fotosyntese

Report
Naturfagene på tværs
Naturfag i spil – 27. november 2013
Pernille Ulla Andersen
Cand.scient., seminarielektor og
lærebogsforfatter
Program for workshop
• Præsentation af Xplore og i-Xplore
• Kulstofkredsløb, globalt, lokalt og på
celleniveau
• Gruble-tegninger
• Praktiske forsøg –hvorfor og hvordan
• Opsamling og spørgsmål
Xplore-bogsystemet
• Sammenhængende bogsystem for alle naturfagene i
grundskolen:
• Natur/teknik
• Geografi, fysik/kemi og biologi
• Består af: elevbog, elevhæfte, lærervejledning, e-bog
og i-Xplore
Pernille Ulla Andersen
Cand.scient., seminarielektor og
lærebogsforfatter
Grundtanker bag systemet
• Skabe sammenhæng og samarbejde mellem naturfagene og
dermed en læringssynergieffekt
• Forøge motivationen for naturfagene ved at have fokus på
relevans, den gode historie og ”hands on”
• Fokus på kernefagligheden – skelner mellem ”need to know”
og ”nice to know”
• Henvender sig til eleverne i et lettilgængeligt og klart sprog
• Fokus på viden om faglig læsning i naturfagene
Pernille Ulla Andersen
Cand.scient., seminarielektor og
lærebogsforfatter
i-Xplore
• En udvidet udgave af elevbogen med
animationer, videoer, oplæsning af tekst,
adaptive test, logbogsfunktion med
uploadfunktion
• i-Xplore biologi8
Pernille Ulla Andersen
Cand.scient., seminarielektor og
lærebogsforfatter
Kulstofkredsløb – fælles trinmål
• Beskrive hovedtræk af vand og kulstofs kredsløb i
naturen (geografi, biologi og fysik/kemi)
• Gøre rede for hovedtræk ved fotosyntese og
respiration, herunder disse processers betydning i
økosystemer (fysik/kemi og biologi)
• Anvende it-teknologi til informationssøgning,
dataopsamling, kommunikation og formidling
(fysik/kemi, biologi og geografi)
Hvad arbejder I med i fagene?
Det globale kulstof kredsløb
Fra Xplore 8, Geografforlaget 2012
Kulstofkredsløb i en fødekæde
Det globale miljø, Nucleus, 2002
C-kredsløb på organismeniveau
Diskutér udsagn om planters vækst og vægtændring –
hvad mener du?
C-kredsløb og genbrug
Gruble tegninger på nettet
• http://www.naturfag.no/artikkel/vis.html?tid=
1250350&within_tid=1233983
• http://www.formidling.dk/sw55888.asp
Fotosyntese og respiration
Et klassisk fotosyntese/respirations-forsøg med pH-indikator
http://www.bioweb.dk/studierum.php?CatID
=12&studieobjektId=6
Flydende blade - bladenes anatomi
Flydende blade
Sidsel Sangild;
Kaskelot 2012, nr. 193
Se på grønkorn og læbeceller
Datalogning i en lukket beholder
Ideer til at arbejde med praktiske aktiviteter, der er
relateret til C-kredsløb
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Karsedyrkning i lys og mørke
Dyrkning af planter – hvad har planter brug for?
Pigmentudtræk fra fx røde og grønne blade
Se på planteceller
Indikatorforsøg med CO2-indikator eller BTB
Vandpestforsøg hvor O2 påvises
Flydende blade
Lav en glashave evt. med dataloggere
Planters carbon kredsløb
•
•
•
•
Arbejde med begrebskort
Arbejde med ”quiz og byt” o. lign.
Lav en plantecelle
Lav carbon kredsløb ud af konkrete materialer
•
Tværfagligt arbejde om kulstofs kredsløb med fysik/kemi og geografi
Interaktive sider om fotosyntese
• http://www.pbs.org/wgbh/nova/nature/phot
osynthesis.html
• www.viten.no
• http://www.viten.no/vitenprogram/vis.html?p
rgid=uuid%3A2E674CCD-98CD-3769-FA47000036C9AEFB&tid=1055491&grp=
Fotosyntese-sang
• http://www.youtube.com/watch?v=C1_uez5
WX1o
Opsamling og spørgsmål
Tak for nu!
[email protected]
Pernille Ulla Andersen
Cand.scient., seminarielektor og
lærebogsforfatter

similar documents