Utviklingsplaner for 13-19 Ferdighetsutviklingen

Report
Utviklingsplaner for
gutter og jenter 13-19
Ferdighetsutviklingen
Skedsmo Fotballklubb
G/J13
Tekniske ferdigheter
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
G/J13 år
Pasningsferdigheten innside, utside, chip, kort,
lang, med vinkel, langs bakken, i lufta.
Skuddferdighet med ball bakfra, fra siden og
imot, i luften på hel-volley og halvvolley, på
hode
Føring av ball
Finter som oversteg, dobbel oversteg,
skuddfinte, to-fots finte, Zidane – finte, m. flere
1 mot 1 offensivt, sette på og deretter velge
Føre ball i stort tempo med ulike skifter av
klima, vinkler, retningsforandringer osv.
Pasninger skal være knallharde
Mottak og medtak med høyre og venstre bein,
innside og utside.
Mottak av ball med hode, lår, bryst og med fot.
Raskest mulig kontroll.
Skjerming av ball med lavt tyngde punkt
1 mot 1, 2 mot 2, 3 mot 3, 7 mot 7, og 11 mot 11
både offensivt og defensivt.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Taktiske ferdigheter
Spilleforståelse i valg av tid og rom. Når skal man
slå og når skal man gå. I hvilke situasjoner velger
man hva.
Hvilken rolle i laget har jeg hva er de 3.viktigste
punktene for meg offensive og defensivt i min
rolle.
Hva er min spisskompetanse
Når stå høyt og når falle
Hvordan presser vi ballfører
Hvilke rom søker vi etter
Vi skal søke etter spillere som tør å drible
Relasjonelle ferdigheter med 1,2 bevegelse.
Orientering før, ved, og etter levering av ball.
Innsikt i fotballspillet
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Kunne forstå sin egen rolle i laget og hva dennes
arbeidsoppgaver skal være.
Vite noe om arbeidskravene til 14.åringene
Hva er viktig for meg å jobbe med og hvordan
spille de andre gode.
Kostholdskveld
24.timers utøveren
Egentrening og betydningen av denne.
Hjemmelekser taktisk og praksis.
Alle spillere skal lage utviklingsmål for sesongen.
Alle spillerne skal skrive egentreningsdag bok i
vinterferie, høstferie, juleferie, påskeferie og
sommerferie.
Coaching og pedagogikk
•
•
•
•
•
•
•
•
Spørrende og åpen i tilnærmingen. La spillerne
finne ut av svarere og vær veiledende.
Søk etter utfordringer for spillerne og slipp de
oppover i systemet.
Utviklingsorientert i enkeltindividet.
Det skal være gøy å vinne og kjipt å tape
(spillerne), mens trenerne jobber videre med
utviklingsmålene
Lite styrende, og veldig inkluderende. La
spillerne få mye av ansvaret for egen læring og
muligheter.
Varier på å være engasjert. Spørrende, analytisk.
Se alle sammen, hver eneste gang.
Bygge videre på klubbens verdier om «dugelige»
mennesker med god folkeskikk som kan bidra
der det trengs og som skaper eierforhold til det
man driver med.
Hva skal gjennomføres
i løpet av sesongen
Praktisk og administrativt
•
•
•
•
•
•
•
•
Minimum 2.stk foreldremøter på , ett på starten og ett på slutten.
Minimum 1-2 spillersamtaler med alle spillerne i gruppen. Dette skal loggføres og kunne
hentes opp igjen.
3-5 spillermøte med faglig innhold.
2-4 sosiale samlinger uten faglig innhold.
1-2 kamper med videoanalyse og gjennomgang av dette.
Gjennomgang av innhold i utviklingen av spillernes roller herav keepere, backer,
midtstoppere, indreløpere, sentrale spillere, spisser og vinger. Praktisk og teoretisk.
Alle spillerne skal ha minimum 1-2 utviklingsmål for sesongen samt 1.drømmemål.
Gjennomgang av arbeidskravsanalyse og kapasitetsprofil for de spillerne som har en ønske og
evne til å kvalifisere seg for krets/region og landslagsspill i fremtiden.
