Goede praktijken

Report
+
Good practices
Mediawijsheid
1
+
2
+
3
Kennismaking
+
4
Elementen
mediawijsheid
 Mediawijsheidscirkel
 Andere
modellen
+
‘Digitale’
mediawijsheid
 Producenten
en consumenten: prosumer
 Hybride, connectiviteit
en interactiviteit
5
+
6
Onderzoek Mediacoach
+
7
Goede Praktijkvoorbeelden
Positief effect bij combinatie van

Concrete veranderingsacties
Oppervlakkig gebruik => Adoptie en/of imitatie => Adaptatie

Impact op iemands denken

Bevestiging van de eigen opvattingen.

Uitbreiding van de bestaande opvattingen

Ontwikkeling van strategisch denken
+
8
Wat maakt een praktijkvoorbeeld
‘goed’?
+
9
Voorbeeld
Crowdsourcing – E-land

Focus op bestaande gemeenschappen

Laat zien aan je publiek dat je iets doet met hun inhoud

Zorg voor een lage instapdrempel

Denk vanuit jouw publiek: Wat vinden zij leuk?

Voorzie een gepaste beloning. Bv., plaats in een tentoonstelling, …

Geef je contributors het gevoel dat ze ‘erbij horen’

Staar je niet blind op sociale media, maar ga voor de mediamix (ook offline)

Prikkel je publiek van bij het begin en blijf hen prikkelen en uitdagen

Stel je als organisatie open op

Afbakenen taken waarin iedereen zich kan vinden
+
10
Principes goede
mediawijsheidspraktijkvoorbeelden

Vier elementen mediawijsheidscirkel

Structureel

Samenwerking

Inspirerend karakter (eye-opener)

Creativiteit, spelelement, media maken

Vernieuwend op vlak van mediagebruik

Vertrekken vanuit de interesses, inspelen op dagdagelijke realiteit
+
11
E-awards

Impact

Inspirerend en innovatief karakter

Samenwerking

Kureghemnet: Vrouwentongen

Beste buur, beste burgemeester

Recup pc

Bus 8
+
12
Mediacoach

Mediawijsheidscirkel

Coach-functie

Social media protocol

Koesterburen

De bijzondere kinderen

Digitale Week: Games in de bib
+
13
Praktijkfiches Mediawijs.be

i.s.m. Maks vzw/KureghemNet

Gamemaker

Digitale portfolio

Mediawijze schilderijen

Digital storytelling
+
14
Oefening baart kunst

Neem eigen (toekomstig) praktijkvoorbeeld/activiteit onder
de loep

Wat vind je goed?

Waar wil je aan werken?

Hoe ga je dit realiseren?
+
15
Mediawijs.be
 Projecten



Praktijkgidsen mediawijs online communiceren en gaming
(UA)
Toolbox jonge mediamakers - filmpjes + gids auteursrecht
Testpakket reclamewijsheid secundair onderwijs + BuSO
 Nieuwe
oproep – deadline 13 december
+
16
Mediawijs.be
 Veldtekening

mediawijsheid
Dossiers
E-inclusie, wat is dat? mediawijs?, cyberpesten, veilig
online (2013)
Methodieken, media en relaties, mediawijsheid in de bib,
beeldgeletterdheid, sociale media op de werkvloer,
gaming, mediawijsheid op school (2014)
+
17
Vormingen

Mediawijze dag – 28 januari 2014

Spelenderwijs mediawijs, 25 maart 2014
(digitaleweek.be)

Jongerenmediadag - 2 april 2014

Apestaartjaren 5, 20 april 2014
+
18
Contact

Laure Van Hoecke
Coördinator LINC
Netwerkcoördinator Mediawijs.be
[email protected]
Twitter @Mediageletterd

similar documents