Installatievergadering & Algemene Vergadering Socioculturele raad

Report
Installatievergadering & Algemene
Vergadering
Socioculturele raad Hasselt
donderdag 21 maart 2013
Agenda
• Verwelkoming
• Toelichting bij de verkiezing en korte voorstelling
van de kandidaat-bestuursleden
• Verkiezing bestuur
• Verkiezing voorzitter, ondervoorzitter en
secretaris bestuur
• Toekomstvisie ‘Cultuur in Hasselt 2014-2019’: uw
mening gevraagd
• Voorstelling nieuwe nieuwsbrief
• Varia
Welkom aan de nieuwe leden van de
Algemene Vergadering
-
The Mystical Singers
Erfgoed Sint-Lambrechts-Herk
Orde van de Hasseltse Speculaas
OKRA – Vlamo seniorenharmonie Limburg
Nuran Akgun, deskundige
Guido Theunis, deskundige
► 185 leden, waarvan 182 verenigingen en 3 deskundigen
► samenstelling
→ amateurkunsten: 71 verenigingen
beeldende kunsten en letteren: 13
dans en volkskunst: 5
harmonies en fanfares: 9
koren en muziekensembles: 35
theater: 9
21 vrouwen en 50 mannen
→ vorming: 111 verenigingen
57 vrouwen en 54 mannen
80 vrouwen (43 %) en 105 mannen (57 %)
Bedankt…
Hartelijk dank aan het uittredend bestuur voor de jarenlange inzet:
Jeannine Theunis, voorzitster
Guido Tournelle, ondervoorzitter
Annemarie Renwart, secretaris
Yvan Castro
Greet Dirix
Roeland Gevers
Jean-Pierre Haubrechts
Kamiel Lenaers
Jozef Put
René Schepers
Lut Ulburghs
Olivier Vanderlinden
Voorstelling kandidaat-bestuursleden
Sectie vorming:
Greet Dirix
Kamiel Lenaers
Yvonne Raskin
Jeannine Theunis
Olivier Vanderlinden
Jean-Paul Vanmechelen
Guido Tournelle
Lut Ulburghs
Femma St-Hubertus Runkst
KWB Godsheide
KVLV Sint-Lambrechts-Herk
Virga Radio- en Televisieomroep
App Club
Verzamelclub de Langeman
Jeugdmuziekatelier Hasselt
Vormingplus Limburg
Sectie amateurkunsten:
Inge Feyen
Jeannette Funk
Roeland Gevers
Jean-Pierre Haubrechts
Valentin Peters
Jozef Put
Annemarie Renwart
Kinderkooracademie België
Koninklijke vereniging Limburgse schrijvers
Harmonie Demergalm Godsheide
Koninklijk Hasselts a Capellakoor
Kunstpunt Caré
De Boezeroenen
Het Hasselts Toneel
Deskundige:
Guido Theunis
deskundige
Verloop verkiezing
STAP 1: Verkiezing bestuursleden
– Dubbele donkergele kaart
– Exact 12 bolletjes kleuren
– Indien minder of meer: stem ongeldig
– Indien aantekeningen op het briefje: ongeldig
– Briefje afgeven bij ophaling
– Tijdens telling: agendapunt ‘Cultuur in Hasselt
2014 – 2019’
STAP 2: Bekendmaking 12 bestuursleden
STAP 3: Bestuur trekt zich terug om kandidaatvoorzitter, -ondervoorzitter en -secretaris aan te
duiden.
