SKOP PEMBENTANGAN

Report
TAKLIMAT
PEMBANGUNAN
ORGANISASI
1
13
Perkhidmatan
Awam Yang Kejat
SKOP
PEMBENTANGAN
Struktur Perkhidmatan
Semakan Semula Skim
Perkhidmatan
Penjumudan Skim Perkhidmatan
14
6
1
Kawalan Saiz
Perekayasaan
 Perkemas proses kerja
• Pengurusan teknologi maklumat &
komunikasi
 Saiz yang sesuai
• Mansuh jawatan kosong
di gred lantikan
• Agih semula & tukar ganti
jawatan sedia ada
• Beku pewujudan jawatan
baru/ pejabat cawangan
baru
5
Alih Daya
 Diserah urus kepada
pihak luar (cth :
syarikat swasta)
• Penyediaan makanan
• Kawalan keselamatan
(kawasan yang tidak
digazetkan)
2
Semakan Skim
Perkhidmatan
 multi-skilling & multi-tasking
• Gubal 11 skim perkhidmatan baru
• Penambahbaikan :
 Kenaikan taraf
 Perubahan lapisan gred
 Pindaan syarat lantikan
 Pelantikan terus ke gred
kenaikan pangkat
 Penjumudan
4
3
Kajian Pertindihan Fungsi
Satu agensi satu fungsi
• Pejabat perwakilan luar negeri
• Pembangunan projek di daerah
• Penguatkuasaan (cth: di jalan raya, laut, barang
dagangan dalam negeri, kesihatan, antidadah)
• Pendidikan awal kanak-kanak
Penjajaran
Fungsi Utama
Perkhidmatan
Laksana tugas sesuai
dengan perkhidmatan
• PDRM
• ATM
• KKM
16
Kumpulan Premier
 36 jawatan utama
Kumpulan Pengurusan
Tertinggi
 6 lapisan gred kepada 4 lapisan gred
 Jawatan Strategik, Pakar Dengan Kelayakan,
Pakar Bidang Khusus
Kumpulan Pengurusan &
Profesional
 Kreatif & Inovatif
 Keberhasilan Berkualiti &
Berprestasi
 Kepimpinan Berkualiti &
Berwawasan
 5 lapisan gred dikekalkan
 Jawatan Strategik, Pengurusan & Operasi,
Pakar Dengan Kelayakan, Pakar Bidang
Khusus
Kumpulan Pelaksana
 Lapisan gred kelayakan masuk PMR & ke
atas dikekalkan
 Kemahiran pelbagai & Kepelbagaian tugas
1
8
19
1
9
Pelantikan
Lateral
Pengurusan Tertinggi
P&P
Penggelaran Gred
Jawatan/Gaji
Ijazah - 1
Diploma – 2
STPM – 3
SPM – 4
PMR - 5
2
Penggubalan
11 skim perkhidmatan
3
Klasifikasi
Perkhidmatan
8
Pindaan
Syarat
Lantikan
7
21 klasifikasi
4
Perubahan
Nama
15 skim
perkhidmatan
Naik Taraf
5
22 skim
perkhidmatan
6
Kaedah Kenaikan Pangkat
8 skim perkhidmatan
Perubahan
Lapisan Gred
7 skim perkhidmatan
20
Pemansuhan
Gred Jawatan
1 hingga 10
Menangani isu
perbandingan gred
lantikan/ kenaikan
pangkat
Perubahan sistem
Jadual Gaji Matriks
(JGM) kepada Jadual
Gaji Sebaris
Penggelaran
Gred Jawatan/
Gred Gaji
SBPA
21
• kombinasi Kod Kelayakan Masuk
Minimum + Kod Gaji
Kod Kelayakan
Kelayakan
SBPA
Ijazah
1
Diploma
2
STPM
3
SPM
4
PMR
5
22
Kelayakan
Ijazah
Diploma
Gred SSM
Gred SBPA
53/54
Kelayakan
Gred SSM
Gred SBPA
1-6
40
3-5
51/52
1-5
37/38
47/48
1-4
35/36
45/46
1-3*
43/44
STPM
3-4
33/34
3-3
1-2
31/32
3-2
41/42
1-1
27/28
3-1
40
2-6
25/26
4-5
37/38
2-5
23/24
4-4
35/36
2-4
21/22
4-3
33/34
2-3
19/20
4-2
31/32
2-2
17/18
4-1
29/30
2-1
16
5-3
13/14
5-2
11/12
5-1
SPM
PMR
* skim perkhidmatan Pensyarah Universiti
23
Penggabungan
perkhidmatan setanding
dengan peranan dan fungsi
skop tugas diperluas dalam
satu perkhidmatan baru
Skim perkhidmatan
khusus memenuhi
keperluan agensi/
perkhidmatan
Penggubalan
11 skim
perkhidmatan
24
Bil.