Skedsmo Fotballklubb
G/J14
G/J14
Tekniske ferdigheter
Taktiske ferdigheter
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Pasningsferdigheten innside, utside, chip,
vristpasning, kort, lang, med vinkel, langs
bakken, i lufta.
Skuddferdighet med ball bakfra, fra siden og
imot, i luften på hel-volley og halvvolley, på
hode
Føring av ball
Finter som oversteg, dobbel oversteg,
skuddfinte, to-fots finte, Zidane – finte, m.
flere
1 mot 1 offensivt, sette på og deretter velge
Føre ball i stort tempo med ulike skifter av
klima, vinkler, retningsforandringer osv.
Pasninger skal være knallharde
Mottak og medtak med høyre og venstre
bein, innside og utside.
Mottak av ball med hode, lår, bryst og med
fot. Raskest mulig kontroll.
Skjerming av ball med lavt tyngde punkt
1 mot 1, 2 mot 2, 3 mot 3, 5 mot 5, og 11
mot 11 både offensivt og defensivt.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Spilleforståelse i valg av tid og rom. Når
skal man slå og når skal man gå. I hvilke
situasjoner velger man hva.
Hvilken rolle i laget har jeg hva er de
3.viktigste punktene for meg offensive og
defensivt i min rolle.
Hva er min spisskompetanse
Når stå høyt og når falle
Hvordan presser vi ballfører
Hvilke rom søker vi etter
Vi skal søke etter spillere som tør å drible
Relasjonelle ferdigheter med 1,2
bevegelse.
Orientering før, ved, og etter levering av
ball.
Større forståelse for spill på 11 bane med
rom, orientering av valg, pasningskvalitet
over avstander og roller i laget.
Innsikt i fotballspillet
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Kunne forstå sin egen rolle i laget og hva dennes
arbeidsoppgaver skal være.
Vite noe om arbeidskravene til 14.åringene
Hva er viktig for meg å jobbe med og hvordan
spille de andre gode.
Kostholdskveld
24.timers utøveren
Egentrening og betydningen av denne.
Hjemmelekser taktisk og praksis.
Alle spillere skal lage utviklingsmål for sesongen.
Alle spillerne skal skrive egentreningsdag bok i
vinterferie, høstferie, juleferie, påskeferie og
sommerferie.
Vite mer om hva som skal til for å bli god med
tanke på tilstedeværelse, innsats, mengde,
restitusjon, momenter, utvikling i forhold til
dette, arbeidskrav og kapasitetsanalyser.
Videoanalyse av gruppen i 2-3 kamper i løpet av
sesongen.
Coaching og pedagogikk
•
•
•
•
•
•
•
•
Spørrende og åpen i tilnærmingen. La spillerne
finne ut av svarere og vær veiledende.
Søk etter utfordringer for spillerne og slipp de
oppover i systemet.
Utviklingsorientert i enkeltindividet.
Det skal være gøy å vinne og kjipt å tape
(spillerne), mens trenerne jobber videre med
utviklingsmålene
Lite styrende, og veldig inkluderende. La
spillerne få mye av ansvaret for egen læring og
muligheter.
Varier på å være engasjert. Spørrende, analytisk.
Se alle sammen, hver eneste gang.
Bygge videre på klubbens verdier om «dugelige»
mennesker med god folkeskikk som kan bidra
der det trengs og som skaper eierforhold til det
man driver med.
Hva skal gjennomføres
i løpet av sesongen
Praktisk og administrativt
•
•
•
•
•
•
•
•
Minimum 2.stk foreldremøter på , ett på starten og ett på slutten.
Minimum 1-2 spillersamtaler med alle spillerne i gruppen. Dette skal loggføres og kunne
hentes opp igjen.
3-5 spillermøte med faglig innhold.
2-4 sosiale samlinger uten faglig innhold.
1-2 kamper med videoanalyse og gjennomgang av dette.
Gjennomgang av innhold i utviklingen av spillernes roller herav keepere, backer,
midtstoppere, indreløpere, sentrale spillere, spisser og vinger. Praktisk og teoretisk.
Alle spillerne skal ha minimum 2. utviklingsmål for sesongen samt 1.drømmemål.
