Vigmostad&Bjørke

Report
Forlagshuset Vigmostad &
Bjørke
- i oppkjøpsmodus?
1
Kapittel 1
Det er viktig å kjede seg nok!
• Virkelighetsflukt
• Teknologi
– Mac
– Laserprinter
– Telekort
2
Kapittel 1 forts.
Det er viktig å kjede seg nok!
• Tre små hefter, totalt
opplag på 3000
• Markedsføring
– Gult papir
– Bokhandlerne strittet i mot
– Vi markedsførte tungt mot
skolene; Elevråd, tillitselev
og lærere.
• Distribusjon
3
Kapittel 2
Fra tilfeldig ide til systematisk satsing
• Heftene ble oppgradert i format
og layout
• Betalte for omslagsdesignere
• Utarbeidet logo
• Neste vår hadde vi 12 hefter
eller små bøker
• Omsetningen passerte
for første gang 1 million.
• Villakjøp
• De første ansatte
4
Kapittel 3
Fagbokforlaget blir til og får søstre
• Fra hefter til lærebøker?
• Vi hadde klare tanker om
– Språk
– Pedagogikk
– Grafisk utforming
• Kanossagang i høyblokken på
NHH
• Bedre royalty
• Større fokus på forfatteren
• Nye kontraktsformer
• Først økonomi, siden
sykepleie, lærerutdanning…
• Fra akademia til skolebøker
5
Kapittel 4
Den polske forbindelsen
• Trykking i utlandet?
• Hovedutfordringene var:
• … de første ansatte?
• Kriteriene var:
– En person som kunne polsk,
– Tidsbruk
engelsk og norsk. Flere av
– Transport
universiteter i landet hadde
– Oppfølging av produksjonene
– Språkbarriere
– Det polske byråkratiet
– Tolleri tullera
– Kulturforskjeller
– Teknologigap
avdelinger i skandinavistikk.
– En by som har flyforbindelse med
Bergen, helst SAS
– Ikke for lang reisetid til regionen
der trykkeriet lå. Vi så jo
for oss at det kunne bli andre
trykkerier i samme region.
• Da var svaret gitt: Gdansk
6
Kapittel 4 forts.
Den polske forbindelsen
• VB Polska sp. zoo
–
–
–
–
–
–
Nye ombrekkere.
Så kom designere
Og så tekniske tegnere
It-support
Regnskap
Sentralbord
• Status: Eget hus med 45
ansatte
•
7
Kapittel 5
Egen distribusjon
• For små til at noen ville ha oss
som kunde
• Taperulle, tapetkniv og godt
humør
• I dag tredje største bokdistributør i
Norge etter SD og FS i Oslo
• Har ca 4 millioner bøker på lager
til en hver tid
• Sender årlig ut ca 1 million bøker
8
Kapittel 6
Haugen bok i Volda
• Bokhandlergründerne trer tilbake
• Kraftige strukturendringer
på eiersiden
– Forlagene startet oppkjøpsraidene
og bygget kjeder:
– Ark (Gyldendal)
– Norli – Libris (Aschehoug)
– Tanum (CappelenDamm)
• Anbud på skolebok og
spesialisering på akademisk
• Allmennlitteraturen under press
9
Kapittel 6 forts.
Haugen bok i Volda
• Haugen bok til salgs
– Startet i 1929
– 46 % i 2010
– Resten i 2012
• Hvorfor eie bokhandel?
– Stor tro på en nettbokhandel som
ikke er avhengig av sin
geografiske beliggenhet. Og det
konseptet vil bare bli bedre og
bedre ettersom de digitale bøkene
vinner frem
– HB var ualminnelig godt driftet, og
den er ikke Haugen avhengig.
Den gir gode overskudd
– Strategisk nav i forhold til hvordan
vi tenker markedsadgang
10
Kapittel 6 forts.
