Document

Report
/A/B.txt ‫מבנה כללי של היררכיית הקבצים עבור המסלול‬
Process
descriptor
fs.root
root dentry
Inode object
Inode object
Inode object
d_inode
dir
data
dir
data
file
data
data
data
data
A
B.txt
“Hello”
Process
descriptor
fs.root
?Hardlink ‫מה זה‬
/C/BH.txt ‫ אליו בנתיב‬Hardlink ‫ ואז יצרנו עוד‬/A/B.txt ‫נניח שיצרנו קובץ‬
root dentry
Inode object
Inode object
Inode object
d_inode
dir
data
dir
data
file
data
data
data
data
A
C
B.txt
Inode object
dir
data
data
BH.txt
“Hello”
Process
descriptor
fs.root
?Softlink ‫ומה זה‬
/C/BS.txt ‫ אליו בנתיב‬Softlink ‫ ואז יצרנו עוד‬/A/B.txt ‫נניח שיצרנו קובץ‬
root dentry
Inode object
Inode object
Inode object
d_inode
dir
data
dir
data
file
data
data
data
data
A
C
B.txt
“Hello”
Inode object
Inode object
dir
data
file
data
data
data
BS.txt
“/A/B.txt”
‫איך עוזרים לנו ‪ dentries‬ו‪?dentry cache-‬‬
‫נניח את היררכיית הספריות הנתונה‪ ,‬רוצים לגשת ל‪./E/E5‬‬
‫עבור כל צומת בנתיב לחיפוש‪ ,‬עוברים על כל הבנים בדיסק עד שמוצאים את‬
‫הצומת הרצוי בנתיב ומייצרים עבורו ‪( dentry‬וגם ‪ inode object‬מתאים)‪.‬‬
‫מכניסים את כל ה‪ dentries‬ל‪ dentry cache‬שהוא ‪ hash table‬ולכן מציאת ‪dentry‬‬
‫בו היא ב)‪.O(1‬‬
‫עבור מציאת המסלול הרצוי לנו עברנו על כל הצמתים חוץ מה‪ root‬כלומר על ‪10‬‬
‫צמתים‪.‬‬
‫‪/‬‬
‫‪E‬‬
‫‪E5‬‬
‫‪E4‬‬
‫‪E3‬‬
‫‪D‬‬
‫‪E2‬‬
‫‪C‬‬
‫‪E1‬‬
‫‪B‬‬
‫‪A‬‬
‫‪Dentry cache‬‬
‫‪E->/‬‬
‫‪E5->E‬‬
‫איך עוזרים לנו ‪ dentries‬ו‪?dentry cache-‬‬
‫פעם הבאה שתהליך ירצה לפתוח את הקובץ הזה באותו מסלול‪ ,‬הוא ימצא את כל‬
‫המסלול ב‪ dentry cache‬ולא יבצע אפילו גישה אחת לדיסק אלא סדר גודל של ‪3‬‬
‫גישות לזיכרון ל‪ .dentry cache‬כל אחת תמצא את ה‪ dentry‬המתאים ב)‪.O(1‬‬
‫‪/‬‬
‫‪E‬‬
‫‪E5‬‬
‫‪E4‬‬
‫‪E3‬‬
‫‪D‬‬
‫‪E2‬‬
‫‪C‬‬
‫‪E1‬‬
‫‪B‬‬
‫‪A‬‬
‫‪Dentry cache‬‬
‫‪E->/‬‬
‫‪E5->E‬‬
‫איך עוזרים לנו ‪ dentries‬ו‪?dentry cache-‬‬
‫אבל זה עוד לא הכל! מה אם היינו רוצים לגשת עכשיו ל‪?/E/E4‬‬
