhet
Ekonomi
Teknik
Planeten
Människor
Hållbarhet
Ekonomi
Teknik
<90%
Planeten
Människor
Hållbarhet
Ekonomi
Teknik
<90%
Planeten
<50%
Människor
Hållbarhet
Ekonomi
Teknik
<90%
Planeten
<50%
Människor
Hållbarhet
<100%
Ekonomi
Teknik
Teknik
<90%
Planeten
<50%
Människor
Hållbarhet
<100%
Ekonomi
Filosofi
Teknik
<90%
Planeten
<50%
Människor
Hållbarhet
<100%
Ekonomi
Filosofi: Enhetstänkande
Teknik
<90%
Planeten
<50%
Människor
Hållbarhet
<100%
Ekonomi
Filosofi: Enhetstänkande
Teknik
<90%
Planeten
<50%
Människor
Hållbarhet
<100%
Ekonomi
Filosofi: Enhetstänkande skapar
slit-och-släng-beteende
Teknik
<90%
Planeten
<50%
Människor
Hållbarhet
<100%
Ekonomi
Filosofi: Modularisering och standardisering
innebär…
Teknik
<90%
Planeten
<50%
Människor
Hållbarhet
<100%
Ekonomi
Filosofi: Modularisering och standardisering
innebär…
Teknik
<90%
Planeten
<50%
Människor
Hållbarhet
<100%
Ekonomi
Filosofi: Modularisering och standardisering
innebär…
Teknik
<90%
Planeten
<50%
Människor
Hållbarhet
<100%
Ekonomi
Filosofi: Modularisering och standardisering
innebär…
Uppgradering, återvinning
Teknik
<90%
Planeten
<50%
Människor
Hållbarhet
<100%
Ekonomi
Filosofi: Modularisering och standardisering
innebär…
Underhåll, reuse, upcykling
Uppgradering, återvinning
Teknik
<90%
Planeten
<50%
Människor
Hållbarhet
<100%
Ekonomi
Utgångsläget
Teknik
<90%
Planeten
<50%
Människor
Hållbarhet
<100%
Ekonomi
Produktionen tycker att vi stör. Men, när fabriken
stannar, då ringer de oss. Där kommer vi farande som ”Kellys
hjältar”, för då blöder ekonomin något otroligt. Om vi får igång
produktionen snabbt, händer det att produktionen bjuder på tårta.
Jag brukar säga till dem att de skall bjuda på tårta när fabriken inte
stannat. Det skulle företaget tjänat
pengar på.
Teknik
<90%
Planeten
<50%
Människor
Hållbarhet
<100%
Ekonomi
Vi bjöd in produktionsledningen till ett seminarium om hur
underhållsavdelningen skulle kunna bidra till en säkrare produktion. Många
i produktionsledningen var inte ens intresserade… De kom inte.
Teknik
<90%
Planeten
<50%
Människor
Hållbarhet
<100%
Ekonomi
På 1980-talet bad vi staten om pengar för att satsa
på underhåll. Statssekreteraren sa nej. Det blev för dyrt, tyckte han. När
vi ett år senare tog upp frågan på nytt, konstaterade samma
statssekreterare, att produktionen ju i allt väsentligt fungerande och att det
därför varit klokt att säga nej ett år tidigare. ”Gratulerar” till den slutsatsen,
tänkte vi…. Och, idag ser vi konsekvenserna. Men, det är ju en
annan statssekreterares bekymmer…
Teknik
<90%
Planeten
<50%
Människor
Hållbarhet
<100%
Ekonomi
Vi varnade för att anläggningen skulle bli oerhört dyr att underhålla om
inte underhållet beaktades när den utformades. Men, det lyssnade de inte
på. Inte då i alla fall…
Teknik
<90%
Planeten
<50%
Människor
Hållbarhet
<100%
Ekonomi
De delar av företaget där vi på underhållsavdelningen varit
med och påverkat utformningen av både produktion och produkter, redan
från början, fungerar idag bäst. Det råder det ingen tvekan om. Ändå är vi
inte alltid tillfrågade…
Teknik
<90%
Planeten
<50%
Människor
Hållbarhet
<100%
Ekonomi
Erbjudandet:
Teknik
<90%
Planeten
<50%
Människor
Hållbarhet
<100%
Ekonomi
Erbjudandet:
”Vi löser vilka problem som helst…
Teknik
<90%
Planeten
<50%
Människor
Hållbarhet
<100%
Ekonomi
Erbjudandet:
”Vi löser vilka problem som helst…
om vi bara får lov”.