Gjennomgang av arbeidskravsanalyse og kapasitetsprofil for de spillerne som har en ønske og
evne til å kvalifisere seg for krets/region og landslagsspill i fremtiden.
Skedsmo Fotballklubb
G/J15
G/J15
Tekniske ferdigheter
Taktiske ferdigheter
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Pasningsferdigheten innside, utside, chip,
vristpasning, kort, lang, med vinkel, langs bakken, i
lufta.
Skuddferdighet med ball bakfra, fra siden og imot, i
luften på hel-volley og halvvolley, på hode
Føring av ball i ulike former, men alt skal skje med
tempo.
Finter som oversteg, dobbel oversteg, skuddfinte,
to-fots finte, Zidane – finte, m. flere
1 mot 1 offensivt, sette på og deretter velge
Føre ball i stort tempo med ulike skifter av klima,
vinkler, retningsforandringer osv.
Pasninger skal være knallharde og på riktig fot i
forhold til hvor man ønsker og hva man kan.
Mottak og medtak med høyre og venstre bein,
innside og utside.
Mottak av ball med hode, lår, bryst og med fot.
Raskest mulig kontroll.
Skjerming av ball med lavt tyngde punkt
1 mot 1, 2 mot 2, 3 mot 3, 5 mot 5, og 11 mot 11
både offensivt og defensivt.
Jobbe mye med avslutningsferdigheten på siste 1/3
delen av banen.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Spilleforståelse i valg av tid og rom. Når skal man
slå og når skal man gå. I hvilke situasjoner velger
man hva.
Hvilken rolle i laget har jeg hva er de 3.viktigste
punktene for meg offensive og defensivt i min
rolle.
Hva er min spisskompetanse
Når stå høyt og når falle
Hvordan presser vi ballfører
Hvilke rom søker vi etter
Vi skal søke etter spillere som tør å drible
Relasjonelle ferdigheter med 1,2 bevegelse.
Orientering før, ved, og etter levering av ball.
Større forståelse for spill på 11 bane med rom,
orientering av valg, pasningskvalitet over
avstander og roller i laget.
Jobbe med «shadow» spill mot et mål med
fokus på offensiv og defensiv struktur.
Oppspills- og bevegelsesfasen i forhold til hvem
man velger når. Hvem skal se etter hvilke rom og
hvilke roller skal bruke hverandre. Når bruker
man rom sentralt i banen og når bruker man
bredde-rommene.
Innsikt i fotballspillet
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Kunne forstå sin egen rolle i laget og hva dennes
arbeidsoppgaver skal være.
Vite noe om arbeidskravene til 14.åringene
Hva er viktig for meg å jobbe med og hvordan
spille de andre gode.
Kostholdskveld
24.timers utøveren
Egentrening og betydningen av denne.
Hjemmelekser taktisk og praksis.
Alle spillere skal lage utviklingsmål for sesongen.
Alle spillerne skal skrive egentreningsdag bok i
vinterferie, høstferie, juleferie, påskeferie og
sommerferie.
Vite mer om hva som skal til for å bli god med
tanke på tilstedeværelse, innsats, mengde,
restitusjon, momenter, utvikling i forhold til
dette, arbeidskrav og kapasitetsanalyser.
Videoanalyse av gruppen i 3-4 kamper i løpet av
sesongen.
Coaching og pedagogikk
•
•
•
•
•
•
•
•
Spørrende og åpen i tilnærmingen. La spillerne
finne ut av svarere og vær veiledende.
Søk etter utfordringer for spillerne og slipp de
oppover i systemet.
Utviklingsorientert i enkeltindividet.
Det skal være gøy å vinne og kjipt å tape
(spillerne), mens trenerne jobber videre med
utviklingsmålene
Lite styrende, og veldig inkluderende. La
spillerne få mye av ansvaret for egen læring og
muligheter.
Varier på å være engasjert. Spørrende, analytisk.
Se alle sammen, hver eneste gang.
Bygge videre på klubbens verdier om «dugelige»
mennesker med god folkeskikk som kan bidra
der det trengs og som skaper eierforhold til det
man driver med.
Hva skal gjennomføres
i løpet av sesongen
Praktisk og administrativt
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Minimum 2.stk foreldremøter på , ett på starten og ett på slutten.
