Prezentace aplikace PowerPoint - Základní škola a Mateřská škola

Report
Název školy:
Základní škola a Mateřská škola Lutín
příspěvková organizace
Autor:
Mgr. Lenka Soušková
Název:
EU_32_SOU_VL5_003
Téma:
Vlastivěda 5. ročník
Ročník:
5.
Číslo projektu:
CZ.1.07/1.4.00/21.3775
Vytvořeno:
4. 2. 2013
Ověřeno:
12. 2. 2013
Anotace: probírání nového učiva
nový pojem - kapitulace
zápis do sešitu
otázky k probranému učivu
DRUHÁ SVĚTOVÁ VÁLKA
Boj proti okupaci
Osvobození ČSR
Boj proti okupaci
• Odboj českých vlastenců proti německým
okupantům – domácí, zahraniční (exilová
vláda v Moskvě)
• Zakládání různých organizací
• Partyzánský odboj
Partyzáni
• Ozbrojené oddíly v lesích a horách
• civilisté nebo bojovníci nenáležející k
pravidelným vojenským jednotkám, kteří v
operačním prostoru nebo na okupovaných
územích jednotlivě nebo ve skupinách vedou
ze zálohy ozbrojený boj proti nepříteli
Boj proti okupaci
• Tisíce československých občanů odešlo
bojovat proti německým jednotkám na fronty
v Sovětském Svazu, Anglii, Francii atd.
• Naši letci se stali součástí Britského
královského letectva RAF
OSVOBOZENÍ ČSR
• Osvobozování ČSR od roku 1944
• Od východu přes Podkarpatskou Rus a
Slovensko – sovětská vojska
• Od západu – americká armáda
Pražské povstání
• 5. května 1945 – povstání v Praze proti
německým okupantům
Konec 2. světové války
• 8. května 1945 – kapitulace Německa
• Úkol: vysvětli, co znamená slovo kapitulace
KAPITULACE = přiznání porážky, podlehnutí;
vzdání se
Konec 2. světové války
• 9. května 1945 vstoupila do Prahy vojska
Sovětského Svazu
• Československo opět získalo svoji
samostatnost
Konec 2. světové války
• Americká vojska byla připravena přijít Praze
na pomoc už 6. května. Vzhledem k dohodě
velmocí však nemohla přispět k osvobození
Prahy.
Zápis do sešitu
•
•
•
•
BOJ PROTI OKUPACI
domácí a zahraniční odboj
ozbrojené oddíly partyzánů
českoslovenští občané proti Německu na
frontách v Sovětském Svazu, Francii a Anglii
letci v Anglii – Britské královské letectvo RAF
Zápis do sešitu
•
•
•
•
•
•
ČSR SVOBODNÁ
od roku 1944 osvobozování Československa
od východu sovětská vojska
od západu americká armáda
5. 5. 1945 – Pražské povstání
8. 5. 1945 kapitulace Německa
9. 5. 1945 vstup vojsk Sovětského Svazu do
Prahy
Odpověz na otázky
• Jak bojovali českoslovenští občané proti
německým okupantům?
• Která vojska se podílela na osvobození
Československa?
• Popiš události 5. 5. 1945 v Praze
• Jak došlo k osvobození Československa?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
CITACE
http://www.druhasvetova.kx.cz/?p=partyzani/Partyzani_za_2_svetove_valky
http://www.radio.cz/cz/rubrika/knihy/pro-toho-kdo-prozil-valku-nebyl-filmmoc-zajimavy-rika-autor-knihy-objevil-jsem-katyn
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Partizan_cow_milking.jpg
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Kovpak_partisanki.jpg
http://www.panzernet.net/php/index.php?topic=3293.0
http://www.letectvi.cz/letectvi/Article69638.html
http://druhavalkakonec.euweb.cz/bagration.htm
http://www.ceskatelevize.cz:8008/ct24/svet/185983-z-buzuluku-na-dukluceskoslovenska-jednotka-uspesne-bojovala-proti-nacistum/
http://www.vinohrady.cz/aktuality/prazske-povstani-na-vinohradech--barikadya-mista-boju.aspx
http://www.fofifo.com/strana8.htm
http://www.kcprymarov.estranky.cz/clanky/valka-a-protektorat/ruda-armada-vpraze-bojovala-____-proc-historik-jakl-zamlcel-osvobozeni-prahyrudoarmejci_.html
http://perej91k.webnode.cz/news/osvobozeni-plzne-1945/
DOC. PHDR.ČAPKA, František, CSc.. Vlastivěda 5 Významné události českých
dějin. Brno: NOVÁ ŠKOLA s.r.o., 2011, ISBN 9788072892983. Učebnice, PS
Materiály jsou určeny pro bezplatné používání
pro potřeby výuky a vzdělávání na všech
typech ZŠ. Jakékoliv další využití podléhá
autorskému zákonu.

similar documents