Vaginal hysterektomi som dagkirugi Hvorfor bry seg?

Report
Vaginal hysterektomi som dagkirugi
Hvorfor bry seg?
Marie Ellström Engh
Overlege førsteamanuensis ,Kvinneklinikken
Akershus universitetssykehus
Bakgrunn
Gjennomførende
Konsekvenser
Bakgrunn
Abdominal
Laparoskopisk
Vaginal
Bakgrunn
Vaginal plastikk
Tid på sykehus etter operasjon
100
90
80
70
Percent
60
VR
50
VH
AH
40
30
20
10
0
0
1
2
3
Days after operation
4
>4
Tid på sykehus etter operasjon
100
90
80
70
Ahus tid
Percent
60
VR
50
VH
AH
40
30
20
10
0
0
1
2
3
Days after operation
4
>4
Multimodal modell
Optimal
informasjon
Minimere
stress
Tidlig
mobilisering
Effektiv
analgesi
Tidlig
ernæring
Forkorte hospitaliseringstiden
forkorte rekonvalesenstiden
Endrede
pasientråd
Postoperativ liggetid
Liggetid før
dager
Liggetid etter
dager
Abdominale
4
Hysterektomier
(2-27)
2
(1-7)
Vaginale
hysterektomier
2
(1-4)
1
(1-7)
Vaginalplastikker
2
(1-11)
1
( 1-15)
Multimodal modell
Optimal
informasjon
Minimere
stress
Tidlig
mobilisering
Effektiv
analgesi
Tidlig
ernæring
Forkorte hospitaliseringstiden
forkorte rekonvalesenstiden
Endrede
pasientråd
Results: Time registration
• Proportional less time spent on elimination , personal
hygiene, medication.
• Proportional more time spent on mobilisation,
information
Results: Personnel survey
Less physical workload
Less mental workload
Results: Interview
A win-win situation.
2008 Nytt sykehus!!!!
Reduksjon fra 20 til 8 senger
Ingen plass før pasientene grunnet lykket innføring av fast track!!!
Dagkirurgisk enhet!
Vaginale hysterektomier som dagkirurgi
Mål
At registrere vår initiale erfarenhet
Identifisere risiko faktorer for innleggelse og
misfornøyde pasienter
Materiale og metoder
Tidsperiode
Februar 2009- April 2010
Inklusjonskriterier
ASA I-II
Ikke alene første natten
En times bilreise til sykehuset.
Materiale og metode
Bakgrunns data
Indikasjon
Perioperative data
Smerte og kvalme registrert (VAS)
Smerte og kvalme og fornøydhet dagen etter operasjon
Årsak til innleggelse komplikasjon (DIPS)
Figure 1
Consort
Hysterectomies on benign
indication during the study period
Abdominal
N = 171
Laparoscopic N = 32
Vaginal
N = 217
(40.7%)
(7,6%)
(51,6%)
Vaginal
hysterectomies
At the day surgery unit
N = 164 (75.6 %)
Not registered owing to
logistical reasons
N = 14 (8.5 %)
Registered
N = 150 (91.4%)
Admitted
N=24 (16%)
Discharged the same
day
N = 126 (84.0 %)
Not contacted due to
nurse absentee
N =18 (14.2)
Interviewed first
postoperative day
N = 108 (85.7%)
Bakgrunnsdata
Alder (år)
Antall fødsler
BMI
Tid kirurgi
Røyker
Postmenopausal
Annens sykdom
Median 46.0
Median 2
Median 25.8
42.7%
22.8%
26.8%
35.3%
Range (32-69)
Range (0-6)
Range (18-38)
Perioperative data
Operations lengde
Blødning
Uterus vekt
Tid på oppvåkning
Gikk hem samme dag
56 min (25-141)
100 ml (10-700)
120 g (28-596)
270 min (90-540)
126 (84.0%)
Årsaker til innleggelse samme dag
Smerte /kvalme
Komplikasjon
Ikke tømme blæren
Sosiale grunner
Totalt
Antall
10
8
4
2
24 (16,0%)
Bare en pasient kom tilbake samme døgn
Komplikasjoner for hele gruppen
Alvorlige
Totalt
Re-operasjon grunnet blødning
Re-operasjon grunnet abscess
4
2
2
Komplikasjoner dagkirurgiske gruppen
Ingen pasient kom in akutt før reoperasjon
Forskjell i smerte mellom dagkirurgiske og innlagte
pasienter
Gjennomsnittlig tilfredshet
Interviewed first
postoperative day
N = 108 (85.7%)
9.0 SD ±1.4
Admitted
N=24 (16%)
8.8 SD±.1.4
Not contacted
due to nurse
absentee
N =18 (14.2)
8.8 SD±.1.5
Pasienter ≥7 i tilfredshet
Interviewed first
postoperative day
N = 108 (85.7%)
100 (92.6%)
Konklusjon
Vaginal hysterektomi ær en operasjon som kan
gjennomføres som dagkirurgi hos de fleste kvinner som
oppfyller dagkirurgiske kriterier.
Dette med en stor majoritet av fornøyde pasienter
Engh M Hauso W et al Acta Obstet Gynecol 2012
Hvorfor har vi lykkets?
Ledelse som er åpen for (og nøtt til) forandring
Personal med entusiasme og erfaring
Vad har nytenking og anpasnings evne betyd før oss?
Sengeplasser fra 20 til 8
Allerede optimert fikk vi samme innsparingsmål som de andre
avdelingene
Vad har nytenking og anpasnings evne betyd før oss?
Økonomi
Inneliggende
Dag kirurgi
Vaginal hysterektomi
19 043
5 242
Inkontinens operasjoner
Kostnad for nett 6000
11 524
5 314
75% av all kirurgi som dagkirurgi
80% som sammedags kirurgi
Vaginal hysterektomi som
dagkirugi
Hvorfor bry seg?
Ahus: Over 1000 pasienter på gangen i oktober
Det nybygde sykehuset Ahus har ikke plass til alle som
skal behandles. – En trussel mot pasientsikkerheten,
mener tillitsvalgte. NRK.no
Vad har motstand og økonomi betyd før oss?
Abdominale hysterektomier 1døgn
Vaginale hysterektomier
Ikke igangsatte tiltak
2005
50%
2010
62%
2013
30%
2013
50 %
Hvorfor bry
seg?
Takk !
33

similar documents