ANKNYTNING I FÖRSKOLAN

Report
ANKNYTNING I FÖRSKOLAN
CENTRALA STÖDENHETEN I HANINGE
KOMMUN
Jenny Jakobsson förskolans psykolog
ANKNYTNINGSTEORIN
HJÄLPER OSS ATT FÖRSTÅ BARNETS UTVECKLINGS PROCESSER
Anknytningsteorin förklarar de starka band som
skapas mellan barnet och omsorgsgivaren.
 Spädbarnet är beroende av att det finns vuxna
som speglar deras uttryck, det blir viktigt för
deras kognitiva utveckling.
 Spädbarnsgråt/skrik sätter igång
omsorgsprogrammet hos den vuxne vårdaren.
 Det lilla barnet befinner sig i ständigt växelspel
mellan att söka närhet/trygghet och att
utforska omvärlden.
 Bra bok: Anknytning i förskolan av Malin
Broberg

VIKTIGT ATT KÄNNA TILL
Det är viktigt för pedagogerna att känna till när
de möter barnet i förskolan, för att ett barn ska
våga ge sig ut för att utforska och upptäcka
måste barnet känna trygghet därefter kommer
utvecklingen.
 När utvecklas en anknytningsrelation:
 1 beroende på hur tät kontakten har varit
(kvantitet)
 2 Hur ofta den vuxna framgångsrikt kunnat
trösta barnet (kvalitet)
 Barnet har ett stort behov av trygghetscirkeln:
att den vuxna alltid är större, starkare, snällare
och klokare.

VIKTIGT ATT KÄNNA TILL
Anknytningsmönstret samspelar med biologin
(barnets förutsättningar) det vill säga att det
sker ett växelspel mellan miljö och arv.
 Anknytningen i förskolan: att separera från sin
huvudsakliga omsorgsgivare är smärtsamt för
barnet, men inte skadligt.
 Det är av vikt att barnet kan knyta an till en
pedagog (ett vikarierande anknytningsobjekt)
under förskole vistelsen för att säkerställa
trygghet. Barnet behöver få nya goda
erfarenheter från förskolan, skapa möjlighet till
samspel.

FÖRSKOLAN I KOMPENSATORISKT SYFTE
Ryggsäcken packas med tillit eller misstro
 Pedagogen kan bli en ny erfarenhet av vuxna
 Ju mer misstro desto större krav ställer barnet
på pedagogen
 Dessa barn behöver ännu mer befinna sig i goda
samspel
 Det kan räcka med en ny god erfarenhet som är
varaktig över tid
 Kombinationen låg kvalité både i förskolan och
hemma avgör en sämre utveckling.
 God kvalité på anknytning i förskolan stärker
anknytning hemma


similar documents