Gréckych bohoch

Report
*
Jakub Sejna
Príma
SG Dneperská
1.
2.
3.
4.
5.
Niečo o Gréckych bohoch
Niečo o bohovi Atlas
Niečo o bohovi Cháron
Niečo o bohovi Iason
Niečo o bohyni Médea
*
* Každý boh mal svoju schopnosť (poslanie)
* Každý boh mal rad hudbu taktiež lyriku, prózu
a poéziu
* Každý boh mal rad nejaký hudobný nástroj
*
* Boh Atlas bol potomkom boha Tartaosa
* Boh Tartaos bol boh podsvetnej priepasti
* Atlas, známy svojou silou zohral dôležitú úlohu
v legende o Perseovi, ktorý ho za pomoci
useknutej hlavy Medúzy premenil na kameň Tak
sa Atlas stal pohorím a naveky odsúdený
plecami podopiera nebeskú klenbu.
*
* Cháron - bol Hádovým prievozníkom. Prevážal
mŕtvych v podsvetí z jednej strany rieky
Acherón na druhú, ak mali jeden obolos na
zaplatenie - preto sa mŕtvi v antickom Grécku
vždy pochovávali s mincou pod jazykom. Tí,
ktorí nemali čím zaplatiť, museli putovať po
brehoch Acherónu po celých sto rokov. Cháron
bol synom Ereba a Nyx. Bol zobrazovaný ako
výstredný, vychudnutý starý muž alebo ako
okrídlený démon s dvojitou sekerou.
*
* Iason – Medein manžel, ktorý si ide brať
Kreontovu dcéru len preto, aby zapadol do
kráľovského rodu a aby uživil všetky deti však
nedomyslel a ani netušil, ako tieto následky
znášala Medea
*
* Medea – je dcéra kolchidského kráľa Aieta, je
nešťastne zaľúbená do svojho manžela, ktorý
ju však podvedie a rozhodne sa oženiť s dcérou
Kreonta, a Medey sa zmocní zlosť a nenávisť,
čo spôsobí veľa nešťastia a ronenia sĺz v diele
sa vyskytuje najčastejšie, má dlhý rečový
prejav doplnený s citoslovcami, vyjadrujúcimi
jej momentálne pocity
*
*

similar documents