Mols-Linien Tracking 01

Report
Borgermøde 21. maj i Svaneke
7 minutter omkring besejlingsscenarier i 3. færgeudbud
Tilbageblik
Scenarioeksempel
Fordele og ulemper
Side 1
Et lille tilbageblik
• Ifm. første færgeudbud åbnede Øresundsbroen og Villum Clausen blev
indsat på Rønne-Ystad ruten. Rejsetiden fra København til Bornholm blev
dermed halveret fra ca. 6 timer til ca. 3 timer. På Sjællandsruten var der
stadig dobbeltrettet natsejlads, men destinationen blev ændret fra
København til Køge. Tilskudsniveau: 126,5 mio. kr. årligt (2004 priser)
• Andet færgeudbud betød en yderligere styrkelse af Ystad ruten med
mere hurtigfærgekapacitet, da den kortere rejsetid havde medført et
trafikspring samt en betydelig overflytning af trafik fra Rønne-Køge til
Rønne-Ystad. Ved at overgå til ”kun” at sejle enkeltrettet med én færge
på Rønne-Køge blev det muligt at få Leonora Christina i drift på RønneYstad ruten. Tilskudsniveau: 201,3 mio. kr. årligt
• Meget kunne tyde på, at hovedtemaet for tredje færgeudbud bliver lavere
billetpriser – Dette vil uden tvivl have en gavnlig effekt for turisterhvervet
på Bornholm, men naturligvis også være til glæde for de fastboende.
Det store spørgsmål er imidlertid hvordan dette skal finansieres?
Forventet tilskudsniveau: Som i andet færgeudbud
Tilbageblik
Scenarioeksempel
Fordele og ulemper
Side 2
Et tænkt eksempel på konsekvensen for
tilskudsbehovet hvis billetprisen halveres…
450
400
400
350
300
250
250
200
200
150
150
100
=
50
0
Nuværende
Trafikomsætning Trafikomsætning
trafikomsætning ved halv pris og ved halv pris og
nuværende
25% mere trafik
trafikniveau
ift. nu
Tilbageblik
Scenarioeksempel
Fordele og ulemper
Manglende
omsætning
Side 3
Et muligt scenario
Leonora Christina eller
lignende hurtigfærge sejler
stor set som nu – dvs. 3
dobbeltture i lavsæsonen
og op til 5 dobbeltture i
højsæsonen.
Villum Clausen sejler op til 3
daglige dobbeltture på
Rønne-Ystad – primært i den
absolutte højsæson.
Hammerodde sejler 1 daglig
dobbelttur på Rønne-Køge.
Povl Anker fungerer som
erstatningsfærge ved vejrlig
og havari og besejler RønneSassnitz i sommer halvåret.
Tilbageblik
Scenarioeksempel
Fordele og ulemper
Antallet af færger
nedbringes fra i alt 4 til 2
ved at Hammerodde og de
to ”suppleringsfærger”
erstattes af én større
Ro/pax færge.
Besejlingen på RønneKøge ruten indstilles og
alle afgange samles på
Rønne-Ystad, således at
der samlet set bliver flere
afgange og mere kapacitet
på Rønne-Ystad ruten.
Side 4
Fordele og ulemper
Tilbageblik
Scenarioeksempel
Fordele
• For den samme
tilskudsramme bliver det
muligt med en signifikant
nedsættelse af billetprisen
Ulemper
• Transitproblematikkerne for
trafikken gennem Sverige skal
løses. Eventuelt i samarbejde
med flytrafikken
•
Mulighed for differentieret
produkt og prisniveau
•
Mindre hurtigfærgekapacitet i
den absolutte højsæson.
•
Øget kapacitet for den
samlede trafik til Bornholm
•
Ingen direkte forbindelse til
Sjælland
•
Flere afgange udenfor
højsæsonen på Rønne-Ystad
•
Ikke mulighed for overnatning
ombord
•
Mindre følsomt overfor vejrlig
da Ro/pax færgen også sejler
i dårligt vejr.
•
Muligvis lavere serviceniveau i
tilfælde af havari, inden der kan
indsættes erstatningstonnage
•
Mulighed for et forbedret
serviceniveau på RønneSassnitz ruten
•
Bedre for miljøet
Fordele og ulemper
Side 5

similar documents