Minimum 1-2 spillersamtaler med alle spillerne i gruppen. Dette skal loggføres og kunne
hentes opp igjen.
3-5 spillermøte med faglig innhold.
2-4 sosiale samlinger uten faglig innhold.
1-2 kamper med videoanalyse og gjennomgang av dette.
Gjennomgang av innhold i utviklingen av spillernes roller herav keepere, backer,
midtstoppere, indreløpere, sentrale spillere, spisser og vinger. Praktisk og teoretisk.
Alle spillerne skal ha minimum 2-3 utviklingsmål for sesongen samt 1.drømmemål.
Gjennomgang av arbeidskravsanalyse og kapasitetsprofil for de spillerne som har en ønske og
evne til å kvalifisere seg for krets/region og landslagsspill i fremtiden.
Systematisere og planlegge treningshverdagen for de aller mest utviklede spillerne slik at
skole og fotball går hånd i hånd.
Skedsmo Fotballklubb
G/J16
G/J16
Tekniske ferdigheter
Taktiske ferdigheter
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Pasningsferdigheten innside, utside, chip, vristpasning, kort,
lang, med vinkel, langs bakken, i lufta.
Skuddferdighet med ball bakfra, fra siden og imot, i luften på
hel-volley og halvvolley, på hode
Føring av ball i ulike former, men alt skal skje med tempo.
Finter som oversteg, dobbel oversteg, skuddfinte, to-fots
finte, Zidane – finte, m. flere
1 mot 1 offensivt, sette på og deretter velge
Føre ball i stort tempo med ulike skifter av klima, vinkler,
retningsforandringer osv.
Pasninger skal være knallharde og på riktig fot i forhold til
hvor man ønsker og hva man kan.
Mottak og medtak med høyre og venstre bein, innside og
utside.
Mottak av ball med hode, lår, bryst og med fot. Raskest mulig
kontroll.
Skjerming av ball med lavt tyngde punkt
1 mot 1, 2 mot 2, 3 mot 3, 5 mot 5, og 11 mot 11 både
offensivt og defensivt.
Jobbe mye med avslutningsferdigheten på siste 1/3 delen av
banen.
Overgang etter ballerobring – hvordan og hvor skal vi søke
pasningen?
Gjenvinning etter balltap
Spill mot etablert forsvar
Etablert forsvarsspill
Undertall forsvarsspill
Spill med overtall sentralt i banen eller bredt i banen.
Spill med undertall offensivt
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Spilleforståelse i valg av tid og rom. Når skal man slå og når
skal man gå. I hvilke situasjoner velger man hva.
Hvilken rolle i laget har jeg hva er de 3.viktigste punktene for
meg offensive og defensivt i min rolle.
Hva er min spisskompetanse
Når stå høyt og når falle
Hvordan presser vi ballfører
Hvilke rom søker vi etter
Vi skal søke etter spillere som tør å drible
Relasjonelle ferdigheter med 1,2 bevegelse.
Orientering før, ved, og etter levering av ball.
Større forståelse for spill på 11 bane med rom, orientering av
valg, pasningskvalitet over avstander og roller i laget.
Jobbe med «shadow» spill mot et mål med fokus på offensiv
og defensiv struktur.
Oppspills- og bevegelsesfasen i forhold til hvem man velger
når. Hvem skal se etter hvilke rom og hvilke roller skal bruke
hverandre. Når bruker man rom sentralt i banen og når
bruker man bredde-rommene. Hvordan vri og vende og
hvorfor?
Lære de ulike rollene og deres arbeidsoppgaver.
Innsikt i fotballspillet
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Kunne forstå sin egen rolle i laget og hva dennes
arbeidsoppgaver skal være.
Vite noe om arbeidskravene til 14.åringene
Hva er viktig for meg å jobbe med og hvordan spille
de andre gode.
Kostholdskveld
24.timers utøveren
Egentrening og betydningen av denne.
Hjemmelekser taktisk og praksis.
Alle spillere skal lage utviklingsmål for sesongen.
Alle spillerne skal skrive egentreningsdag bok i
vinterferie, høstferie, juleferie, påskeferie og
sommerferie.