Skim Perkhidmatan
1.
Pensyarah Farmasi
2.
Pembantu Kawalan Alam Sekitar
3.
Pegawai Geosains
4.
Pegawai Perkhidmatan Pendidikan
5.
Pegawai Latihan Kemahiran
6.
Penolong Pegawai Geosains
7.
Pembantu Geosains
8.
Pembantu Hidupan Liar
9.
Pembantu Kemahiran
10.
Pembantu Operasi
11.
Pembantu Awam
25
Bil.
Skim
Perkhidmatan
Gabungan skim perkhidmatan
1.
Pegawai
Perkhidmatan
Pendidikan
1. Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Lepasan
Diploma
2. Pegawai Perkhidmatan Pendidikan
Siswazah
2.
Pegawai Latihan
Kemahiran
1. Pembantu Pegawai Latihan
Penolong Pegawai Latihan
Pembantu Latihan Vokasional
2. Pengajar Kraf
3. Pembantu Pegawai Latihan
4. Penolong Pegawai Latihan
5. Pegawai Latihan
3.
Pegawai
Geosains
1. Pegawai Galian
2. Pegawai Kimia Bumi
3. Pegawai Kaji Bumi (Geofizik/Kaji Bumi)
Vokasional/
Vokasional/
26
Bil.
Skim Perkhidmatan
Gabungan skim perkhidmatan
4.
Penolong Pegawai
Geosains
5.
Pembantu Geosains 1.
1. Penolong Pegawai Galian
2. Penolong Pegawai Kimia Bumi
2.
Pembantu Galian
Pembantu Kaji Bumi
6.
Pembantu Hidupan
Liar
1. Pembantu Hidupan Liar Rendah
2. Pembantu Hidupan Liar
7.
Pembantu
Kemahiran
1. Tukang K3
2. Tukang K2
3. Tukang K1
27
Bil. Skim Perkhidmatan
Gabungan skim perkhidmatan
8.
Pembantu Operasi
1.
2.
3.
4.
5.
Pembantu Am Pejabat
Penghantar Notis
Pembantu Kamera/Pemandu
Penyelia Jeti
Pemandu Kenderaan
9.
Pembantu Awam
1. Pekerja Awam
2. Pekerja Awam Khas
3. Penyelamat
28
• mencerminkan skop fungsi perkhidmatan di bawahnya
Bil.
Sedia Ada
1.
Sistem Maklumat
2.
Pentadbiran dan Sokongan
3.
Penyelidikan dan
Pembangunan
4.
Mahir/ Separuh Mahir/ Tidak
Mahir (kod - R)
5.
Sosial
6.
Penguatkuasa Maritim
7.
Polis
Baru
Kod
Teknologi Maklumat
F
Pentadbiran
N
Penyelidikan,
Pembangunan dan Inovasi
Q
Kemahiran
H
Sosial dan Kerohanian
S
Penguatkuasaan Maritim
X
Polis Diraja Malaysia
Y
29
Mengiktiraf,
meningkatkan
motivasi pegawai
serta imej
perkhidmatan
Mencerminkan
keunikan dan fungsi
tugas perkhidmatan
PERUBAHAN
NAMA
(15 Skim
Perkhidmatan)
30
Bil.
