“Чөлөөт бөх” хичээлийн хөтөлбөр

Report
“ЧӨЛӨӨТ БӨХ” ХИЧЭЭЛИЙН
ХӨТӨЛБӨР
Х.Чойжилжав
Хичээлийн танилцуулга
 Чөлөөт бөхийн түүх хөгжлийн талаар
мэдэгдэхүүнтэй болж, тусгай дасгалууд мэх
техникээс сурах, ном эх сурвалжаас мэдээлэл
цуглуулах,алдартай тамирчидтай уулзалт хийх,
тэмцээн уралдаанд үзэх, түүнд оролцох, тэмцээн
зохион байгуулах
Хөтөлбөрийн үндсэн асуултууд
 Бөхийн чөлөөт барилдааныг та мэдэх
үү?
 Бөхийн чөлөөт барилдаан хүнд ямар
чадвар төлөвшүүлэх вэ?
Хичээлийн асуултууд
 Бөхийн чөлөөт барилдаан хэзээ үүсэж




хөгжсөн бэ?
Чөлөөт бөхийн алдартай тамирчдаас
мэдэх үү?
Ямар насны хүмүүс барилддаг вэ?
Эмэгтэй хүн барилддаг уу?
Чөлөөт бөхийн ялалтыг яаж
тодорхойлдог вэ?
Хичээлийн зорилго
 Бөхийн чөлөөт барилдааныг судласнаар
Дэлхий нийтэд хөгжсөн бөхийн спортыг
суралцагчдад түгээн дэлгэрүүлэх,мэх
техникийг зааж эзэмшүүлэх, зөв
хүмүүжүүлэх арга барилд сургах
 Суралцагч нь бөхийн чөлөөт барилдааны
үүсэл хөгжлийг мэдэн,мэх техникийг
эзэмших,тэмцээн уралдаан оролцон
амжилт гаргах чадвартай болох
Хөтөлбөрийн ач холбогдол
 Бөхйин чөлөөт барилдааны тухай
ойлголттой болж, мэх техникийг судлан
хийх чадвар эзэмшсэнээр бие бялдрын
өв тэгш хүмүүжилтэй болох, өөрийн
зорилго хүсэл тэмүүлэлтэй амьдрах.
Үнэлгээ
 Асуулгын арга
 Тайлбарлах чадвар
 Тестийн арга
 Биеэр хийж гүйцэтгэх чадвараар нь
Анхаарлаа
хандуулсан танд
баярлалаа

similar documents