ROC Friese Poort - Gebruikersvereniging Three Ships [email protected]!

Report
1+1=3
ELO+ Communicatie=
Studentservice
M.Bron
Coördinator ELO ROC Friese Poort
•
•
•
•
•
•
•
•
•
ELO………………….…………………
.
Nieuws
Studieroutes
Projecten
Rapporten
Portfolio’s
Formulieren
Formulieren
360 graden
Activiteitenplannen
………………Communicatie
Minder klikken en…..
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Persoonlijke gegevens
Presentie
Verlof aanvragen
Rapporten
Examen (inschrijvingen+) resultaten
BPV informatie
Ouderportaal
Bestelportaal boeken en licenties
Brieven/gidsen op maat in widget documenten
Enz..enz…
Less is More
Iconen
en Intelligent nieuws
Oude info of lege rubrieken is geen nieuws
(Nieuwe instellingen in Beheer nieuws en Nieuws widget)
Studenten
Custompage—ROC Friese Poort
Custompage—ROC Friese Poort
Custompage—ROC Friese Poort
Ouders
Custompage—ROC Friese Poort
DOCENTEN
Gespreksnotities-Dossiervorming
ROC Friese Poort
-Eigen ipad gespreksnotitie app
en
In samenwerking met Threeships
- gespreksnotitie openbaar
Instelbaar: het hele team ziet alle notities
(betrokkenen niet meer nodig)
Gespreksnotitie privé
Alleen ons schoolmaatschappelijk werk kan notities maken voor exclusieve betrokkenen
Overigens: We kennen nog maar 1 portfolio per student
Gevolgen:
-Drempel verlagend
-Begeleidingsdossier gaat automatisch met de student mee (vervanging begeleiders)
Met permissie
een privé notitie
Coaching begeleiden toont:
-gespreknotities
-rapport
-examens
-presentie
Maar waar zijn mijn
contactpersonen?
Threeships webservice: tbv van contactpersonen
WEBSERVICE
Nachtelijke webservice laten ontwikkelen door Threeships.
Functie
Automatisch alle groepen van de teams waar docent lid van is koperen naar
“Mijn Contactpersonen” (in begeleiden)
Gevolg: De start van begeleiden voor een docent is gestroomlijnd
Portaal met inhoud afhankelijk van
gebruikersgroep

Doel: bv studiegids-introductiebrieven

Bestaand: Eigen portaal
of Nieuws en informatiebronnen
nu ook via widget –Documenten
Toont documenten in een map inclusief submappen
mbv. rechtenstructuur op map in materialenbank
Hoe custompages?

(Bestaande) informatie beschikbaar stellen
via een SSO koppeling in de ELO
(en natuurlijk wat programmeren)

Gebruik maken van CUSTOM Pages
binnen de ELO
Ons aanbod….

Train de programmeur…
ROC Friese Poort kan uw programmeur
met tips en trucs ondersteunen bij het
via custom pages tonen van informatie.
(1 dagdeel)
En de studenten drijft de docent naar de ELO
Contact via [email protected]

similar documents