SSM
SBPA
1.
Pengajar
Pengajar Sains Kesihatan
2.
Jurukartografi
Jurugeospatial
3.
Pegawai Perancang Bandar dan
Desa
Perancang Bandar dan Wilayah
4.
Pegawai Perancang Bahasa
Perancang Bahasa
5.
Pemandu Lokomotif Sabah
Pemandu Lokomotif
6.
Penolong Pegawai Perangkaan
Penolong Perangkawan
7.
Pembantu Wartawan/ Wartawan
Wartawan
31
Bil.
SSM
SBPA
8.
Penolong Pegawai Perancang
Bahasa
Penolong Perancang Bahasa
9.
Penolong Pegawai
Perpustakaan
Penolong Pustakawan
10.
Penolong Perancangan Bandar
dan Desa
Penolong Perancang Bandar dan
Wilayah
11.
Juruteknik Perancang Bandar
dan Desa
Juruteknik Perancangan Bandar
dan Wilayah
12.
Tukang Masak
Pembantu Penyediaan Makanan
13.
Penolong Pegawai Tanah
(pemakaian di Sarawak)
Penolong Pegawai Pentadbiran
Tanah
14.
Atendan Kesihatan
Pembantu Perawatan Kesihatan
15.
Ahli Fotografi
Jurufotografi
32
Keperluan
penyeliaan
Kompleksiti
tugas
PERUBAHAN
LAPISAN
GRED
(7 Skim
Perkhidmatan)
33
Bil.
Skim Perkhidmatan
Gred Sedia Ada
Tambah
Gred
Mansuh
Gred
1.
Jurugeospatial*
J41, J44, J48, J52
J54
-
2.
Pegawai Rancangan
Tanah
G41, G44, G48, G52
G54
-
3.
Guru Bahasa
DG41, DG44, DG48, DG52
DG54
-
4.
Pensyarah
Perubatan
DU45, DU51/52, DU53/54,
Khas
-
DU45
5.
Pensyarah Pergigian
DUG45, DUG51/52,
DUG53/54, Khas
-
DUG45
6.
Pemandu Lokomotif
Sabah
AA13,
AA36
A26
AA13, AA36
7.
Penolong Pegawai
NT17,
Tanah (pemakaian di
NT36
Sarawak)
NT27
-
AA17/18,
NT22,
AA22,
NT31/32,
* Nama terdahulu adalah Jurukartografi.
34
Tanpa
Kekosongan
Jawatan
Kepakaran
Bidang Khusus
KAEDAH
KENAIKAN
PANGKAT
35
Kaedah/Laluan
Tanpa
Kekosongan
Jawatan
Kepakaran
Bidang
Khusus
Bil.
Skim Perkhidmatan
1.
Juruterbang/Pemeriksa Juruterbang
2.
Pemeriksa Kapal Terbang
3.
Pegawai Sains
4.
Guru Bahasa
5.
Pegawai Latihan Kemahiran
6.
Pegawai Perubatan
7.
Pegawai Pergigian
8.
Pegawai Penyelidik
36
Perluasan skop
fungsi
Modal insan
berpengetahuan
NAIK TARAF
(22 skim
perkhidmatan)
37
Kelayakan
Darjah 6 ke PMR
Tamat Tingkatan
3 ke PMR
PMR ke SPM
Bil.
SSM
SBPA
1.
Operator Loji
Operator Loji
2.
Pemandu/
Operator Jentera
Pemunggah
Pemandu/ Operator
Jentera Pemunggah
3.
Atendan
Kesihatan
Pembantu Perawatan
Kesihatan
4.
Pengawas Hutan
Pengawas Hutan
5.
Ahli Fotografi
Jurufotografi
6.
Pereka
Pereka
7.
