vy_32_inovace_173 - Základní škola TG Masaryka Drásov

Report
Vodní ptáci
Přírodopis
VY_32_INOVACE_173, 9. sada, Př3
ANOTACE
Materiál charakterizuje řád vrubozobých a brodivých, pomocí fotografií seznamuje i
s příklady dalších vodních ptáků. V závěru si žáci zopakují určování vybraných druhů.
Druh učebního
materiálu
DUM
Očekávané výstupy
Žák se naučí rozpoznat některé běžné zástupce vodního ptactva, seznámí se se základní
charakteristikou ptáků vrubozobých a brodivých. Určí běžné druhy ptáků podle obrázku i
podle popisu.
Pro koho je materiál
určen
Žáci, základní škola, 6. ročník, předmět přírodopis
Autor
Mgr. Monika Chudárková
Datum vzniku
31. 12. 2012
Vzdělávací oblast
Člověk a příroda
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Monika Chudárková
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Monika Chudárková
Opakování:
beruška vodní
okružák ploský
buchanka
jepice
plovatka bahenní
chrostík
bahenka živorodá
komár pisklavý
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Monika Chudárková
Ryby:
žábra,
skřele
řitní
ploutev
prsní
ploutev
ocasní
ploutev
postranní
čára
hřbetní
ploutev
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Monika Chudárková
břišní
ploutev
Zařaď živočichy do kmenů:
členovci
kroužkovci
měkkýši
komár
pisklavý
pijavka
lékařská
perloočka
(hrotnatka)
beruška
vodní
nezmar
hnědý
škeble
rybničná
okružák
ploský
chrostík
kosníkovitý
plovatka
bahenní
medůzka
sladkovodní
nitěnka
obecná
sasanka
koňská
žahavci
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Monika Chudárková
Ptáci - obecné znaky:
 Duté kosti - lehčí tělo
 Peří
- vodní ptáci mají u kořene ocasu
mazovou žlázu, obrysové peří si mastí,
aby nepropouštělo vodu.
husa velká
kachna divoká
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Monika Chudárková
prachové peří
krycí peří
Zopakujeme si:
chrání povrch těla před větrem a
promoknutím, slouží k létání
udržuje tělesnou teplotu,
rozpadá se na drobné částečky
osten
letka
prapor
Autorem materiálu a všech jeho částí je Mgr. Monika Chudárková
brk
Vrubozobí, potápky a podobní:
 mastné peří, plovací blány
 často pohlavní dvoutvárnost – samec
výrazný, samice nenápadná (ochranné
zbarvení–mimikry)
kachna divoká
lyska černá
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Monika Chudárková
labuť černá
labuť velká
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Monika Chudárková
kachna divoká – samec
a samice
panáčkující kachna
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Monika Chudárková
Brodiví:
 dlouhé nohy, krk, zobák
 čáp bílý, volavka popelavá
Autorem materiálu a všech jeho částí je Mgr. Monika Chudárková
Brodiví:
volavka
popelavá
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Monika Chudárková
zrzohlávka rudozobá kachna divoká
samec
samice
racek chechtavý
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Monika Chudárková
Ostatní:
 racek chechtavý- hnízdí v koloniích
 pěvci - rákosník, konipas - přezimují v Africe
 moták pochop- dravec, …
slípka
zelenonohá
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Monika Chudárková
Opakování:
volavka popelavá
čáp bílý
kachna divoká
lyska černá
husa velká
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Monika Chudárková
Poznáš ptáky podle popisu?
kachna div.
čáp
volavka
lyska
labuť
brodivý pták, živí se rybami
vrubozobý, samec i samice podobní
černý pták z řádu krátkokřídlých
vrubozobý, pohlavní dvoutvárnost
brodivý, létá s nataženým krkem
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Monika Chudárková
Použité zdroje:
fotografie a kresby – soukromý archiv Mgr. Moniky
Chudárkové
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Monika Chudárková

similar documents