Vite mer om hva som skal til for å bli god med tanke
på tilstedeværelse, innsats, mengde, restitusjon,
momenter, utvikling i forhold til dette, arbeidskrav
og kapasitetsanalyser.
Videoanalyse av gruppen i 2-3 kamper i løpet av
sesongen.
Kunne balansere fotball og skole på en god måte
slik at man kan gjøre begge deler. Her handler det
om å bidra til å systematisere hverdagen.
Coaching og pedagogikk
•
•
•
•
•
•
•
•
Spørrende og åpen i tilnærmingen. La spillerne
finne ut av svarere og vær veiledende.
Søk etter utfordringer for spillerne og slipp de
oppover i systemet.
Utviklingsorientert i enkeltindividet.
Det skal være gøy å vinne og kjipt å tape
(spillerne), mens trenerne jobber videre med
utviklingsmålene
Lite styrende, og veldig inkluderende. La
spillerne få mye av ansvaret for egen læring og
muligheter.
Varier på å være engasjert. Spørrende, analytisk.
Se alle sammen, hver eneste gang.
Bygge videre på klubbens verdier om «dugelige»
mennesker med god folkeskikk som kan bidra
der det trengs og som skaper eierforhold til det
man driver med.
Hva skal gjennomføres
i løpet av sesongen
Praktisk og administrativt
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Minimum 2.stk foreldremøter på , ett på starten og ett på slutten.
Minimum 1-2 spillersamtaler med alle spillerne i gruppen. Dette skal loggføres og kunne
hentes opp igjen.
3-5 spillermøte med faglig innhold.
2-4 sosiale samlinger uten faglig innhold.
2-3 kamper med videoanalyse og gjennomgang av dette.
Gjennomgang av innhold i utviklingen av spillernes roller herav keepere, backer,
midtstoppere, indreløpere, sentrale spillere, spisser og vinger. Praktisk og teoretisk.
Alle spillerne skal ha minimum 2 utviklingsmål for sesongen samt 1.drømmemål.
Gjennomgang av arbeidskravsanalyse og kapasitetsprofil for de spillerne som har en ønske og
evne til å kvalifisere seg for krets/region og landslagsspill i fremtiden.
Systematisere og planlegge treningshverdagen for de aller mest utviklede spillerne slik at
skole og fotball går hånd i hånd.
Skedsmo Fotballklubb
G/J19
G/J19
Tekniske ferdigheter
Taktiske ferdigheter
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Pasningsferdigheten innside, utside, chip, vristpasning, kort,
lang, med vinkel, langs bakken, i lufta.
Skuddferdighet med ball bakfra, fra siden og imot, i luften på
hel-volley og halvvolley, på hode
Føring av ball i ulike former, men alt skal skje med tempo.
Finter som oversteg, dobbel oversteg, skuddfinte, to-fots
finte, Zidane – finte, m. flere
1 mot 1 offensivt, sette på og deretter velge
Føre ball i stort tempo med ulike skifter av klima, vinkler,
retningsforandringer osv.
Pasninger skal være knallharde og på riktig fot i forhold til
hvor man ønsker og hva man kan.
Mottak og medtak med høyre og venstre bein, innside og
utside.
Mottak av ball med hode, lår, bryst og med fot. Raskest mulig
kontroll.
Skjerming av ball med lavt tyngde punkt
1 mot 1, 2 mot 2, 3 mot 3, 5 mot 5, og 11 mot 11 både
offensivt og defensivt.
Jobbe mye med avslutningsferdigheten på siste 1/3 delen av
banen.
Overgang etter ballerobring – hvordan og hvor skal vi søke
pasningen?
Gjenvinning etter balltap
Spill mot etablert forsvar
Etablert forsvarsspill
Undertall forsvarsspill
Spill med overtall sentralt i banen eller bredt i banen.
Spill med undertall offensivt
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Spilleforståelse i valg av tid og rom. Når skal man slå og når
skal man gå. I hvilke situasjoner velger man hva.
Hvilken rolle i laget har jeg hva er de 3.viktigste punktene for
meg offensive og defensivt i min rolle.
