Oorzaken - Acute Zorg Netwerk Noord Nederland

Report
“geen nuts – (g)een zorg”
Zieken
huis
CYCLOON
Licht
brand
van voor en door de
zorg
Thuiszor
Water
ICT
Water
Huisarts
RAV
Stroom
CYCLOON
Geen stroom, wél spanning!
van voor en door de
zorg
Maaike Bok
Liander
Luuk Tomson
Scheper-Bethesda ziekenhuis
Programma
CYCLOON
van voor en door de
zorg
– Netbeheer in Nederland
– Oorzaken en impact van een
langdurige stroomstoring
– Keteneffecten
– Noodstroomvoorziening
– Rol netbeheerder
– Impact van stroomstoring op een
ziekenhuis
De energieketen
CYCLOON
van voor en door de
zorg
Transport en distributie
Netbeheerders
CYCLOON
van voor en door de
zorg
TenneT: landelijke netbeheerder
elektriciteit
–
Landelijke netbeheerder van
het hoogspanningstransportnet
(110kV/150kV/220kV/380kV)
–
Verantwoordelijk voor
energiebalans (E) in Nederland
en uitwisseling met het
buitenland
–
Afschakelbevoegd in situaties
van onbalans.
CYCLOON
van voor en door de
zorg
Regionale netbeheerders
elektriciteit
Awareness
CYCLOON
van voor en door de
zorg
– Wat zijn de meest voorkomende
oorzaken van een stroomstoring?
(Stroomstoring, ook wel stroomuitval, is een onbedoelde
onderbreking van de energie-levering)
Oorzaken stroomstoring
CYCLOON
van voor en door de
zorg
Oorzaken:
– Technische storing
– Menselijke fouten (intern/extern)
– (Bommelerwaard)
– Slijtage
– Natuurlijke oorzaken
– (Haaksbergen/Berkelland)
– Opzettelijke oorzaak
– Opvang binnen het Europese net niet meer
– mogelijk
Awareness impact stroomstoring
CYCLOON
van voor en door de
zorg
Wat is de impact van een stroomstoring op:
– De burger?
– De veiligheidsregio?
– Uw organisatie?
– De media-aandacht?
Awareness
CYCLOON
van voor en door de
zorg
– Tot welke keteneffecten kan een
stroomstoring leiden?
– Wat versta je dan onder kwetsbare
objecten?
Keteneffecten
CYCLOON
van voor en door de
zorg
Niet alleen voor burgers, maar ook voor organisaties!
– Uitval data- en communicatievoorzieningen (mobiele telefonie,
C2000, internet)
– Uitval openbaar vervoer, stoplichten, matrixborden
– Uitval (drink)watervoorziening (hoogbouw), riolering, pompen,
gemalen
Impact op:
– Openbare orde en veiligheid
– Volksgezondheid
– Burgers
– Economie
Awareness
CYCLOON
van voor en door de
zorg
– Welke organisatieonderdelen hebben een
noodstroomvoorziening?
– Welke hebben de hoogste prioriteit bij
stroomuitval en waarom?
Noodstroomvoorziening
– De elektriciteitssector zelf is niet verantwoordelijk voor de
levering van noodstroomaggregaten
–
CYCLOON
van voor en door de
zorg
–
–
anders dan de voorziening van nooddrinkwater door
drinkwaterbedrijven!
Instellingen zijn daar zelf verantwoordelijk voor!
Waar nodig zal het openbaar bestuur ondersteunen en een
interventie plegen
– Netbeheerder kan bij grootschalige en langdurige
onderbrekingen, coördinerend optreden ten aanzien van het
inzetten en aansluiten van de beschikbare
noodstroomaggregaten
–
–
op basis van de prioriteiten, die zijn vastgesteld door het
openbaar bestuur!
Getroffen gebied voeden vanuit omliggende regio’s via 10 kV net
(5 – 10 %).
Rol netbeheerder
CYCLOON
van voor en door de
zorg
•
•
•
•
Voorbereiding plannen
Afsluiten convenanten
Deelname aan oefeningen
Uitbreiden relatienetwerk
Warme fase
• Meldkamer
• Advisering in COPI/ROT/BT
• Herstel stroomvoorziening
• Coördinatie noodstroomvoorzieningen
• Perswoordvoering
• Klantwoordvoering
CYCLOON
van voor en door de
zorg
Wat is de impact van een
stroomstoring op een
ziekenhuis?
2 augustus 2012
Scheperziekenhuis Emmen
CYCLOON
van voor en door de
zorg
Wat zijn strategische elementen?
Wat zijn tactische elementen?
Wat zijn operationele elementen?
CYCLOON
van voor en door de
zorg
Brand in Hoofdverdeel Kabinet
Laagspanning
CYCLOON
van voor en door de
zorg
17:01 Brand in HKL-2 (gelegen buiten het ziekenhuis in TD-ruimte)
17:04 Brandweer ter plaatse
– Brand onder controle (gecontroleerd uitbranden ivm spanningsrisico)
– OVD-B heeft direct besloten een GRIP 1 af te
kondigen
18:13 COPI operationeel
– Gevolgen in 1e instantie voor:
–
–
–
–
Koeling
Stoom
ICT (hoofdknooppunt in naastgelegen ruimte)
Verwarming
– Snelle opschaling en Crisis Beleids Team
opgeroepen
CYCLOON
van voor en door de
zorg
Wat wilt u weten?