STAP 4 a: Er is 1 voorstel van voorzitter,
ondervoorzitter en secretaris
- Leden van de Algemene Vergadering vullen blanco briefje
(zalmroze) in met ‘AKKOORD’ of ‘NIET AKKOORD’
STAP 4 b: Er zijn meerdere kandidaten per functie:
zie verder
De Algemene Vergadering neemt kennis van de namen van de
door stemming verkozen 12 bestuursleden:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Greet Dirix
Inge Feyen
Roeland Gevers
Jean-Pierre Haubrechts
Kamiel Lenaers
Jozef Put
Annemarie Renwart
Guido Theunis
Jeannine Theunis
Guido Tournelle
Lut Ulburghs
Olivier Vanderlinden
Namen kandidaat-voorzitters,
ondervoorzitters en secretarissen
• Kandidaat voorzitter: Jeannine Theunis
• Kandidaten ondervoorzitter: Guido Tournelle
en Olivier Vanderlinden
• Kandidaten secretaris: Annemarie Renwart
STAP 5: Stemming voorzitter
-
Groene kaart
Naam noteren van gewenste kandidaat. Indien maar 1 kandidaat voor deze functie:
‘AKKOORD’ of ‘NIET AKKOORD’
Afgeven bij ophaling
Bekendmaking voorzitter
STAP 6: Stemming ondervoorzitter
- Blauwe kaart
- Idem stap 5
STAP 7: Stemming secretaris
- Gele kaart
- Idem stap 5
Tijdens tellingen: agendapunten ‘nieuwe nieuwsbrief’ en ‘varia’
STAP 8: Welverdiende receptie, aangeboden door het stadsbestuur
De Algemene Vergadering duidt door middel
van stemming de volgende bestuursleden
aan:
Jeannine Theunis, voorzitster
Guido Tournelle, ondervoorzitter
Annemarie Renwart, secretaris
Cultuur in Hasselt 2014 - 2019
• Vanaf 2014 maken steden en gemeentes geen
aparte plannen meer (‘Jeugd’, ‘Sport’, ‘Cultuur’…),
maar 1 stedelijk strategisch plan
• Tóch belangrijk om vanuit de Cultuursector aan
een tekst te werken als basis voor de komende 6
jaar
• Wij vragen daarvoor de inbreng van
– De socioculturele raad
– De stadsdiensten (bib, musea…)
– De cultuurhuizen (Z33, ccHa…)
• 4 belangrijke vragen:
– Waar is Hasselt sterk in, op vlak van cultuur / sociocultuur
/ verenigingsleven
– Waar scoort Hasselt minder goed?
– Welke tendens, welke kans vindt u dat Hasselt de komende
6 jaar niet mag laten liggen?
– Waar bent u zelf waakzaam voor of waar vindt u dat
Hasselt voor moet opletten in de komende
beleidsperiode?
Nieuwe Nieuwsbrief
• Nieuwsbrief zal 4x per jaar verschijnen
• Nieuws dat nuttig is om weten voor verenigingen
– Over subsidies
– Over activiteiten bijv. beKOORlijk
– Over de stad…
• Gevraagd via [email protected] :
– Nieuws uit uw vereniging (bijv. 50-jarig bestaan,
nieuwe website…)
– Zoekertjes (bijv. op zoek naar vrijwilligers, materiaal…)
– Als u de 1e nieuwsbrief nog niet kreeg: uw e-mailadres
op de lijst bij het buitengaan
Varia
• Workshop stadsarchief: 21 april om 16u in het stadsarchief. Deelnemers
krijgen gratis brochure ‘archiveren voor verenigingen’. Inschrijven via
[email protected]
• Stand van zaken puntenstelsel:
– De meeste dossiers werden tijdig ingediend
– Gelieve het bewijsmateriaal te nummeren
– In de begroting van 2013 wordt hetzelfde bedrag voorzien voor het
puntenstelsel als in 2012. Met andere woorden, hier wordt niet op bespaard!
– Via stemming gaat de Algemene Vergadering akkoord om dezelfde verdeling
als 2012 aan te houden, aangezien er zich minimale schommelingen binnen
de secties voordoen.
– Bij de stemming noteren we 3 tegenstemmen en 6 onthoudingen
• Korte voorstelling nieuw lid A.V: ‘the Mystical Singers’
• Praatstoel Harmonie Demergalm
• Een vooruitblik op 2013
– Euregionaal feest van de Amateurkunsten: vanaf
nu tot 2 juni
– De Sage van de Eenhoorn: 19 mei
– Open Monumentendag: 8 september
• Thema ‘the best of’ wegens 25ste editie
– Week van de Smaak: 14 tot 24 november
• Thema ‘Water en Vuur’

similar documents