Kap.8 - Linksidene

Report
KAP.8
SYRER OG BASER-FRA MAT TIL MILJØ
EGENSKAP TIL SYRER OG BASER:
Surløsning
- Syrer finnes i gass, væske eller faststoff.
- Syrer løses i vann kalles ”sure løsning”.
- Ulike egenskaper:




Smaker surt
Endrer fargen på rødkålsaft fra fiolett  rød.
Kontakt med natron dannes CO2 (g)
Kontakt med uedle metaller dannes H2 (g)
(Zn og Mg)
Basisk-løsning
- Finnes også i gass, væske eller fast form.
- Baser løses i vann kalles ”basisk-løsning”.
- Egenskaper er:
 Endrer fargen på rødkålsaft fra fiolett  grønn
 Gjør at fingrene føles glatte.
 Smaker bittert.
NØYTRALISERING
- En surløsning kan opphevevirkningen av basiskløsning
- Dette kalles ”nøytralisering”.
- Det må skje gradvis.
INDIKATOR
- Syrer og baser kan være farlige.
 viktig å ikke smaker på ukjente løsninger.
- Indikator kan bli brukt.
 tilsette den dråpevis.
Eks. på indikatorer
- Rødkålsaft
- Lakmus
- BTB (bromtymolblått)
- Fenolftalein
FARGEINDIKASJON
Indikator
Farge i sur løsning
Farge i basisk
løsning
Rødkålsaft
mørk rød
grønn
Lakmus
lys rød
mørk lilla
BTB
gul
lys lilla
Fenolftalein
blank
rød-lilla
PH-VERDIER OG PH-SKALEN:
• pH papir viser hvor sur og eller basisk en løsning er.
• pH papir inneholder fargestoffer
 ”universalindikator”.
• Rød farge sur en løsning
• Grønn  nøytral
• Lilla  basisk.
• pH-skalen er fra 0-14.
pH-verdi
- Kan måles med ulike utstyr:
- pH papir på rull
- pH meter
- pH
strips
- blandingsindikator
- pH-verdien endrer når vi fortynner med vann.
KJEMISKE FORMEL FOR SYRE OG BASER:
- Alle syrer inneholder H
eks.
- HCl (saltsyre),
- H2 SO4 (svovelsyre)
- HNO3 (salpetersyre)
- Men ikke alle kjemiske stoffer med H i er syre!
- Baser har ikke felles atomsymbol i formlene.
- Eks. NH3 (ammoniakk) og CaCO3 (kalk).

similar documents