Jurusolek
Jurusolek
8.
Askar Laskar, ATM Askar Laskar, ATM
9.
Pemandu
Lokomotif Sabah
Pemandu Lokomotif
38
Kelayakan
SPM ke
STPM
Bil.
SSM
SBPA
10.
Pembantu Pertanian
Pembantu Pertanian
11.
Pembantu Veterinar
Pembantu Veterinar
12.
Renjer Hutan
Renjer Hutan
13.
Juruteknik
Juruteknik
14.
Juruteknik Ukur
Juruteknik Ukur
15.
Juruteknik Landskap
Juruteknik Landskap
16.
Juruteknik Perancang
Bandar dan Desa
Juruteknik Perancangan Bandar
dan Wilayah
17.
Pembantu Pemeriksa Kilang
dan Jentera
Pembantu Pemeriksa Kilang dan
Jentera
18.
Pembantu
Wartawan/Wartawan
Wartawan
19.
Pegawai Kebudayaan
Pegawai Kebudayaan
[Pegawai Gred B11, B13/14, B17/18,
B21/22, B25/26 ditukar lantik ke
PT(P/O)]
39
Kelayakan
SPM/Diploma
ke Ijazah
Sarjana Muda
Kepakaran
Dengan
Pengalaman
Bil.
SSM
SBPA
20.
Pegawai Angkatan
Tetap,
Angkatan Tentera
Malaysia
Pegawai Angkatan
Tetap, Angkatan
Tentera Malaysia
21. Pensyarah Perubatan
Pensyarah Perubatan
22.
Pensyarah Pergigian
Pensyarah Pergigian
40
Memenuhi
keperluan
perkhidmatan
Perubahan
bidang pengajian
di IPTA/ IPTS
Calon yang
kompeten
PINDAAN
SYARAT
LANTIKAN
41
PINDAAN
SYARAT
LANTIKAN
Bahasa
Melayu
Indeks
Jisim
Badan
Peningkatan
Secara
Lantikan
42
KUMPULAN
PENGURUSAN
DAN
PROFESIONAL
PELANTIKAN
SECARA TERUS DI
GRED KENAIKAN
PANGKAT
BAKAT
TERBAIK
PERKHIDMATAN
AWAM
43
Kelayakan Masuk
Ijazah
SSM
SBPA
82
76
STPM/Diploma
70
72
SPM
87
56
179
PMR
7
137
9
Darjah 6 ke bawah
15
0
Diploma/Ijazah (Bersepadu)
9
11
SPM/Diploma (Bersepadu)
0
5
SPM/Diploma/Ijazah
(Bersepadu)
18
5
PMR/SPM/Diploma/Ijazah
(Bersepadu)
Jumlah Keseluruhan
21
4
4
279
1
234
44
45
Faktor
• fungsi tidak relevan
• fungsi boleh diambil alih
• fungsi boleh
diswastakan/ diasingkan
saraan/ dialih daya
(outsource)
Ciri-ciri
Penjumudan
Di Bawah SBPA
78 skim
Perkhidmatan
Penjumudan
Sebelum SBPA
97 skim
perkhidmatan
3,352 penyandang
• pengambilan baru tidak
dibenarkan
• jawatan kosong
dimansuhkan kecuali
jawatan kenaikan
pangkat dikekalkan bagi
kemajuan kerjaya
• skim perkhidmatan tidak
boleh ditambah baik
46
47
Skim Perkhidmatan Jumud Di Bawah SBPA
(melibatkan 78 skim perkhidmatan)
Bil.
Skim Perkhidmatan
1.
Pembantu Kawalan Trafik Udara
2.
Pemandu Lokomotif Sabah
3.
Pereka
4.
Pegawai Kebudayaan
5.
Ahli Fotografi
6.
Jurusolek
7.
Pegawai Galian
8.
Pegawai Kimia Bumi
9.
Pegawai Kaji Bumi (Geofizik/Kaji Bumi)
10.