Hva er min spisskompetanse
Når stå høyt og når falle
Hvordan presser vi ballfører
Hvilke rom søker vi etter
Vi skal søke etter spillere som tør å drible
Relasjonelle ferdigheter med 1,2 bevegelse.
Orientering før, ved, og etter levering av ball.
Større forståelse for spill på 11 bane med rom, orientering av
valg, pasningskvalitet over avstander og roller i laget.
Jobbe med «shadow» spill mot et mål med fokus på offensiv
og defensiv struktur.
Oppspills- og bevegelsesfasen i forhold til hvem man velger
når. Hvem skal se etter hvilke rom og hvilke roller skal bruke
hverandre. Når bruker man rom sentralt i banen og når
bruker man bredde-rommene.
Hvordan vri og vende og hvorfor?
Lære de ulike rollene og deres arbeidsoppgaver.
Innsikt i fotballspillet
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Kunne forstå sin egen rolle i laget og hva dennes
arbeidsoppgaver skal være.
Vite noe om arbeidskravene til 14.åringene
Hva er viktig for meg å jobbe med og hvordan spille
de andre gode.
Kostholdskveld
24.timers utøveren
Egentrening og betydningen av denne.
Hjemmelekser taktisk og praksis.
Alle spillere skal lage utviklingsmål for sesongen.
Alle spillerne skal skrive egentreningsdag bok i
vinterferie, høstferie, juleferie, påskeferie og
sommerferie.
Vite mer om hva som skal til for å bli god med tanke
på tilstedeværelse, innsats, mengde, restitusjon,
momenter, utvikling i forhold til dette, arbeidskrav
og kapasitetsanalyser.
Videoanalyse av gruppen i 2-3 kamper i løpet av
sesongen.
Kunne balansere fotball og skole på en god måte
slik at man kan gjøre begge deler. Her handler det
om å bidra til å systematisere hverdagen.
Coaching og pedagogikk
•
•
•
•
•
•
•
•
Spørrende og åpen i tilnærmingen. La spillerne
finne ut av svarere og vær veiledende.
Søk etter utfordringer for spillerne og slipp de
oppover i systemet.
Utviklingsorientert i enkeltindividet.
Det skal være gøy å vinne og kjipt å tape
(spillerne), mens trenerne jobber videre med
utviklingsmålene
Lite styrende, og veldig inkluderende. La
spillerne få mye av ansvaret for egen læring og
muligheter.
Varier på å være engasjert. Spørrende, analytisk.
Se alle sammen, hver eneste gang.
Bygge videre på klubbens verdier om «dugelige»
mennesker med god folkeskikk som kan bidra
der det trengs og som skaper eierforhold til det
man driver med.
Hva skal gjennomføres
i løpet av sesongen
Praktisk og administrativt
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Minimum 2.stk foreldremøter på , ett på starten og ett på slutten.
Minimum 1-2 spillersamtaler med alle spillerne i gruppen. Dette skal loggføres og kunne
hentes opp igjen.
3-5 spillermøte med faglig innhold.
2-4 sosiale samlinger uten faglig innhold.
2-3 kamper med videoanalyse og gjennomgang av dette.
Gjennomgang av innhold i utviklingen av spillernes roller herav keepere, backer,
midtstoppere, indreløpere, sentrale spillere, spisser og vinger. Praktisk og teoretisk.
Alle spillerne skal ha minimum 2 utviklingsmål for sesongen samt 1.drømmemål.
Gjennomgang av arbeidskravsanalyse og kapasitetsprofil for de spillerne som har en ønske og
evne til å kvalifisere seg for krets/region og landslagsspill i fremtiden.
Systematisere og planlegge treningshverdagen for de aller mest utviklede spillerne slik at
skole og fotball går hånd i hånd.
Roller
• Vi ønsker å være klare og tydelige på hvilke
arbeidsoppgaver og hva hver enkelt spillere
skal kunne i de ulike rollene i laget.
1-4-3-3: Offensivt – 11ér
1-4-3-3: Defensivt – 11ér
Keepere
Offensivt
• Førsteangriper
• Hurtig igangsetting, uavhengig
om spillere er markerte eller ei.
• Være støttespiller for laget når
dette trengs
• Plukke lange baller i bakrom,
være sweeper når det er
hensiktsmessig.
