Klik hier voor de Tweede Kamer presentatie

Report
Welkom!
Yuri Ouweneel MSc
Voorzitter JongBLN
Tweede Kamer






15:00 intro Yuri Ouweneel
15:30 Bezoek Betty de Boer/Sander de Rouwe
16:15 Foto moment!
16.30 Rondleiding 2e Kamer
17:00 Borrel Nieuwspoort
XX:XX ?????????????????
Tweede Kamer
De Tweede Kamer heeft in hoofdzaak drie taken:
 Controle op regeringsbeleid,
 Medewetgeving (met de regering en de Eerste
Kamer) en
 Vertegenwoordiging van de bevolking.
Tweede Kamer
Rechten:
 Budgetrecht: keuring begrotingen ministeries
 Interpellatie: uitnodiging tot debat
 Enquête: onderzoek
 Amendement: aanpassen van wetten
 Motie: mening kamer
 Initiatief: indienen wetsvoorstellen
Tweede Kamer
150 zetels
JongBLN
De doelstelling van JongBLN is om zoveel
mogelijk jongeren in en rond de binnenvaart
actief te betrekken bij het reilen en zeilen van de
sector op professioneel niveau. Een actief
jongerennetwerk waar samenwerking en
kennisdeling voorop staan.
JongBLN




Professionalisering
Kweekvijver en klankbord voor BLN
Kennisuitwisseling en ontwikkeling van de leden
Samenwerking om Nederland gezamenlijk als binnenvaartland
verder te ontwikkelen
 Uitbreiden van het netwerk rondom de binnenvaart sector
 Enthousiasmeren van jongeren op het gebied van; beroepskeuze,
onderwijs, scholing & opleidingen voor de binnenvaartsector
 Informatiemiddagen met deskundige sprekers op verschillende
thema’s gelieerd aan de binnenvaart / transportsector

similar documents