Penolong Pegawai Galian
11.
Penolong Pegawai Kimia Bumi
48
Skim Perkhidmatan Jumud Di Bawah SBPA
Bil.
Skim Perkhidmatan
12.
Pembantu Galian
13.
Pembantu Kaji Bumi
14.
Pegawai Makmal Filem
15.
Penolong Pegawai Makmal Filem
16.
Pembantu Makmal Filem
17.
Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Siswazah
18.
Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Lepasan Diploma
19.
Pensyarah Perubatan
20.
Pensyarah Pergigian
21.
Pembantu Pegawai Latihan Vokasional/
Penolong Pegawai Latihan Vokasional/
Pegawai Latihan Vokasional
22.
Pengajar Kraf
49
Skim Perkhidmatan Jumud Di Bawah SBPA
Bil.
Skim Perkhidmatan
23.
Pembantu Pertanian
24.
Pembantu Veterinar
25.
Renjer Hutan
26.
Pengajar Membalak
27.
Pengawas Hutan
28.
Pembantu Hidupan Liar
29.
Pembantu Hidupan Liar Rendah
30.
Tukang K1
31.
Tukang K2
32.
Tukang K3
33.
Pemandu/ Operator Jentera Pemunggah
50
Skim Perkhidmatan Jumud Di Bawah SBPA
Bil.
Skim Perkhidmatan
34.
Operator Loji
35.
Pekerja Awam Khas
36.
Pekerja Awam
37.
Penyelamat
38.
Pelukis Pelan
39.
Juruteknik Landskap
40.
Juruteknik
41.
Juruteknik Ukur
42.
Juruteknik Perancang Bandar dan Desa
43.
Pembantu Pemeriksa Kilang dan Jentera
44.
Penguasa Bekalan Air
45.
MerinyuTali Air
51
Skim Perkhidmatan Jumud Di Bawah SBPA
Bil.
Skim Perkhidmatan
46.
Pegawai Perhubungan Preman
47.
Penyelia Jeti
48.
Penghantar Notis
49.
Pembantu Kamera/Pemandu
50.
Pemandu Kenderaan
51.
Pembantu Am Pejabat
52.
Pengurus Stesen
53.
Penyelia Jurupakaian
54.
Peniup Kaca
55.
Pegawai Khidmat Pelanggan
56.
Pengawas Pemulihan
52
Skim Perkhidmatan Jumud Di Bawah SBPA
Bil.
Skim Perkhidmatan
57.
Pegawai Penerbitan
58.
Penolong Pegawai Penerbitan
59.
Pembantu Penerbitan
60.
Operator Kamera Offset/ Pembuat Plat
61.
Penolong Operator Kamera
62.
Penolong Pegawai Penyelidik Sosial
63.
Pembantu Penyelidik Sosial
64.
Pengurus Asrama
65.
Penolong Pengurus Asrama
66.
Penyelia Asrama
53
Skim Perkhidmatan Jumud Di Bawah SBPA
Bil.
Skim Perkhidmatan
67.
Penolong Pegawai Tadbir Tanah
68.
Pembantu Tadbir Tanah
69.
Pegawai Pemeriksa Paten
70.
Pemandu Enjin (Keretapi Bukit Bendera)
71.
Pembantu Pemuliharaan
72.
Jurulatih Kawad
73.
Pembantu Wartawan/Wartawan
74.
Atendan Kesihatan
75.
Penolong Pegawai Penaksir
76.
Pegawai Aktuari
77.
Pegawai Angkatan Tetap, Angkatan Tentera Malaysia
78.
