Bilaga 1 - SBU: Neurotrombektomi

Report
Trombektomi vid akut
ischemisk stroke
Kunskapsläget 2014
SBU-Rapport 2013 06
Endovaskulär behandling vid akut
ischemisk stroke
• Intraarteriell trombolys (< 4,5 h)
• Trombektomi (< 6 h)
– Första generationen (MERCI, PENUMBRA)
– Andra generationen (SOLITAIRE, TREVO)
SoS / ESO
•
SoS 2008
– FoU
•
ESO 2013 (proposed)
– Mechanical thrombectomy achieves higher recanalization rates
compared to historical controls with or without intravenous rt-PA.
Reported recanalization rates vary between studies (Grade B, Level
2).
– In general, the odds for favourable outcome are significantly
increased with early vessel recanalization. If indicated, then
mechanical thrombectomy should be performed as soon as possible
after its indication (Grade B, Level 2).
– The Merci, Penumbra System, Solitaire FR, and Trevo
thrombectomy devices can be useful in achieving recanalization
alone or in combination with pharmacological fibrinolysis in carefully
selected patients (Class IIa; Level of Evidence B).
AHA / ASA 2013
•
•
•
The Merci, Penumbra System, Solitaire FR, and Trevo thrombectomy
devices can be useful in achieving recanalization alone or in
combination with pharmacological fibrinolysis in carefully selected
patients (Class IIa; Level of Evidence B).
Intra-arterial fibrinolysis or mechanical thrombectomy is reasonable in
patients who have contraindications to the use of intravenous fibrinolysis
(Class IIa; Level of Evidence C).
Rescue intra-arterial fibrinolysis or mechanical thrombectomy may be
reasonable approaches to recanalization in patients with large-artery
occlusion who have not responded to intravenous fibrinolysis. Additional
randomized trial data are needed (Class IIb; Level of Evidence B).
SBU-rapport oktober 2013
• Kommenterar 3 studier som publicerats under
2013
– SYNTHESIS
– IMS-3
– MR Rescue
• Sammanfattningsvis förändrar inte dessa studier
evidensläget.
– Negativa resultat
– Utvärderar endast äldre metoder
–…
Lokala riktlinjer 2012
• Screena alla strokepatienter < 80 år med
NIHSS >=10
• Vid ocklusioner på CT-angiografi tas kontakt
med Lund för diskussion.
– Rescuebehandling vid hotande utbredd stroke där
intravenös behandling befaras otillräcklig
– Primärbehandling vid kontraindikation mot
intravenös trombolys
Genomförda behandlingar i
Kronoberg
2011
2012
2013
2014
2
2
2
1
Därutöver ett mindre antal som transporterats till Lund men där behandling ej blivit genomförd.
Praktiska förutsättningar
• Ej tillgängligt på CLV / LL
• Begränsad tillgänglighet i Lund
– Tidigare fyra operatörer – nu en.
– Måndag till fredag 8-20, helger 8-18
• Linköping
• Göteborg
• Köpenhamn
Lokala riktlinjer 2014

similar documents