maksud projek khidmat masyarakat

Report
KHIDMAT MASYARAKAT
• Ialah kerja amali yang dijalankan di luar waktu
persekolahan.
• Penyertaan aktif dalam kerja khidmat kepada
komuniti sekolah atau komuniti luar sekolah
MATLAMAT KHIDMAT MASYARAKAT
1. Mengaplikasi pengetahuan, kemahiran dan
nilai sivik dan kewarganegaraan di luar bilik
darjah.
2. Memberi sumbangan kepada masyarakat dan
negara.
3. Menjadi warganegara yang patriotik, prihatin
dan bertanggungjawab terhadap masyarakat
dan negara.
MAKSUD PROJEK KHIDMAT
MASYARAKAT
Projek ialah perancangan aktiviti yang dilaksanakan
mengikut jadual tertentu sama ada dalam bentuk
kajian, pengumpulan bahan, pameran, cadangan ,
khidmat kepada sesuatu komuniti atau kerja kebajikan,
persembahan dan penganjuran sesuatu majlis atau
program. Projek ini dijalankan dengan penglibatan aktif
individu atau kumpulan bagi menghasilkan sesuatu
aktiviti yang bermanafaat kepada diri sendiri atau
kumpulan dan masyarakat.
PROSES MELAKSANAKAN PROJEK KHIDMAT
MASYARAKAT
1. PERANCANGAN
2. KERJA AMALI
3. REFLEKSI
4. LAPORAN
5. PENGHARGAAN
1.
a.
PERANCANGAN
Mengenal pasti dan memilih tajuk projek
b. Menentukan objektif, jenis aktiviti, tempoh masa
melaksanakan projek
c. Mengenal pasti sumber dan pihak yang terlibat
d. Menyenarai dan membahagikan tugas
e. Menentukan cara mengumpul maklumat
f.
Menentukan cara merekod projek
2.
KERJA AMALI
a.
Melaksanakan projek
b.
Merekod/mencatatkan tugas yang dijalankan
c.
Mengambil tindakan untuk menyelesaikan masalah yang timbul
semasa menjalankan tugas
3.
REFLEKSI
a.
Menilai kerja yang telah dijalankan
b.
Menyusun dan menyemak dokumen dan catatan
c.
Menulis jurnal refleksi peribadi
4.
LAPORAN
a.
Menentukan cara menyediakan laporan
b.
Menulis laporan individu/kumpulan
c.
Membentangkan laporan
5.
PENGHARGAAN
Menunjukkan penghargaan kepada pihak yang
terlibat dalam menjayakan projek
Format Laporan
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Tema
Nama Projek
Tarikh/ Tempoh Pelaksanaan Projek
Ahli Kumpulan Projek
Guru Penasihat
Objektif Projek
Pelaksanaan Projek
i.
Perancangan
ii. Kerja Amali
iii. Refleksi
Cadangan/Komen
Penghargaan
KEMAHIRAN SOSIAL DALAM KERJA AMALI PSK
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Kemahiran Berkomunikasi
Kemahiran Kepimpinan
Kemahiran Mengatasi Masalah
Kemahiran Bergaul
Kemahiran Bertoleransi
Kemahiran Menyesuaikan Diri
Kemahiran Bertindak
Kemahiran Mempertahankan Maruah
Diri
9. Kemahiran Membaca Bahasa Tubuh
10. Kemahiran Kerja Berpasukan
1.0 PERANCANGAN
1.1 Tajuk Projek
: Kajian Tentang Flora dan Fauna di Malaysia
(Kuala Sepetang)
1.2 Matlamat Projek:
a) Mengaplikasikan pengetahuan dan nilai sivik dan
kewarganegaraan di luar bilik darjah.
b) Menjadi warganegara yang prihatin dan bertanggungjawab
terhadap alam sekitar
1.3 Objektif:
a ) Mengenal flora dan fauna di Malaysia
(Kawasan kajian: Kuala Sepetang)
b) Mengenalpasti keunikan flora dan fauna di Malaysia.
c) Menanam sikap cintakan alam flora dan fauna.
d) Menanam rasa bertanggungjawab untuk memelihara alam
sekitar.