Askar Laskar Angkatan Tetap, Angkatan Tentera Malaysia
54
Skim Perkhidmatan Jumud
Sebelum SBPA
55
Skim Perkhidmatan Jumud Sebelum SBPA
63 sp
Kategori
Perkhidmatan
Jumud
JKK
1976
SSM
2002
26 sp
SSB
1992
8 sp
56
Skim Perkhidmatan Jumud Sebelum SBPA
Kesan
Pegawai Kekal
Dalam
Perkhidmatan
Jumud
•
pembaziran modal insan
•
tidak ada kemajuan kerjaya
•
demoralised
57
Skim Perkhidmatan Jumud Sebelum SBPA
Agensi
Bilangan
Penyandang
Perkhidmatan Awam Persekutuan
2,574
Pentadbiran Kerajaan Negeri/
Pihak Berkuasa Tempatan
Jumlah
778
3,352
58
Skim Perkhidmatan Jumud Sebelum SBPA
59
Skim Perkhidmatan Jumud Sebelum SBPA
60
Skim Perkhidmatan Jumud Sebelum SBPA
Jawatan jumud
DIMANSUHKAN
PENYANDANG DITUKAR
ke skim perkhidmatan
berkuat kuasa
61
Skim Perkhidmatan Jumud Sebelum SBPA
Jawatan jumud
dimansuhkan
OPSYEN
SBPA
Pertukaran ke skim
perkhidmatan
SBPA
Ditamatkan
perkhidmatan/
Bersara
62
Skim Perkhidmatan Jumud Sebelum SBPA
63
Skim Perkhidmatan Jumud Sebelum SBPA
Gred 1
Hingga
10
Tukar
ke Gred 11
Gred 11
Dan Ke
Atas
Tukar
ke gred
setara
64
1. Pembantu Awam Gred H5-1
Skim Perkhidmatan Jumud
1
Anak Perahu Gred R1, R4
19
Pembantu Pertanian Rendah (Penyelidikan)
Gred G11
2
Apprentis Pelukis Pelan Gred R1, R4
20
Pembantu Tukang Letrik Gred R1, R4
3
Juruinjin Laut Gred A11
21
Penjalan Jentera Gred R3, R6
4
Juruteknik Perancang Bandar Gred J11
22
Jurumudi Gred A1, A3
5
Mekanik Gred R1, R4
23
Kelasi Gred A1
6
Operator Pam Gred R9
24
Pegawai Rumah Laki-Laki Gred S1, S4
7
Pembantu Luar Gred S10
25
Pembantu Tukang Kimpal Gred R1, R4
8
Pembantu Luar Gred G11
26
Tukang Kebun Gred N1, N4
9
Pembantu Luar Hal Ehwal Orang Asli Gred S11
27
Amra Gred KP11
10
Pembantu Pertanian Rendah Luar Bandar Gred
G1, G4
28
Juruteknik Pertanian Rendah Gred G11
11
Pemandu Motor Injin Sangkut Gred R1, R4
29
Pembantu Makmal Rendah Gred C11
12
Pembantu Hidrologi Gred R9, R12
30
Penarik Rantai Gred R1, R4
13
Pembantu Jurugegas Paip Gred R1, R4
31
Pengawas Gred J11
14
Pembantu Juruletrik Auto Gred R1, R4
32
Penjaga Gred R3, R6
15
Pembantu Luar Rendah Gred G1, G4
33
Penolong Tukang Gred R1, R4
16
Pembantu Mekanik Gred R1, R4
34
Atendan Haiwan Gred G1
17
Pembantu Pemasang/Penyambung Gred R1, R4
35
Pencuci Gred R10
18
Pemandu EnjinSangkut/Motobot Gred R1, R4
36
Pemandu EnjinSangkut/Motobot Gred R3, R6
65
1. Pembantu Awam Gred H5-2
Skim Perkhidmatan Jumud
1 Juruinjin Laut Gred A14
7
Juruteknik Pertanian Rendah Gred G14
8
Pembantu Makmal Rendah Gred C14
3 Juruteknik Rendah Gred J14
9
Pembantu Pertanian Rendah
(Penyelidikan) Gred G14
4 Operator Pam Gred R14
10