Teknik
<90%
Planeten
<50%
Människor
Hållbarhet
<100%
Ekonomi
Teknikens
”jordmån”
Teknik
<90%
Planeten
<50%
Människor
Hållbarhet
<100%
Ekonomi
Teknikens
”jordmån”
= styrande
strukturer
Teknik
<90%
Planeten
<50%
Människor
Hållbarhet
<100%
Ekonomi
Teknikens
”jordmån”
= styrande
strukturer
Tekniska processer (konstruktion, investeringar, drift, underhåll,
utrangering, återvinning…)
Teknik
<90%
Planeten
<50%
Människor
Hållbarhet
<100%
Ekonomi
Teknikens
”jordmån”
= styrande
strukturer
Teknikens styrsystem
Tekniska processer (konstruktion, investeringar, drift, underhåll,
utrangering, återvinning…)
Teknik
<90%
Planeten
<50%
Människor
Hållbarhet
<100%
Ekonomi
Teknikens
”jordmån”
= styrande
strukturer
Ekonomistyrning (resultat- och balansräkning)
Teknikens styrsystem
Tekniska processer (konstruktion, investeringar, drift, underhåll,
utrangering, återvinning…)
Teknik
<90%
Planeten
<50%
Människor
Hållbarhet
<100%
Ekonomi
Teknikens
”jordmån”
= styrande
strukturer
Allmän management
Ekonomistyrning (resultat- och balansräkning)
Teknikens styrsystem
Tekniska processer (konstruktion, investeringar, drift, underhåll,
utrangering, återvinning…)
Teknik
<90%
Planeten
<50%
Människor
Hållbarhet
<100%
Ekonomi
Teknikens
”jordmån”
= styrande
strukturer
Incitamentssystem
Allmän management
Ekonomistyrning (resultat- och balansräkning)
Teknikens styrsystem
Tekniska processer (konstruktion, investeringar, drift, underhåll,
utrangering, återvinning…)
Teknik
<90%
Planeten
<50%
Människor
Hållbarhet
<100%
Ekonomi
Teknikens
”jordmån”
= styrande
strukturer
Ägarbeteende
Incitamentssystem
Allmän management
Ekonomistyrning (resultat- och balansräkning)
Teknikens styrsystem
Tekniska processer (konstruktion, investeringar, drift, underhåll,
utrangering, återvinning…)
Teknik
<90%
Planeten
<50%
Människor
Hållbarhet
<100%
Ekonomi
Teknikens
”jordmån”
= styrande
strukturer
Samhällskultur
Ägarbeteende
Incitamentssystem
Allmän management
Ekonomistyrning (resultat- och balansräkning)
Teknikens styrsystem
Tekniska processer (konstruktion, investeringar, drift, underhåll,
utrangering, återvinning…)
Teknik
<90%
Planeten
<50%
Människor
Hållbarhet
<100%
Ekonomi
Beteendevetenskap
Teknikens
Samhällskultur
”jordmån”
Ägarbeteende
= styrande
Incitamentssystem
strukturer
Allmän management
Ekonomistyrning (resultat- och balansräkning)
Teknikens styrsystem
Tekniska processer (konstruktion, investeringar, drift, underhåll,
utrangering, återvinning…)
Teknik
<90%
Planeten
<50%
Människor
Hållbarhet
<100%
Ekonomi
Beteendevetenskap
Teknikens
Samhällskultur
”jordmån”
Ägarbeteende
= styrande
Incitamentssystem
strukturer
Allmän management
Ekonomistyrning (resultat- och balansräkning)
Teknikens styrsystem
Tekniska processer (konstruktion, investeringar, drift, underhåll,
utrangering, återvinning…)
Teknik
<90%
Planeten
<50%
Människor
Hållbarhet
<100%
Ekonomi
Ekonomi
Teknik
<90%
Planeten
<50%
Människor
Hållbarhet
Tid
<100%
Ekonomi
Kostnad
Styrande
Strukturer =
Teknikens
”Jordmån”
Problem
Teknik
<90%
Planeten
<50%
Människor
Hållbarhet
Tid
<100%
Ekonomi
Kostnad
Styrande
Strukturer =
Teknikens
”Jordmån”
Problem
BR BR
RR RR
Teknik
<90%
Planeten
<50%
Människor
