Architektura 20. století

Report
VY_32_INOVACE_39_20
Škola
Střední průmyslová škola Zlín
Název projektu, reg. č.
Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/34.0333
Vzdělávací oblast
Odborné vzdělávání
Vzdělávací obor
Architektura
Tematický okruh
Architektura 20.století
Téma
Architektura 20.století
Tematická oblast
Architektura 20.století
Název
Mezinárodní styl I.
Autor
Ing. arch. Jiří Šobáň
Vytvořeno, pro obor, ročník
říjen 2013, stavebnictví , 3. ročník
Anotace
soudobá architektura – mezinárodní styl
Přínos/cílové kompetence
seznámit žáky se soudobou architekturou
www.zlinskedumy.cz
 CÍLE
 je
KAPITOLY
to moderní architektonický styl.
 Postmoderní architektura je pojem označující
architektonický styl následující po období
modernismu, takto je označováno období po druhé
světové válce kdy se ve světě a zejména v USA stavěly
mohutné kancelářské budovy s uniformními
prosklenými stěnami, které dostávaly pro svou
snadnou montáž přednost před jiným typem
architektury.
 RYCHLÝ

NÁHLED A OBSAH TÉTO KAPITOLY
Samotná estetika šla stranou – budovy byly
jednotvárné, odosobněné, po celém světě si
podobné. Proto se pro tuto architekturu vžil pojem
architekta Philipa Johnsona - mezinárodní styl.
 ČAS
POTŘEBNÝ KE STUDIU
 na tuto kapitolu si rezervujte dvě vyučovací hodiny.
 KLÍČOVÁ
SLOVA
 Proto se pro tuto architekturu vžil pojem mezinárodní styl.

Je celkem přirozené, že se proti tomuto trendu brzy
začaly objevovat protichůdné tendence –
je paradoxem, že jako jeden z prvních reagoval Philip
Johnson, který se předtím zasloužil o moderní
architekturu v Severní Americe.
 Ještě
více se od klasické moderny distancoval
architekt Robert Venturi, který se ve svých návrzích
snažil rozčlenit jednolitou plochu budov. Venturiho
realizace ze začátku 60. let jsou považovány za základy
postmoderny. V architektuře se tak i dnes označují
všechny, často i rozdílné směry, které mají jen
jednoho společného jmenovatele – odloučení od
klasické moderny.
 Postmoderna
se často obrací pro inspiraci do historie,
ale zcela jinak, než např. pseudoslohy v 19. století.
Znovu se do architektury
dostávají symetrie,antikizující sloup, obloukové
okno, dekorace a podobně. Vzniká postmoderna
retrospektivní – zatímco postmoderna progresivní se
snaží využívat tvarosloví i techniky soudobé, ale zcela
odlišné od klasické moderny.
 HLAVNÍ
Michael
SVĚTOVÍ PŘEDSTAVITELÉ:
Graves – autor slavné stavby
Portland Building v Oregonu či Humana
Building v Kentucky
Michael
Graves* 09.07.1934 Indianapolis, USA
341 Nassau Street, NJ 08540 Princeton
tel: +1(609) 924 6409
fax: +1(609) 924 1795
e-mail: [email protected]
web: www.michaelgraves.com
 Biografie
 Michael
Graves vystudoval architekturu na universitě
v Cincinnati a na Harvardu, kde získal v roce 1959
master's degree.
 Obdržel dvouleté stipendium na American Academy
v Římě a po návratu do Ameriky začal učit na
Princeton University, kde se o deset let později stal
řádným profesorem architektury
 Biografie
 Byl
členem tzv. New York Five, což byli
modernističtí architekti v 60. letech mezi něž
patřil i Richard Meier, Peter Eisenman, Charles
Gwathmey a John Hejduk. V 70. letech se
zařadil po bok Boba Venturiho mezi
nejvýraznější představitele postmoderní
americké architektury.
ARCHITEKTURA 20. STOLETÍ
SOUDOBÁ ARCHITEKTURA – MEZINÁRODNÍ STYL
PORTLAND BUILDING V OREGONU
ARCHITEKTURA 20. STOLETÍ
SOUDOBÁ ARCHITEKTURA – MEZINÁRODNÍ STYL
SAMOSTATNÝ ÚKOL
• SAMOSTATNÝ ÚKOL
• Vyjmenujte nejvýznamnější tvůrce postmoderny
• U každého architekta napište alespoň jedno jeho dílo
ARCHITEKTURA 20. STOLETÍ
SOUDOBÁ ARCHITEKTURA – MEZINÁRODNÍ STYL
KRESBY A FOTOGRAFIE
 KRESBY




A FOTOGRAFIE:
HAAS, Felix. Architektura 20. století. Praha : Státní pedagogické
nakladatelství, n.p., 1980. ISBN 14-706-80. S. 315.
GÖSSEL, Peter; LEUTHÄUSER, Gabriele. Architektura 20. století.
Praha : Slovart, 2003. ISBN 3-8228-2568-9.
KRIER, Léon. James Stirling: Buildings and projects 1950-1974.
[s.l.] : Verlag Gerd Hatje, 1975.
GIROUARD, Mark. Big Jim - The Life and Work of James Stirling.
London : Verlag Gerd Hatje, 1998.

similar documents