Pembantu Luar Hal Ehwal Orang Asli
Gred S14
5 Pembantu Luar Gred G14
11 Pencatit Data Gerudi Gred C14
6 Pengawas Gred J14
12 Pembantu Menggerudi Gred C14
2
Juruteknik Perancang Bandar
Gred J14
2. Pengawal Keselamatan Gred KP5-1
Skim Perkhidmatan Jumud
1
Jaga Gred R1, R4
66
3. Pembantu Operasi Gred N5-1
Skim Perkhidmatan Jumud
1
Atendan Gred N1, N4
15
Pegawai Petempatan Rendah Gred N11
2
Atendan Makmal Gred N1
16
Pelayan Gred N1, N4
3
Atendan Luar Dalam Gred N3, N12
17
Pelayan Asrama Gred N1, N4
4
Atendan Worksyop Gred N1, N4
18
Pembantu Kerani (Pembanci) Gred N11
5
Drebar/Operator Wayang Gambar Gred N11
19
Pembantu Seranta dan Penerbitan Gred N11
6
Jurutayang Studio Gred N1, N4
20
Pencari Fail Gred N1, N4
7
Operator Mesin Gred N1, N4
21
Pengawas Gred N11
8
Operator Mesin Offset Gred N1, N4
22
Pengawas Istana Gred N11
9
Operator Mesin Penyalin Gred N1, N4
23
Penghantar Berita Gred N1
10
Operator Mesin Penyalin Gred N11
24
Penghantar Cepat Gred N1, N4
11
Operator Mesin Prosesan Data Gred F11
25
Penjaga Pelan dan Rekod Gred N1, N4
12
Operator Wayang Gambar Gred N11
26
Penjaga Peringkat II Gred N1, N4
13
Pegawai Kecil Pejabat Tanah Tkt III Gred N1, N4
27
Penjaga Tkt II Gred N1, N4
14
Pegawai Kerani Rendah Gred N11
28
Penjilid Buku Gred N11
67
3. Pembantu Operasi Gred N5-1
Skim Perkhidmatan Jumud
29
Penyelia Bangunan Rendah Gred N11
41 Penyelia/Pengasuh Pelajar Gred N11
30
Atendan Letak Kereta Gred N1, N12
42 Penyemak Perpustakaan Gred S11
31
Atendan Letak Kereta Gred N4
43 Pembantu Rendah Hal Ehwal Islam Gred S11
32
Juruteknik Percetakan Rendah Gred N11
44 Pembantu Tadbir Rendah Gred N11
33
Juruteknik Penilaian Rendah Gred W11
45 Pengawet Gred N11
34
Pelukis Pelan Rendah Gred J11
46 Pencatit Masa Gred N11
35
Pembaca Pruf Gred N11
47 Penimbang Gred N11
36
Pembantu Ekonomi Rumahtangga
Rendah Gred S11
48 Pemungut Sewa Gred N3, N12
37
Pembantu Penguatkuasa Rendah Gred
N11
49 Pembantu Kesihatan Awam Gred U11
38
Pemeriksa Filem Rendah Gred N11
50 Pembantu Percetakan Rendah Gred N11
39
Penyelenggara Stor Rendah Gred N11
51 Pembantu Rendah Penerbitan Gred B11
40
Penyelia Asrama Rendah Gred N11
68
3. Pembantu Operasi Gred N5-2
Skim Perkhidmatan Jumud
1
Drebar/Operator Wayang Gambar Gred N14
12
Penimbang Gred N14
2
Operator Mesin Penyalin Gred N14
13
Penyelenggara Stor Rendah Gred N14
3
Operator Wayang Gambar Gred N14
14
Penyelia Asrama Rendah Gred N14
4
Pegawai Kerani Rendah Gred N14
15
Penyelia/Pengasuh Pelajar Gred N14
5
Pegawai Petempatan Rendah Gred N14
16
Pembantu Tadbir Rendah Gred N14
6
Pembantu Kerani (Pembanci) Gred N14
17