– 18:00
–
CYCLOON
–
van voor en door de
zorg
–
–
–
–
–
–
–
–
Crisisbeleidsteam
Welke koeling betreft het precies?
Welke bouwdelen problemen met de
stroomvoorziening?
Noodstroomvoorziening nog steeds inzetbaar?
Welke hoofdschakelaars liggen eruit?
Kan de PCI/hartcatheterisatiekamer nog steeds
volledig draaien?
Wat is de status van kritieke patiënten op IC/CCU &
kliniek?
Consequenties OK?
Consequenties Dialyseafdeling?
Consequenties CSA?
Communicatie activeren
18:30 Crisisbeleidsteam
CYCLOON
van voor en door de
zorg
Beeld
–
–
–
–
–
Geen koeling (wel luchtverversing), koeling
serverruimtes down
Deel poliklinieken geen stroom, serverruimte naast
brandhaard met ICT problemen
Noodstroomvoorziening inzetbaar
Verwarming/stoom niet mogelijk
PCI/Hartcatheterisatiekamer staat op onaangetast
gedeelte en is volledig operationeel
CYCLOON
van voor en door de
zorg
Wat wilt / moet u doen?
18:30 Acties:
–
–
CYCLOON
van voor en door de
zorg
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Netbeheerder is onderweg met NSA’s
Servers verplaatsen, rest serverruimtes mobiel gekoeld
Beperkt gebruik MRI/CT ivm warmteopbouw
Opnamestop
Dienst Interventieradiologie naar ander ziekenhuis
Afbuigen ambu’s (wel ontvangst mogelijk voor
interventiecardiologie patiënten)
Zwangere pat. die onderweg is naar elders
Overleg infectiepreventie ivm uitval bedpanspoelers
Materiaal voor spoed en ochtendprogramma is
voorhanden
Interne comunicatie wordt een team voor samengesteld
RvB, medische staf door directeur informeren
Verzekeraar informeren
19:30 Crisisbeleidsteam
Beeld
–
CYCLOON
van voor en door de
zorg
–
–
–
–
–
–
–
Geen topkoeling (wel luchtverversing), koeling
serverruimtes mobiel
Geen noemenswaardige ICT problemen
Noodstroomvoorziening deels inzetbaar (1 van de 2
besturingssystemen van NSA’s verbrand)
– Géén NSA voor OK/IC/SEH/CCU, liften, Rö en
noodverlichting
Verwarming/stoom niet mogelijk
Hartcatheterisatiekamer staat op onaangetast
gedeelte en is volledig operationeel
1e nood NSA binnen en wordt geplaatst
CT aparte koeling op het dak
Servers zijn op alternatieve plek over 2 uur up and
running
CYCLOON
van voor en door de
zorg
Wat wilt / moet u doen?
19:30 Acties:
–
CYCLOON
van voor en door de
zorg
–
–
–
–
–
Nagaan of opschakelen nood NSA’s problemen op
kunnen leveren voor het hoofdnet
Extra ambulances aanvragen met
beademingscapaciteit
Centreren telemetriepatiënten
Onderzoeken of nieuwe behandelpoli in te richten is
voor IC-patiënten (indien hoofdnet uitvalt doet de lift
het ook niet meer)
Personeel blijft langer en nachtdiensten worden
vervroegd opgeroepen
1 “kritiek”patiëntje op de kinderafdeling. Deze wordt
overgeplaatst
21:45 Crisisbeleidsteam
Beeld
–
CYCLOON
–
van voor en door de
zorg
–
–
–
–
3 nood NSA’s wordt driftig aan gesleuteld
IC-patiënten worden gecontroleerd geëvacueerd naar
behandelpoli
Telefooncentrale heeft noodmobiele telefoons voor
het geval het hoofdnet uitvalt
Dialyse heeft extra personeel stand-by voor het geval
bij stroomuitval versneld afgesloten moet worden
Berichtgeving intern en extern loopt goed
Extra beveiliging geregeld waardoor politie kan
afschalen
23:00 Crisisbeleidsteam
Beeld
–
CYCLOON
van voor en door de
zorg
–
–
–
–
Nood IC up and running
Personeel geregeld
Ok/poli-planning voor de volgende ochtend geregeld
Kliniek onder controle (kliniekmanager van dienst blijft
in huis)
Om 22:34 uur afgeschaald naar GRIP 0
7:30 Crisisbeleidsteam
Beeld
–
CYCLOON
van voor en door de
zorg
–
–
–
Nood NSA voor preferente net is vanaf 2:00
operationeel en na een check kan overgegaan
worden naar ‘normaal”
Koeling, stoom, CSA en ICT zijn weer operationeel
IC-patiënten op behandelpoli functioneert goed
Verzekeraar komt 9.00 uur langs
Acties
–
–
–
Na gecontroleerde terughuizing IC kan poli/kliniek
over naar “normaal”
Vraagbaak telefoon voor patiënten/familie etc. die met
vragen zitten wordt ingericht
Afschalen crisisbeleidsteam (11:30)
Samenvatting
CYCLOON
van voor en door de
zorg
Maak in kleine groepjes een samenvatting van de
workshop in 5 tips:
– Wat heb ik geleerd op:
– Strategisch niveau
– Tactisch niveau
– Operationeel niveau
– Wat is mijn aanbeveling voor hoe zorginstellingen met
stroomuitval om kunnen gaan?

similar documents