Ta del av presentationen här

Report
Speditören och miljön
Nordiska Speditörsförbundets (NSF) styrelsemöte
Stockholm 2014.10.28
Joakim Stoppenbach, STIF miljögrupp
Vad arbetar STIF miljögrupp med?
•
Att mäta är att veta
•
Transporter ökar
men utsläppen skall inte öka
•
Rätt skall vara rätt
Att mäta är att veta
•
Om vi vet hur mycket olika transporter genererar kan vi jämföra
transporter och välja det mest miljövänliga.
•
Vad ingår i en transport?
o
Transport
Kan vi mäta?
Ja. ISO 16258:2012
- CAO
Ja.
- PAX
Nja.
o
Terminal
Nej.
o
Hamn/omlastning
Nej.
o
Lagerhållning
Nej.
Att mäta är att veta
•
Hur mycket “up-stream” och “down stream” skall vi ha med?
- Tillverkning av fordon?
- Tillverkning av infrastruktur?
- Produktion och transport av bränsle? (well to wheel/tank to wheel)
- Förbränning av bränsle under transport?
- Tompositionering/tomdragningar?
- Förbrukade däck och andra slitagedelar på lastbärare?
- “End-of-life”/destruktion av lastbärare?
•
Regleras i ISO 16258:2012
Vägen
Transporter ökar,
utsläppen behöver inte öka
•
•
•
•
Transporter står för stor del av samhället emissioner
Bättre logistik och bättre lastbärare
Vet vi så kan vi göra rätt
Emissioner:
Transportslag
CO2 (gr) per ton/km
Flyg
716
Bil
66
Båt
33
Järnväg (Nordisk elmix)
1,87
Handling
?
Storage
?
Källa
Greencarrier 2013
Rätt skall vara rätt
•
•
Transporter är en miljöbov.
Transporter används som alibi för skatter och avgifter.
- Exemplevis den svenska vägslitageskatt
•
•
STIF behöver vara en motvikt i debatten
STIF behövs som påverkansorganisation
- Politiker
- Departement och myndigheter
- Opinion
Vad arbetar STIF miljögrupp med?
•
Att mäta är att veta
o
•
När vi kan mäta kan vi jämföra och välja
Transporter ökar
men utsläppen skall inte öka
•
o
Branschstöd
o
Uppmuntra ny teknik och nya lösningar
Rätt skall vara rätt
o
Motvikt
o
Påverka
Bra länkar
•
NTM (Nätverk för transport & miljö/
Network for transportmeasures)
o
•
EcoTransit - emissionsberäkningar
o
•
www.ecotransit.org
Clean Shipping Index
o
•
www.transportmeasures.org
www.cleanshippingindex.com
Clean Cargo Working Group
o
www.bsr.org/en/our-work/working-groups/clean-cargo
Joakim Stoppenbach
Transportindustriförbundets miljögrupp
Tel: +46 31 853241/+46 708 850041
@: [email protected]

similar documents