Pelukis Pelan Rendah Gred J14
7
Pengawas Gred N14
18
Juruteknik Penilaian Rendah Gred W14
8
Pengawas Istana Gred N14
19
Penyelia Bangunan Rendah Gred N14
9
Penjilid Buku Gred N14
20
Pembantu Kesihatan Awam Gred U14
10
Pembantu Penguatkuasa Rendah Gred N14
21 Pembantu Seranta dan Penerbitan Gred N14
11
Pencatit Masa Gred N14
22 Pembantu Rendah Penerbitan Gred B14
69
4. Pembantu Laut
Skim Perkhidmatan Jumud
Tukar ke
1
Drebar Enjin Kelas 2 Gred A17
Pembantu Laut Gred A4-1
2
Drebar Enjin Kelas 2 Gred A22
Pembantu Laut Gred A4-3
5. Juruteknik Komputer
Skim Perkhidmatan Jumud
Tukar ke
1
Operator Komputer Gred F17
Juruteknik Komputer Gred FT4-1
2
Operator Komputer Gred F22
Juruteknik Komputer Gred FT4-3
6. Pembantu Kemahiran
Skim Perkhidmatan Jumud
Tukar ke
1
Pengajar Ketukangan Gred III Gred J17
Pembantu Kemahiran Gred H4-1
2
Pengajar Ketukangan Gred III Gred J22
Pembantu Kemahiran Gred H4-3
70
7. Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi)
Skim Perkhidmatan Jumud
1
Pembuat Set Gred N17
2
Merinyu Daging Gred N17
3
Merinyu Kesihatan Gred C19
4
Merinyu Pekan Gred N17
5
Jurubina Model Gred J17
6
Juruproses Filem X-Ray Gred U11, U14
7
Pembantu Hospital Rendah Gred U11, U14
8
Pembantu Teknologi Makmal Perubatan Gred U11,
U14
9
Serang Gred A17
10
Pembuat Set Gred N22
11
Merinyu Daging Gred N22
12
Merinyu Kesihatan Gred C22
13
Merinyu Pekan Gred N22
14
Penyelia Bangunan Gred N22
Tukar ke
Pembantu Tadbir
(Perkeranian/Operasi)
Gred N4-1
Pembantu Tadbir
(Perkeranian/Operasi)
Gred N4-3
71
8. Pembantu Hal Ehwal Islam
Skim Perkhidmatan Jumud
Tukar ke
1
Pegawai Perkhidmatan Pendidikan
Bukan Siswazah Gred DG17
Pembantu Hal Ehwal Islam Gred S4-1
2
Pegawai Perkhidmatan Pendidikan
Bukan Siswazah Gred DG22
Pembantu Hal Ehwal Islam Gred S4-3
9. Penolong Pegawai Hal Ehwal Islam
Skim Perkhidmatan Jumud
1
2
Tukar ke
Pegawai Perkhidmatan Pendidikan
Bukan Siswazah Gred DG27
Penolong Pegawai Hal Ehwal Islam
Gred S3-1
Pegawai Perkhidmatan Pendidikan
Bukan Siswazah Gred DG32
Penolong Pegawai Hal Ehwal Islam
Gred S3-2
72
10. Jururawat Masyarakat Gred U4-2
Skim Perkhidmatan Jumud
1 Penolong Jururawat Gred U11, U14*
2 Bidan Gred U11, U14*
*Tertakluk
kepada
memenuhi
syarat
ditetapkan
dalam
surat
rujukan
JPA.BPO(S)324/14/24 Jld.25 (31) bertarikh 22 Disember 2009 dan Pekeliling
Perkhidmatan Bilangan 21 Tahun 2003.
11. Pustakawan
Skim Perkhidmatan Jumud
Tukar ke
1 Pegawai Perpustakaan Gred S41
Pustakawan Gred S1-1
2 Pegawai Perpustakaan Gred S44
Pustakawan Gred S1-2
3 Pegawai Perpustakaan Gred S48
Pustakawan Gred S1-4
73
74
75

similar documents