‫היינו מוצאים את ה ‪ dentry‬של ‪ E‬ב‪ dentries cache‬וחוסכים את החיפוש עבורו‬
‫בגלל הגישה הקודמת ל‪!E5‬‬
‫‪/‬‬
‫‪E‬‬
‫‪E5‬‬
‫‪E4‬‬
‫‪E3‬‬
‫‪D‬‬
‫‪E2‬‬
‫‪C‬‬
‫‪E1‬‬
‫‪B‬‬
‫‪A‬‬
‫‪Dentry cache‬‬
‫‪E->/‬‬
‫‪E5->E‬‬
‫‪E4->E‬‬
‫דוגמא ספציפית של ביצוע חיפוש במסלול‬
‫נתון מצב מערכת הקבצים המתואר באיור‪:‬‬
‫מערכת הקבצים הראשית היא ‪ext3‬‬
‫בספריה ‪ /E/‬הרכיבו מערכת קבצים ‪NTFS‬‬
‫הקובץ ‪ E1‬הוא קישור סימבולי למסלול ‪/E/E5‬‬
‫מצב ‪ dentry cache‬הוא כמתואר באיור (‪ dentries‬קיימים מסומנים בריבוע אדום)‬
‫כעת נראה את ביצוע החיפוש במסלול ‪./E/E1‬‬
‫‪Ext3‬‬
‫‪Superblock‬‬
‫‪object‬‬
‫‪Ext3 mount point‬‬
‫‪/‬‬
‫‪E‬‬
‫‪NTFS‬‬
‫‪Superblock‬‬
‫‪object‬‬
‫‪C‬‬
‫‪D‬‬
‫‪B‬‬
‫‪A‬‬
‫‪NTFS mount point‬‬
‫‪E5‬‬
‫‪Softlink‬‬
‫‪E1‬‬
‫‪Dentry cache‬‬
‫‪E->/‬‬
‫‪/E/E1‬‬
‫‪E5->E‬‬
:‫במהלך האלגוריתם משתמשים בשני שדות עיקריים‬
‫ של המדריך הנוכחי‬dentry-‫ – כתובת אובייקט ה‬dentry •
‫ של מערכת הקבצים של‬superblock-‫ – מצביע ל‬mnt •
‫המדריך הנוכחי‬
dentry
Ext3 mount point
mnt
/
A
B
C
D
E
NTFS
Superblock
object
NTFS mount point
Dentry cache
E1
Softlink
E->/
E5->E
/E/E1
Ext3
Superblock
object
E5
‫מסתכלים על שם הקובץ הבא במסלול‬
‫ נדרשת גישה‬,‫ אם לא מצאנו‬.dentry ‫מחפשים את שם הקובץ במטמון‬
.‫ חדש‬dentry ‫לדיסק ויצירת‬
dentry
Ext3 mount point
mnt
/
A
B
C
D
E
E1
Softlink
E->/
E5->E
E
/E/E1
Ext3
Superblock
object
NTFS
Superblock
object
NTFS mount point
Dentry cache
•
E5
.‫ החדש מהווה נקודת הרכבה למערכת קבצים כלשהי‬dentry-‫בודקים אם ה‬
dentry ‫ ואת‬,‫ להצביע למערכת קבצים זו‬mnt ‫ נעדכן את‬,‫במידה וכן‬
.‫להצביע למדריך הראשי שלה‬
Ext3 mount point
mnt
/
dentry
A
B
C
D
E
NTFS
Superblock
object
NTFS mount point
Dentry cache
E1
Softlink
E->/
E5->E
/E/E1
Ext3
Superblock
object
E5
‫מסתכלים על שם הקובץ הבא במסלול‬
‫ נדרשת גישה‬,‫ אם לא מצאנו‬.dentry ‫מחפשים את שם הקובץ במטמון‬
.‫ חדש‬dentry ‫לדיסק ויצירת‬
Ext3 mount point
/
dentry
A
B
C
D
E
mnt
NTFS mount point
Dentry cache
E1
Softlink
E->/
E5->E
?
