EFS - Tro och veta

Report
Evangeliska
fosterlandsstiftelsen
(EFS)
Hur EFS kom till
1852 träffades tre uppsalastudenter H J Lundborg,
Bernhard Wadström och Waldemar Rudin som kände nöd för
det andliga läget i Sverige.
Det var på den tiden det var förbjudet att samlas utan prästens
medverkan. studenterna samtalade
om hur dom bäst
ska kunna sprida
kunskap om evangeliet till så många som möjligt.
Det var då dom kom fram till att ett bra sätt är att ge ut små
skrifter.
Kolportörer som vandrade över landet gav ut skrifterna. men
det var inte tillräckligt, därför ville studenterna
bilda en ny rörelse som kunde samla människor som brann för
människors andlig väl. och det ledde till att
EFS (Evangeliska Fosterlandsstiften) Bildades 1856 av
H J Lundborg, Bernhard Wadström & Waldemar Rudin
vad EFS står för
• dom är baptister, vilket betyder att dom praktiserar så kallade
troendedop. det innebär även att dom betonar att varje människa
behöver ta ett eget beslut om man vill tro eller inte. bestämmer man
sig för att tro på Jesus uppmuntrar dom till att låta döpa sig
• troendedopet innebär att du får döpa dig när du kan säga att du tror
på religionen typ som ett vuxen dop för du kan inte säga det när du är
ett litet barn
• typ som att vi döps när vi är små och sen har en konfirmation som
bekräftar att vi är troende på gud och religionen
Evangeliska fosterlandsstiftelsen
(EFS)
• Bildades 1856 för att sprida kunskap om evangeliet -det kristna glädjebudskapet.
• Uppsalastudenterna H J Lundborg, Bernhard Wadström och Waldemar Rudin kom till
en ny rörelse som kunde samla människor som brann för människors andlig väl och
det ledde till att EFS (Evangeliska Fosterlandsstiften) bildade.
• Dom praktiserar troendedop. Det innebär även att dom betonar att varje människa
behöver ta ett eget beslut om man vill tro eller inte.
Källor
• vi har tagit lite fakta från en bok som heter Religion 7 - 9 Utkik och
förfatarna är Hans Olofsson och Rolf Uppström
• vi tog fakta från den här boken för att vi tyckte att faktan var tro
värdig för att det är en bok man jobbar med i skolan så vi tog den.
• och så har vi tagit fakta från deras hemsida efs.nu

similar documents