1.4 Aktiviti Yang Dijalankan Untuk Menjayakan Projek:
a) Perbincangan kumpulan dan pembahagian tugas ( Rujuk jadual 1.5 )
b) Kajian sumber/rujukan (internet/pusat sumber/akhbar/majalah)-sebelum
lawatan.
c) Pengumpulan sumber rujukan
d) Lawatan ke tempat kajian
e) Perbincanagan selepas lawatan
f) Membuat refleksi
g) Penghasilan dokumentasi projek
h) pembentangan dalam kelas
Perkara Yang Perlu Diperhatikan dan Direkodkan :
a.
Spesies flora di kawasan kajian .
b.
Spesies fauna di kawasan kajian .
c.
Maklumat mengenai ciri-ciri spesies flora dan fauna yang dikenalpasti.
d.
Sumbangan kawasan paya bakau kepada ekologi dan manusia.
e.
Ancaman-ancaman flora dan fauna di kawasan paya bakau.
f.
Langkah-langkah pemeliharaan dan pemuliharaan flora dan fauna di
kawasan paya bakau supaya tidak pupus
3.0 REFLEKSI
Setiap ahli isi borang Refleksi ( untuk mendapatkan pandangan ahli tentang
perkara 3.2, 3.3, 3.4)
3.1 Kejayaan Projek
a) Berjaya mencapai objektif yang dihasratkan......
b) Berjaya mengenalpasti ……….spesies flora
c) Berjaya mengenalpasti ……….spesies fauna.
d) Berjaya mengumpul maklumat mengenai :
spesies flora…………………………………..……...(namakan)
spesies fauna…………………………………………(namakan)
3.2 Masalah-masalah yang dihadapai
a)……………………………………………………………………
3.3 Cara Mengatasi Masalah
a)…………………………………………………………………….
3.4 Faedah daripada projek ini :
3.5 Ulasan Keseluruhan
PERJALANAN AKTIVITI:
7.00 pagi
:
Pelajar berkumpul di SMK Lunas untuk
pendaftaran dan
taklimat
8.00 pagi
:
Bertolak ke Kuala Sepetang
10.20 pagi
:
Tiba di Pusat Eko Pelajaran, Hutan Paya
Bakau Kuala Sepetang
10.30 pagi
:
-Taklimat oleh pihak Jabatan Perhutanan
Perak.
-Tayangan video
11.00 pagi
:
-Pelajar dibawa meninjau kawasan kajian .
-Pegawai bertugas memberi penerangan
mengenai spesies pokok bakau di kawasan
kajian
12.00 tengah hari :
-Lawatan ke Kilang Pembuatan Kayu Arang
di Kuala Sepetang.
Pelajar melihat proses pembuatan kayu
arang.
12.45 tengah hari :
Lawatan ke kota bersejarah, Kota Ngah
Ibrahim, pahlawan negeri Perak
1.30 tengah hari
:
Rehat, makan tengah hari dan solat zohor
2.30 petang
:
Bergerak ke Zoo Taiping
3.00 petang
:
Tiba di Zoo Taiping
Pelajar meneruskan kajian mengenai
spesies-spesies fauna di kawasan kajian
4.30 petang
:
Bertolak pulang ke SMK Lunas
6.15 petang
:
Tiba di SMK L
Bahan Bergambar
Ketua Pasukan Memberikan
Taklimat
Membuat Penyelidikan
Berkumpulan
Mendengar Taklimat Pegawai
Perhutanan
Membuat Penyelidikan dan
Penulisan
AGIHAN TUGAS GURU :
BIL
GURU
TUGAS
1
xxxxx
-Penyelaras
-Pendaftaran
-Dokumentasi
2
xxxxx
-Kawalan disiplin
-Pertolongan cemas
3
xxxxx
-Pengangkutan
-Makan/minum pelajar
4
xxxxx
-Taklimat kepada pelajar

similar documents