Rett og galt

Report
Rett og galt
Kapittel 8 –
Horisonter 8
Mål
O Vite hva begrepene moral og etikk betyr.
O Kunne reflektere om begrepene jeg/de
andre.
O Vite hvem man selv bryr seg om.
O Kjenne til begrepet den gyldne regel.
Jeg og de andre
O Verden kan for alle deles inn i to deler: Jeg
og så alle de andre.
O Hvordan tenker du om «de andre»?
O Lag «bry meg om»-sirkel (s. 171). Først helt
alene, deretter skal vi sammenligne svarene
våre.
Hvorfor skal jeg bry meg om
han?
O Les eksempelet på s. 172. Diskuter.
O Les diktet på s. 173. Diskuter.
Etikk
O Etikk er læren om hva som er rett og galt.
O Alle bør tenke gjennom hva man mener er
rett og galt.
O Noen ganger er vi usikre på eller uenige om
hva som er riktig å gjøre. Da blir det et etisk
spørsmål.
O Etikk handler om «det vi tenker».
Moral
O Moral er de etiske reglene hver og en velger
å leve etter.
O Moral handler om det vi gjør, eller det vi lar
være å gjøre, og hvordan andre reagerer på
de.
O Når vi innerst inne vet hva som er rett, men
gjør noe annet, står vi overfor et moralsk
problem.
O Moral handler om «det vi gjør».
Den gylne regel

similar documents