Defensivt
• Redde
• Dirigere
• Vinne dueller
• Prate med lagkamerater
• Sweeper ved gjennomspill
Backer
Offensivt
• Alltid med i angrep på sin side,
både som overlapp mulighet eller
støttespiller til innlegg
• Innkast, tidlig og hurtig hvis
muligheten tillater det
• Være støtte for kantspilleren evt.
sentral og eller midtspiss
• Skape 2 mot 1 sammen med
sentral evt. Anker eller vinger
Defensivt
• Andre- evt. tredjeforsvarer for
kantspilleren, sentrale spillere,
eller midtstopper
• Lede motspiller inn eller ut i
banene, alt ettersom situasjonen
tillater det, men tydelighet i det å
lede motspiller
• Ligge på riktig side av
motstanders spiss/ving/kant
• Ikke bli passert med pasning på
innside av back og stopper
Midtstoppere
Offensivt
• Trykke ut (få med hele
forsvarslinja). Sette linjen etter
hvordan de foran jobber med
presset sitt
• Spille ut på back, kant eller anker.
Evt. i bakrom på spiss
• Utfordre motstander i midtre
ledd ved å få press slik at vi kan
skape overtall på midten med 2
mot 1 situasjoner.
• Styre spillet i startfasen med å
spille opp annen stopper eller
back, være støttespiller for vinger
eller sentrale.
Defensivt
• Støte eller falle (man støter ut
med laget når det er press på
ballfører, og faller når det ikke er
press på ballfører)
• En støter, den andre sikrer, 1F og
2F.
• Være et kommunikasjonssenter
for hele laget (dere har banen
foran dere)
• Styre forsvarslinja, og de andre
rundt seg
Indreløpere
Offensivt
• Utfordre inn i midten, se
etter mellomrommet
mellom back og
midtstopper mot vinger.
• Skjære inn i bakrom når
motsatt kant har ball
• Utfordre 2 mot 1 sammen
med sentral, back evt. Spiss
• Alltid spillbar i medløp
mellom leddene på
motstanders midtbane
Defensivt
• Falle ned rett foran
forsvarsleddet når vi blir
angrepet på motsatt side
• Andreforsvarer for
sentral/anker
• Første eller andreforsvarer
på ballside sammen med
vinger.
• Vinne ballene som kommer
inn i korridorene slik at vi
får brudd.
Anker/offensiv midtbane
Offensivt
• ære oppspillspunkt for hele
forsvarslinja
• Støtte for
midtbaneleddet/indreløper
e
• Ballfordeler ut på kant evt. i
bakrom til spiss
• Utfordre 2 mot 1 sammen
med indreløpere
• Alltid være spillbar
Defensivt
• Sikre/andreforsvarer for
indreløpere på begge sider,
være 1.forsvarer foran
midtstoppere.
• Skyve laget på riktig side
• Kommunisere med
angripere/vinger/spisser
• Vinne dueller (spesielt
andreballer)
Spiss
Offensivt
• Skåre
• Utfordre/Jage bakrom,
rommet mellom forsvarerne.
• Møte og være oppspillspunkt
for sentral/kant (dette gjelder i
hovedsak midtspiss)
• Utfordre sammen med kant og
sentral
• Skape usikkerhet i
markeringene mellom
stopperne
Defensivt
• Bryte vinkler mellom
motstanderens back og
midtstopper/mellom
midtstopperne
• Lede innover i banen
• Søke etter dårlige mottak eller
pasninger
• Lage korridorer
Vinger
Offensivt
• Skåre
• Utfordre/Jage bakrom, rommet
mellom forsvarerne da helst back og
midtstopper, eller på utsiden.
• Møte og være oppspillspunkt for
sentral/kant (dette gjelder i hovedsak
midtspiss)
• Utfordre sammen med kant og
sentral
• Skape usikkerhet i markeringene
mellom stopperne og backer
• Vinger skal alltid ligge bredt på
ballside
Defensivt
• Bryte vinkler mellom motstanderens
back og midtstopper/mellom
midtstopperne
• Lede innover i banen
• Søke etter dårlige mottak eller
pasninger
• Lage korridorer sammen med spiss

similar documents