Uke 6 - Kopervik Skole

Report
Lekseplan for 6.trinn uke 6
2.-6.februar 2015
TIMEPLAN:
Økt / dag:
Mandag
A
1.økt:
8.30-10.00
Tirsdag
B
Onsdag
A
B
B
A
B
Fredag
A
B
Pals
Norsk
K&H
Mus.
Eng.
Samfunnsfag
Matte
Matte
K&H
Eng.
Mus.
Matte
Mus.
Eng.
Gym
Engelsk
Eng.
Mus.
Gym
Likt
2.økt
10.40-12.10
3. økt
13.15-14.00
A
Torsdag
Rle
Naturfag
Samfunnsfag
Fysisk fostring
Fysisk fostring
Rle
Rle
Matte
K&H/Prosjekt
Norsk
Norsk
Naturfag
Norsk
Norsk
Eng.
Gym
Likt
Gym



Jeg kan lese høyt for andre etter gitte kriterier .
Jeg kan planlegge en fantasyfortelling etter gitte kriterier.
Jeg kan laste opp og endre et dokument i Fronter.



Jeg kan bygge tredimensjonale figurer.
Jeg kan lage perspektivtegning med et forsvinningspunkt.
Jeg kan Identifisere og navngi tredimensjonale figurer (kube,
pyramide, kule, sylinder, prisme og kjegle).
Jeg kan finne egenskaper ved tredimensjonale figurer (flater…)
Jeg kan beregne overflate av tredimensjonale figurer.
Jeg kan lese og forstå enkle tekster
Jeg kan delta i og gjøre meg forstått i en samtale
Jeg kan bruke verb i presens og preteritum.
Jeg kan fortelle om hinduismen
Jeg kan finne ulikheter og likheter i hinduismen og
buddhismen.
Jeg kan beskrive ved hjelp av eksempler hvordan en
energiform kan gå over til andre energiformer.
Jeg kan forklare hvordan en varmluftsballong virker.










Jeg kan snakke om hva som påvirker oss til å bli den vi er,
hjemme og ute.
Ukelekse
Tirsdag



Tirsdag :A klassen: HUSK GYMTØY OG DRIKKEFLASKE

Norsk: les i selvvalgt bok. Tenk gjennom det du leser, kan du si noe om boka di?

Engelsk: Read and translate + gloser p. 98 (Alle)

Matte: Jobb med oppgaver på KIKORA (inne på fronter under matte)

Norsk:. Les s. 119-121 i Zeppelin lesebok. «Ismannen» Lesebestilling: øv på å
Fredag: B klassen: HUSK GYMTØY OG DRIKKEFLASKE
Høyfrekvente ord på nettsida
gjenfortelle teksten du har lest.
Onsdag




Torsdag

Matte: Jobb med oppgaver på KIKORA (inne på fronter under matte)
Engelsk : Read and translate+ gloser p.98
Norsk:. Les s.119-124 i Zeppelin lesebok. Lesebestilling: skriv 5 nøkkelord på lapper.
Matte: Jobb med oppgaver på KIKORA (inne på fronter under matte)
Engelsk : Read and translate+ gloser p.98 GLOSETEST. Øv på Glosetyggeren?
Se skolens nettside.
Fredag



Matte: Jobb med oppgaver på KIKORA (inne på fronter under matte)
Norsk :Zeppelin språkbok s .69, oppg. 25 og 27.Skriv fint i S-bok
Naturfag: Gjøre 2 side 139 (Et forsøk. Du trenger en søppelpose og en hårføner)
Skriv ned det som skjedde i naturfagboka di.
Ukas
• Varm og kald luft
• Energioverføring
• Vindmølle
• Nasjonal identitet
• Kultur
• Førstegenerasjonsinnvandrer begreper
• Fellestrekk
• Ulemper
ENGELSK:
Les høyt hver dag, oversett også.
Glosetest nesten hver uke
Du skal alltid lese på glosene for å
øke ordforrådet.
• Glosene skriver du ned i gloseboka
di.
• Vi har valgt ut passende gloser til
teksten.
• Du velger selv hvilket steg du leser,
men i samarbeid med lærer/hjem.
•
•
•
•
Hei!
Helsesøster tilbyr pubertetsundervisning i 6.klasse. noen torsdager fremover…
Hun snakker om endringer og utfordringer i pubertetsalderen og hvordan det ofte kan oppleves å
være «snart ungdom». Vi deler klassen inn i jente- og guttegrupper.
I klassen har vi nå avslørt vår «hemmelig venn «. Dette er noe klassen setter stor pris på og vi
kommer til å gjenta suksessen  Deilig å både høre og gi positive tilbakemeldinger !
Vi har nå tatt i bruk fronter i større grad . Elevene har jobbet med fag innpå fronter både hjemme
og på skolen. Fremsidebildet er denne gangen fra en time elevene brukte Creasa. Leksene i
matematikk denne uka er på Kikora. Her kan lærer følge med på hva hver enkelt gjør og hvor lenge
de er innpå og jobber.
Vigilo elektronisk meldingssystem gjelder fortsatt. Skriv meldingene før kl. 08.30 så er du
garantert svar 
På skolens hjemmeside (http://www.minskole.no/kopervik) kommer det ut nyheter og
beskjeder. Meld deg som abonnement og få mail hver gang det kommer noe nytt.
Hilsen Britt og Kristiane. Vårt kontor: 52 84 68 54
[email protected] og [email protected]
UKAS PALS:
Vi viser OMSORG i
klaserommet når vi hjelper
hverandre!
.
Foreldrekontaktene
minner om klassekontoen:
3361.15.67494
På foreldremøtet ble det
avtalt frivillig innbetaling
på 200 kr.
ØVEORD:
Øv på de vanligste ordene i
norskspråket. Se lenke på
klassesida.
Ordenselever
uke 6 :
Nikolai S. og
Julie.

similar documents