Kwaliteitsspiegel

Report
3600 feedback kwaliteit BPV
Kwaliteitsspiegel
Workshop
Marijke Heine, Aequor
13 november 2013
Kennismaken
Programma
•
•
•
•
•
Doel
Hoe werkt de kwaliteitsspiegel
Ervaar het zelf
Analyse van de resultaten
Is het bruikbaar voor u?
Doel kwaliteitsspiegel
• Inzicht krijgen in de kwaliteit van de BPV
• Dit biedt:
- verantwoording over de BPV voor de
inspectie
- managementinformatie
- verbeterpunten voor alle partijen
Hoe werkt de kwaliteitsspiegel
Pilot 2013
• Vragenlijsten gebaseerd op BPV-protocol
• 6 aoc’s
• 600 leerlingen, 220 BPV-docenten en 240
praktijkopleiders
• Resultaten: 1:1 spiegels en gemiddelden
• Percentages en open vragen
Quotes leerlingen
• Duidelijk stage adres, alleen zijn er geen duidelijke
afspraken gemaakt over taakverdeling en mijn
leerdoelen, dit vind ik persoonlijk nogal jammer
• Super stage en super stagebegeleider!!
• School moet sneller dingen regelen ze zijn soms te
langzaam
• Mijn praktijk opleider is nauwelijks aanwezig op het
bedrijf
• Ik zou het niet weten. Vooral niet waar ik word op
beoordeeld niet en ook niet op de punten
Quotes praktijkopleiders
• School kan weleens wat meer informatie over de
leerlingen die komen stage lopen, zodat je beter
kunt weten hoe je met ze om moet gaan.
• Als ik beter inzicht heb in welke onderwerpen er
wanneer op school worden behandeld dan kan ik
daar tijdens de stagedagen op inspelen.
• Deze leerling is niet echt een prater maar de
motivatie en inzet is goed
Quotes docenten
• Niet uit alle werkprocessen kan de leerling
opdrachten maken. Veel wachten, omgang met
dode dieren enzovoort maken dat dit type stage
geschikt is voor een korte periode.
• Trimsalon is niet direct waar onze leerlingen na hun
niveau 2 opleiding terecht kunnen. Hierdoor is de
aansluiting op de praktijk niet altijd even ideaal en
wordt de stage meer gezien als kennismaken met
het mogelijke toekomstige werk (snuffelstage)
Aan de slag
• De link naar de vragenlijsten is al ingevuld:
• https://wellant.mylogin.info/login/project/
6465-824
• Kies een vragenlijst (respondent) en vul
deze in.
• Noteer bij de open vragen een ‘x’ , dan
kunt u snel verder met de overige vragen.
Analyse van de resultaten
• Bekijk de resultaten van een pilot in
groepjes. Je kunt per groep kiezen uit:
• Voorbereiding en matching
• BPV periode
• Beoordeling en evaluatie
• Wat valt op en welke acties zijn denkbaar?
• Tijd: max 15 minuten
• Plenaire terugkoppeling
Vraag
Zou je dit instrument willen gaan gebruiken?
Heeft u nog vragen over de kwaliteitsspiegel?
Dan kunt u contact opnemen met Ingrid Schilstra,
projectleider
Tel 0318-649540 of [email protected]
U kunt ook contact opnemen met de bedrijfsadviseur
van Aequor, die contactpersoon is van uw aoc.

similar documents