Haugen bok i Volda
• De første endringene
– Omlegging av e-handelsløsning og
nettside
– Styrket markedsføring
– googleoptimalisering og øvrig
nettannonsering
– HB tar over Fagbokforlagets
internetthandel
– Deltar i anbud om leveranser av
skolebøker til kommuner og
fylkeskommuner for første gang
• Bis kundebarometer: 1 plass blant
private bedrifter
• Lagerførende nettbokhandel
11
Kapittel 7
Akademika - bokhandel og forlag
• Stadig dårligere resultat for
Akademika
– Samlet tap 2010-2012 på 80 mill
– En hel bransje skjelver
• Hvem tar utfordringen?
– Forlagshuset overtar i mars 2014
• Status:
–
–
–
–
Omsetning på 320 millioner
25 butikker
Forlag
Grafisk produksjon, blant annet
200 doktoravhandlinger i året
12
Kapittel 7 forts.
Akademika - bokhandel og forlag
• Kraftig omstrukturering
– Forlaget legges inn i
Fagbokforlaget akademisk
– Administrasjonen slankes
– Butikkene styrkes med
bedre vareutvalg
– Akademika.no driftes av
Haugen bok
13
Kapittel 8
Studia bokhandel
• Kunne Studia klare seg alene?
• Avhengig av en importallianse
• Forlagshuset overtar i mai
• Status
– Ca 70 millioner
– 4 butikker etter åpning av ny
butikk på nye høyskolen på
Kronstad
– Omprofilert til Akademika Bergen
14
Kapittel 9
Oppkjøp gjort av Vigmostad & Bjørke
År
2014
2014
2014
2014
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2011
2011
2011
2011
2010
2009
2008
2008
2007
2008
2007
2005
2004
2004
2000
1998
Selskap/virksomhet
Akademisk Kvarter
Studia AS
Akademika AS
Dalefag AS
Piratforlaget AS
Pedicel AS
Haugenbok.no AS
Tun Forlag
Samlaget Utdanning
St. Olavs gt 12 AS
Piratforlaget AS
Infotain AS
Haugenbok.no AS
John Grieg Forlag AS
Caspar Forlag AS
Cantando Forlag AS
Grieg Multimedia AS
Migranorsk AS
Westwind
Fag og Kultur AS
Fag og Kultur AS
Eide Forlag
John Grieg
Ravn forlag
Økonomiforlaget AS
Alma Mater AS
Type
Virksomhet
Aksjer
Aksjer
Aksjer
Aksjer
Aksjer
Aksjer
Aksjer
Virksomhet
Aksjer
Aksjer
Aksjer
Aksjer
Aksjer
Aksjer
Aksjer
Aksjer
Aksjer
Virksomhet
Aksjer
Aksjer
Aksjer
Virksomhet
Virksomhet
Aksjer
Aksjer
Andel
100 %
100 %
100 %
60 %
50 %
54 %
100 %
100 %
40 %
100 %
46 %
100 %
48 %
100 %
100 %
100 %
49 %
51 %
100 %
10015
%
100 %
Oppsummering
Forlagshuset Vigmostad & Bjørke
Forlag
• Fagbokforlaget Akademisk
– Høyskole- og
universitetslitteratur
• Fagbokforlaget Undervisning
– Barne- og ungdomsskole
– Videregående skole
– Voksenopplæring
• Vigmostad & Bjørke
– Allmennforlag.
• Eide forlag (stiftet 1880)
–
Det nye salmebokforlaget
• Cantando Musikkforlag
– Kirkelig kor- og orgelmusikk
16
Oppsummering forts.
Forlagshuset Vigmostad & Bjørke
Bokhandel
• Haugenbok.no
• Akademika-kjeden
– 32 selveide butikker
Grafisk/digital produksjon:
• John Grieg (etablert i 1721)
– Grafisk produksjon og
trykkeformidling for andre.
• VB (Vigmostad & Bjørke)
Polska, sp. Z.o.o.
– Grafisk produksjon for egne
forlag.
• VB India
– Programmering og digitale
plattformer
17
Oppsummering
Forlagshuset Vigmostad & Bjørke
• De harde fakta:
• Ca. 260 ansatte
• Budsjett på 775 mill. i omsetning for 2014
• Utgir ca. 400 titler per år
• 1 000 000 solgte bøker i fjor fra forlagene
• Økonomisk resultat: alltid i pluss
• Fortsatt eid av 100 % av Arno og Arnstein
18

similar documents