/E/E1
/E1
E5
•
Ext3
Superblock
object
NTFS
Superblock
object
‫מסתכלים על שם הקובץ הבא במסלול‬
‫ נדרשת גישה‬,‫ אם לא מצאנו‬.dentry ‫מחפשים את שם הקובץ במטמון‬
.‫ חדש‬dentry ‫לדיסק ויצירת‬
Ext3 mount point
/
dentry
A
B
C
D
E
mnt
NTFS mount point
Dentry cache
E1
Softlink
E->/
E5->E
E1->E
‫ניגשים לדיסק ומייצרים‬
‫ חדש ומוסיפים‬dentry
‫אותו למטמון‬
/E/E1
E5
•
Ext3
Superblock
object
NTFS
Superblock
object
‫מסתכלים על שם הקובץ הבא במסלול‬
‫ נדרשת גישה‬,‫ אם לא מצאנו‬.dentry ‫מחפשים את שם הקובץ במטמון‬
.‫ חדש‬dentry ‫לדיסק ויצירת‬
Ext3 mount point
Ext3
Superblock
object
/
A
B
C
D
E
mnt
NTFS mount point
Dentry cache
E->/
E5->E
E1->E
E1
•
Softlink
dentry
/E/E1
E5
NTFS
Superblock
object
‫ החדש מייצג קישור‬dentry-‫ של ה‬inode-‫בודקים האם ה‬
‫סימבולי‬
‫ אליו מצביע‬dentry-‫• משתמשים בפונקציית החיפוש במסלול כדי למצוא את ה‬
.)‫הקישור הסימבולי (קריאה רקורסיבית‬
Ext3 mount point
Ext3
Superblock
object
/
A
B
C
D
E
mnt
NTFS mount point
Dentry cache
E->/
E5->E
E1->E
E1
Softlink
E5
dentry
/E/E1
/E/E5
NTFS
Superblock
object
‫ החדש מייצג קישור‬dentry-‫ של ה‬inode-‫בודקים האם ה‬
‫סימבולי‬
‫ אליו מצביע‬dentry-‫• משתמשים בפונקציית החיפוש במסלול כדי למצוא את ה‬
.)‫הקישור הסימבולי (קריאה רקורסיבית‬
Ext3 mount point
Ext3
Superblock
object
/
A
B
C
D
E
mnt
NTFS mount point
Dentry cache
E->/
E5->E
E1->E
E1
Softlink
E5
dentry
/E/E1
/E/E5
/
NTFS
Superblock
object
‫ החדש מייצג קישור‬dentry-‫ של ה‬inode-‫בודקים האם ה‬
‫סימבולי‬
‫ אליו מצביע‬dentry-‫• משתמשים בפונקציית החיפוש במסלול כדי למצוא את ה‬
.)‫הקישור הסימבולי (קריאה רקורסיבית‬
dentry
Ext3 mount point
mnt
/
A
B
C
D
E
NTFS
Superblock
object
NTFS mount point
Dentry cache
E1
Softlink
E5
E->/
E5->E
E1->E
/E/E1
Ext3
Superblock
object
/E/E5
‫ החדש מייצג קישור‬dentry-‫ של ה‬inode-‫בודקים האם ה‬
‫סימבולי‬
‫ אליו מצביע‬dentry-‫• משתמשים בפונקציית החיפוש במסלול כדי למצוא את ה‬
.)‫הקישור הסימבולי (קריאה רקורסיבית‬
Ext3 mount point
Ext3
Superblock
object
/
dentry
A
B
C
D
E
mnt
NTFS mount point
Dentry cache
E1
Softlink
E5
E->/
E5->E
E1->E
/E/E1
/E/E5
NTFS
Superblock
object
inode-‫ וה‬,‫נמשיך עד שנגיע לשם הקובץ האחרון במסלול‬
.‫ האחרון הוא זה שחיפשנו‬dentry-‫של ה‬
Ext3 mount point
Ext3
Superblock
object
/
A
B
C
D
E
mnt
NTFS mount point
Dentry cache
E1
Softlink
E5
E->/
E5->E
E1->E
/E/E1
/E/E5
NTFS
Superblock
object
dentry

similar documents