Hållbarhet
Tid
<100%
Ekonomi
Intäkter
Kostnader
Tillgångar
Skulder
Utebliven effektivitet
Utebliven utveckling
Kunder som tackar nej
Kompetens som slutar/tackar nej
Investerare som inte satsar
Miljö
Hälsa
Säkerhet
Trivsel
Traditionell
redovisning
Intäkter
Kostnader
Tillgångar
Skulder
Utebliven effektivitet
Utebliven utveckling
Kunder som tackar nej
Kompetens som slutar/tackar nej
Investerare som inte satsar
Miljö
Hälsa
Säkerhet
Trivsel
Traditionell
redovisning
”Relevance lost”
Intäkter
Kostnader
Tillgångar
Skulder
Utebliven effektivitet
Utebliven utveckling
Kunder som tackar nej
Kompetens som slutar/tackar nej
Investerare som inte satsar
Miljö
Hälsa
Säkerhet
Trivsel
Traditionell
redovisning
”Relevance lost”
”Makes us half blind”
Hållbarhetsräkning – Sustainability Statement
Hållbarhetsräkning – Sustainability Statement
Anläggningsvärde
Den optimala vägen
Modifieringar
och förbättringar
Åldrande
Haveri och
Reparation
Miljö
Säkerhet, hälsa, trivsel
Översyn
Recykling
Förebyggande underhåll
Tid
Hållbarhetsräkning – Sustainability Statement
Anläggningsvärde
Den optimala vägen
Modifieringar
och förbättringar
Åldrande
Haveri och
Reparation
Miljö
Säkerhet, hälsa, trivsel
Översyn
Recykling
Förebyggande underhåll
Tid
Garantitid
Inbetalningar:
+
+
Utbetalningar:
-
Utfall (slutvärde):
Budget (nuvärde):
Hållbarhetsräkning – Sustainability Statement
Anläggningsvärde
Den optimala vägen
Modifieringar
och förbättringar
Åldrande
Haveri och
Reparation
Miljö
Säkerhet, hälsa, trivsel
Översyn
Recykling
Förebyggande underhåll
Tid
Garantitid
Inbetalningar:
+
+
Utbetalningar:
-
Utfall (slutvärde):
Budget (nuvärde):
+/- Verifierbara poster
=
Verifierbart NPV
+/- Hypotetiska poster
=
Hypotetiskt NPV
+/- Kontextuella poster
= Kontextuellt NPV
=
TOTALT HÅLLBARHETSVÄRDE
Hållbarhet
Beteendevetenskap
Styrande
Samhällskultur
Strukturer =
Ägarbeteende
Teknikens
Incitamentssystem
”Jordmån”
Allmän management
Ekonomistyrning (resultat- och balansräkning)
Teknikens styrsystem
Tekniska processer (konstruktion, investeringar, drift, underhåll,
utrangering, återvinning…)
Teknik
<90%
Planeten
<50%
Människor
Hållbarhet
<100%
Ekonomi
Strategier
Konstruktioner
Investeringar
Teknik
<90%
Planeten
<50%
Människor
Hållbarhet
<100%
Ekonomi
Strategier
Konstruktioner
Investeringar
Agerande
Teknik
<90%
Planeten
<50%
Människor
Hållbarhet
<100%
Ekonomi
Strategier
Konstruktioner
Investeringar
Agerande
Effekter
Teknik
<90%
Planeten
<50%
Människor
Hållbarhet
<100%
Ekonomi
Strategier
Konstruktioner
Investeringar
Agerande
Effekter
Teknik
<90%
Planeten
<50%
Människor
Hållbarhet
<100%
Ekonomi
Strategier
Konstruktioner
Investeringar
Agerande
Effekter
Underhåll = städa och laga
Teknik
<90%
Planeten
<50%
Människor
Hållbarhet
<100%
Ekonomi
Strategier
Konstruktioner
Investeringar
Agerande
Effekter
Underhåll = städa och laga
Teknik
<90%
Planeten
<50%
Människor
Hållbarhet
<100%
Ekonomi
Strategier
Konstruktioner
Investeringar
Agerande
Effekter
Underhåll = städa och laga
Underhåll = hållbarhetsteknologi
Teknik
<90%
Planeten
<50%
Människor
Hållbarhet
<100%
Ekonomi
SMGC
Teknik
<90%
Planeten
<50%
Människor
Hållbarhet
<100%
Ekonomi
Output:
Input:
Resultat:
Teknik
<90%
Planeten
<50%
Människor
Hållbarhet
<100%
Ekonomi
Output:
Input:
Resultat:
Underhållstekniska centra
Teknik
<90%
Planeten
<50%
Människor
Hållbarhet
<100%
Ekonomi
Output:
Input:
Resultat:
Nyttan med underhåll
Underhållstekniska centra
Teknik
<90%
Planeten
<50%
Människor
Hållbarhet
<100%
Ekonomi
Output:
Input:
Resultat:
Utbildning, worksshops, bok
( i samarbete med medlemmar)
Hemsida
Nyttan med underhåll
Underhållstekniska centra
Teknik
<90%
Planeten
<50%
Människor
Hållbarhet
<100%
Ekonomi
Output:
Input:
Resultat:
Sustainability Circle Meetings
Utbildning, worksshops, bok
( i samarbete med medlemmar)
Hemsida
Nyttan med underhåll
Underhållstekniska centra
Teknik
<90%
Planeten
<50%
Människor
Hållbarhet
<100%
Ekonomi
Output:
Input:
Resultat:
Sustainability Round Table
Sustainability Circle Meetings
Utbildning, worksshops, bok
( i samarbete med medlemmar)
Hemsida
Nyttan med underhåll
Underhållstekniska centra
Teknik
<90%
Planeten
<50%
Människor
Hållbarhet
<100%
Ekonomi
Output:
Input:
Resultat:
Sustainability Round Table
Sustainability Circle Meetings
Utbildning, worksshops, bok
( i samarbete med medlemmar)
Hemsida
Nyttan med underhåll
Hållbarhetsstrategi
Underhållstekniska centra
Teknik
<90%
Planeten
<50%
Människor
Hållbarhet
<100%
Ekonomi
Output:
Input:
Resultat:
Sustainability Round Table
Sustainability Circle Meetings
Utbildning, worksshops, bok
( i samarbete med medlemmar)
Hemsida
Nyttan med underhåll
Hållbarhetsstrategi
Hållbarhetsräkning
Underhållstekniska centra
Teknik
<90%
Planeten
<50%
Människor
Hållbarhet
<100%
Ekonomi
Output:
Input:
Resultat:
Sustainability Round Table
Sustainability Circle Meetings
Utbildning, worksshops, bok
( i samarbete med medlemmar)
Hemsida
Nyttan med underhåll
Hållbarhetsingenjörer
Hållbarhetsstrategi
Hållbarhetsräkning
Underhållstekniska centra
Teknik
<90%
Planeten
<50%
Människor
Hållbarhet
<100%
Ekonomi
Input:
Output:
Resultat:
Hållbarhetsingenjörer
Hållbart lönsamma
medlemmar
Sustainability Round Table
Sustainability Circle Meetings
Utbildning, worksshops, bok
( i samarbete med medlemmar)
Hemsida
Nyttan med underhåll
Hållbarhetsstrategi
Hållbarhetsräkning
Underhållstekniska centra
Teknik
<90%
Planeten
<50%
Människor
Hållbarhet
<100%
Ekonomi
Input:
Output:
Resultat:
Hållbarhetsingenjörer
Hållbart lönsamma
medlemmar
Sustainability Round Table
Sustainability Circle Meetings
Utbildning, worksshops, bok
( i samarbete med medlemmar)
Hemsida
Nyttan med underhåll
Hållbarhetsstrategi
Hållbarhetsräkning
Ett hållbarare Sverige
Underhållstekniska centra
Teknik
<90%
Planeten
<50%
Människor
Hållbarhet
<100%
Ekonomi
I slutändan visar det sig att…
Teknik
<90%
Planeten
<50%
Människor
Hållbarhet
<100%
Ekonomi
I slutändan visar det sig att
meningen med livet, paradoxalt nog…
Teknik
<90%
Planeten
<50%
Människor
Hållbarhet
<100%
Ekonomi
I slutändan visar det sig att
meningen med livet, paradoxalt nog,
är att bevara framtiden.
Teknik
<90%
Planeten
<50%
Människor
Hållbarhet
<100%
Ekonomi
I slutändan visar det sig att
meningen med livet, paradoxalt nog,
är att bevara framtiden. (Goethe)
Teknik
<90%
Planeten
<50%
Människor
Hållbarhet
<100%
Ekonomi

similar documents