Організація профорієнтаційної роботи серед учнівської молоді

Report
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР ОСВТИ У ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ
Школа резерву заступників директорів професійно-технічних закладів
Курсова робота на тему :
Організація профорієнтаційної роботи
серед учнівської молоді ЗОШ
Слухач:
Калюх Олена Володимирівна
Професійно-технічне училище №81
смт. Юр̕ївка
Рецензент: Курбатова О.В., заступник директора з НВЧ
«Знання зворотного боку професії або
покликання – це та ціна, яку ми
платимо за оволодіння професійними
навичками»
Ці слова Джеймса Болдуїна визначають напрямок
професійного виховання – значення правильного вибору
професії в житті людини і суспільства, виявлення готовності
до професійного самовизначення.
Вибір професії – це інтелектуально-психологічне
завдання, нелегке для особистості та важливе для держави.
Профорієнтаційні заходи стимулюють пошук людиною
найефективніших засобів підвищення свого професійнокваліфікаційного рівня, розвиток соціально-економічної
ініціативи, інтелектуальної та трудової незалежності.
Професійно – орієнтаційна робота це цілорічний безперервний
процес, який розпочинається з аналізу профорієнтаційної роботи за
попередній навчальний рік, моніторингу соціального середовища,
ринку праці, контингенту учнів училища, видання управлінських рішень
щодо форм, методів та напрямків профорієнтаційної роботи та
реалізація цих заходів у навчальних закладах.
Головним завданням інженерно – педагогічного колективу
ПТУ№81 є проведення профорієнтаційної роботи . При виконанні цієї
задачі постає питання про пріоритетність вибору майбутнього місця
навчання випускників середніх загальноосвітніх шкіл, адже саме вдало
проведена профорієнтаційна робота забезпечує збільшення
чисельності учнів саме в нашому навчальному закладі.
Профорієнтаційна робота є складовою частиною навчальновиховної роботи Юр’ївського ПТУ № 81, яка впливає на якісне
забезпечення кадрового потенціалу і забезпечується функціонуванням
таких структурних установ: інформаційно-консультативним центром,
співпрацею з навчальними закладами, центрами зайнятості та
підприємствами, засобами масової інформації(Схема1).
Схема1. Зв'язок структурних установ
профорієнтаційної роботи
Метою створення інформаційно-консультативного
центру є потреба правильності професійного вибору і
успішного професійного становлення учня, посилення
його конкурентоспроможності на ринку праці для
забезпечення якісного кадрового потенціалу.
Об'єктом профорієнтаційної роботи Центру є
молодь, яка навчається у загальноосвітніх навчальних
закладах, та незайняте населення регіону.
У діяльності Центру беруть активну участь
педагогічні працівники, класні керівники, майстри
виробничого навчання, роботодавці, учні та випускники
училища.
Форми роботи інформаційно-консультативного
центру спрямовуються на організацію взаємодії
профорієнтатора і особи, що вирішує проблему
самовизначення.
Друкована продукція — проспекти, буклети, прайс –
листівки, календарі — надають повну інформацію про перелік
професій та умови навчання в Юр’ївському ПТУ № 81.
Оголошення
Буклет
Прайс - листівки
Кишенькові календарі
Інформаційні стенди, присвячені таким
спеціальностям як «Кухар», «Фермер с/г», «Оператор
комп'ютерного набору, секретар керівника, обліковець»
дають первинне уявлення про майбутню професію.
Впродовж року в училищі проводиться День відкритих дверей
для майбутніх абітурієнтів. Метою цього напряму роботи є
ознайомлення учнів шкіл, батьків з навчальним закладом, матеріальнотехнічною базою, кабінетами та майстернями (екскурсія), побутовими
умовами, правилами та умовами зарахування на навчання.
В рамках заходу проводять майстер класи як
викладачів - предметників, майстрів в/н, так і учнів.
Велику роль в орієнтації молоді і дорослого
населення на професійне самовизначення відіграють засоби
масової інформації: преса, телебачення. Нариси про
навчальний заклад та оголошення щодо набору учнів
систематично публікуються в районній газеті «Рідний край» .
Також ефективно працює училищна
газета «PTU Tames», місячний випуск
якої був присвячений саме
профорієнтаційній роботі та мав назву
«Обери своє майбутнє».
З метою результативної роботи активної співпраці традиційно
Юр’ївський районний центр зайнятості організовує і проводить зустріч
випускників навчальних закладів району з представниками учбових
закладів як Дніпропетровської, так і інших областей, що дає змогу
покращити умови цілеспрямованої профорієнтаційної роботи.
В березні місяці 2011 року на районному заході «Ярмарка
професій», який організували працівники Юр’ївського
районного центру зайнятості зустрілися представники
Дніпропетровського національного гірничого університету,
Західно-Донбаського інституту економіки та управління,
Дніпропетровського державного аграрного університету,
Павлоградського технікуму національного гірничого
університету України, Юр’ївського ПТУ № 81 та інші, на якій
було презентовано інформацію про навчання в цих закладах.
Окрасою заходу були художні номери, представлені учнями
ПТУ№81.
Ефективно працює та постійно оновлюється інформація на
училищному сайті, який не тільки надає інформацію про правила прийму
та вступу учнів, умови проживання та навчання в навчальному закладі,
але й надає можливість двостороннього зв'язку викладачів спеціалістів та
майстрів в/н з абітурієнтами.
Складовою частиною роботи інформаційно-консультативного
центру є організація та проведення спільних тематичних заходів з
випускними класами шкіл:
сумісні вечори відпочинку;
спортивні змагання;
виступи агітбригад центру;
створення профорієнтаційних кутків у школах
ярмарки вакансій
гуртки та секції підліткового клубу «Ровесник»
Також забезпечення участі в тематичних виставках, таких як
«До дня Незалежності», «До дня визволення Юр’̕ївщини», «До дня
працівника сільського господарства», « Ярмарка педагогічних ідей».
Система неперервної профорієнтаційної роботи
не тільки орієнтує учнів у виборі професій, а й
допомагає дорослим перекваліфікуватися й обрати
таку професію, в якій би реалізувався їхній творчий
потенціал.
Профорієнтаційна робота в Юр’ївському ПТУ
№ 81 — специфічний аспект діяльності нашого
закладу, що формує в абітурієнтів стійкі
переконання свідомого і правильного вибору
професії, прагнення оволодіти усіма тонкощами
професійної майстерності, органічну потребу
професійного самовдосконалення.

similar documents