Neohebné slovní druhy

Report
Neohebné slovní druhy
Za předpokladu použití psacích
potřeb
Skupiny slov
•
•
•
•
Neohebné slovní druhy jsou _______, ______,
_______, ________, ________.
Nedají se ohýbat,skloňovat ani časovat.
Slova rozděl do pěti skupin podle slovních
druhů:
tam, s, a, ať, aha, napřed, na, k, že, nechť, ach,
haf, přes, kéž, po, silně.
Najdi v textu
• Jsou v ukázce zastoupeny všechny slovní druhy?
A víš, proč pes začal žít s člověkem? To bylo tak. Když
člověk viděl, že psi žijí ve smečkách, začal také žít ve
smečkách.
Vypiš z ukázky všechna příslovce __________.
Vypiš z ukázky všechny předložky__________.
Vypiš z ukázky všechny spojky ____________.
Vypiš z ukázky všechny částice ____________.
Vytvoř tři citoslovce ____________________.
Slovo s významem dvou slovních
druhů
• Slovní druh některých slov lze správně určit
pouze s přihlédnutím k jejich významu ve větě.
Urči slovní druh vyznačených slov:
Nastalo RÁNO. RÁNO jsme se najedli.
Šli jsme OKOLO rybníka. Když jsem šel OKOLO,
Srdce mě bolelo.
Dům byl malý, ALE hezký. ALE to snad ne.
Sedl si A začal vypravovat. A, toho si nevšímej.

similar documents