Presentatie Gent

Report
Presentatie
POD maatschappelijke integratie
Woensdag 11 september 2013
Jan Van de Putte (directeur S&L)
Tamara Bruning (afdelingshoofd S&S)
Dienst Service en Logistiek, departement FM
Strategische doelstellingen (2020)
Invalshoeken:
Economische
Duurzaamheid
Ecologische
Duurzaamheid
Communicatie
& Participatie
Kennis
& Innovatie
Sociale
Duurzaamheid
Organigram
College
Burgemeester &
schepenen +
Gemeenteraad
13
Departementen
+- 5000 werknemers
Departement FM
Service & Logistiek
Schoonmaak en
Services
Documentbeheer
Vastgoedbeheer,
Bouwprojecten, DOG, AB,
FM-ondersteuning
Logistiek en
Vlootbeheer
Planning en
Administratie
Verschillende afdelingen
Dienst Service & Logistiek
Documentbeheer
Schoonmaak
& Services
Documentbeheer
Logistiek &
vlootbeheer
Planning &
administratie
Schoonmaak & Services
Eigen
personeel
Werken
met derden
Publiek
sanitair
Cijfers werken met derden
1%
2%
Dampkapreiniging
6%
Onkruidverwijdering, reiniging noodtrappen,
buitenterreinen, reiniging afvalcontainers,
reiniging boekenrekken bib
VSR-controles
2%
2
Ramenschoonmaak
OPSPLITSING
JAARBUDGET
89%
Schoonmaak
340 locaties
350 werknemers
1600 uur schoonmaak per dag
770 000 m
17 FT leidinggevenden
JAARBUDGET 2013
ISS
Euroclean
Cleaning Masters
TOTAAL
3.200.000
11.050.000
500.000
14.750.000
Schoonmaak en Services
SOCIALE
INITIATIEVEN
Sociale doelstellingen Stad Gent
= MEER EN
KWALITEITSVOL
WERK VOOR
IEDEREEN
Doelstelling
10% bestede middelen
naar sociale economie
Sinds 2009
sociale clausule bij bestekken S&L:
• Anti-discriminatie clausule
• Duurzaam HR-beleid leverancier
• Sokratest
• IIP-label
• Afgebakende opdrachten
Welke opdrachten naar Sociale economie?
Aard van de opdracht:
EENVOUDIG
REPETITIEF
ARBEIDSINTENSIEF
Welke opdrachten naar Sociale economie?
WERKWIJZE
• Opdelen opdrachten in percelen
• Onderaanneming bij voorbehouden
duidelijk afgebakende opdrachten
VOORBEELDEN
• Vegen buitenterreinen en onkruidverwijdering
• Reinigen noodtrappen
• Reinigen boekenrekken
• Reinigen containers
• Onderhoud sanitair begraafplaatsen
Wie zijn de partners in sociale economie?
Beschutte
werkplaatsen
Sociale
werkplaatsen
Inschakelingseconomie
De samenwerking?
Jaarlijkse evaluatie
met alle partijen
Maandelijks overleg
Dagelijkse opvolging
via planning
Intensief
telefonisch contact
STAD GENT
+
SOCIALE ECONOMIE
+
REGULIERE ECONOMIE
Kwaliteitscontrole
Evaluatie op het einde
van een bestek
met alle partijen
Effect op de markt
OP DE SOCIALE ECONOMIE
- Kansen om te groeien
(divers pakket diensten)
- Bekend raken met
reguliere markt
OP DE REGULIERE MARKT
- Aanwakkeren interesse
in sociale economie
- Inclusieve aanwervingspolitiek
(MW arbeidsbeperking,
stage-plaatsen)
Toekomst?
- KOERS HOUDEN ONDANKS BUDGETTAIRE PROBLEMATIEK
- VOORTDURENDE EVALUATIE + BIJSTURING
- EVALUATIE SAMENWERKINGSVORM VERSUS NODEN PRAKTIJK
- VOORTDUREND ZOEKEN NIEUWE OPDRACHTEN
- KANSEN CREËREN VOOR KLEINERE SPELERS
- ZOEKTOCHT NAAR (EUROPESE) PROJECTEN
Conclusie
Stad Gent biedt samen met haar partners
een innovatieve, sociaal duurzame
en kwalitatieve dienstverlening
aan haar interne klanten.
Dank voor uw aandacht
Stad Gent
Dienst Service en Logistiek,
departement FM
Mevr. Tamara Bruning
09/266 53 00
[email protected]

similar documents