Distribution

Report
14 Distribution
Oversigt
• Opgaver i distributionskæden
• Distributionskæden på konsument- og
producentmarkedet
• Distributionsstrategi
• Kædeformer
• E-business
Distribution – eller place:
• Betyder varens vej fra producenten til forbrugeren.
1
14 Distribution
Distribution - definitioner
Distributionskanal
• Er en række led, som produktet går igennem fra producenten til
slutbrugeren, og som fysisk håndterer virksomhedens produkter og løser
en række andre opgaver.
Distributionskæde
• Er alle de mellemled, som varen passerer mellem producenten og
slutbrugeren.
Direkte distribution
• Betyder at man distribuerer produktet direkte til slutbrugeren uden at
involvere mellemled.
Indirekte distribution
• Betyder, at man har et eller flere led i distributionskæden, inden produktet
ender hos slutbrugeren.
2
14 Distribution
Opgaver i distributionskæden
Distributøren kan tilføre værdi:
• at sammensætte et sortiment til
næste led i distributionskæden
• bryde store kvanti i mindre kvanti
• skaffe information om markedet
• planlægge landsdækkende
marketingkampagner
• sørge for den fysiske distribution
3
14 Distribution
Opgaver i distributionskæden
Producent
–
Er den virksomhed, der fremstiller varen.
Distributør, mellemhandler, forhandler
–
–
–
4
Køber store partier og sælger disse videre
Grossist: er en mellemhandler, der køber hos producenter og sælger
videre til butikker
Detaillist: butik, der sælger direkte til forbrugeren
14 Distribution
Distributionskæder på konsumentmarkedet
5
14 Distribution
Kontakter i distributionsleddene
6
14 Distribution
Distributionskæder på producentmarkedet
7
14 Distribution
Distributionsstrategi
Distributionsstrategi
• Er det strategiske valg en virksomhed tager i forhold til antallet af
forhandlere man ønsker, der skal forhandle virksomhedens produkt.
• Intensiv distribution
– Virksomheden sælger deres produkter i så mange butikker som
overhovedet muligt.
• Selektiv distribution
– Virksomheden har en række udvalgte distributører – dog færre end ved
intensiv distribution
• Eksklusiv distribution
– Producenten vælger få eller kun en distributør at distribuere
produkterne til i afgrænsede områder.
8
14 Distribution
Kædeformer
• Butikstyper
– Dagligvarebutikker – butikker hvor man gør sine daglige indkøb
– Udvalgsbutikker – udvalgte varer inden for bestemte kategorier
– Specialbutikker – varer af et bestemt mærke
• Forretningskæder i detailhandlen
– Frivillige kæder – selvstændigt ejede butikker, der samarbejdre
– Egentlige kæder/kapitalkæder – samme ejer – samlet butiks- og
grossistfunktion
– Kooperativer – ejes af medlemmerne
– Franchising – en franchisegiver udvikler og tilbyder retten til et
forretningskoncept til en franchisetager mod betaling
9
14 Distribution
Fordele og ulemper ved franchising
10
14 Distribution
E-business
E-business
• Vedrører handel på internettet, hvor virksomheden er forbundet online
ved hjælp af internet og andre elektroniske netværi med sine
samarbejdspartnere både bagud og fremad i hele distributionskæden.
Fra virksomheder …
Fra forbrugere …
… til virksomheder
B-t-B
Internetbaseret
samarbejde mellem
virksomheder
C-t-B
Forbrugere henvender sig
til virksomheder for at få et
godt tilbud
… til forbrugere
B-t-C
Virksmheder, der
markedsfører produkter
over for forbrugere
C-t-C
Forbrugere handler med
hinanden på nettet.
11
14 Distribution
Forskellige forretningsmodeller
Virtuelt udsalg
• En virksomhed har både en butik og salg på internettet som supplement.
Markedsplads
• Et sted, hvor man finder flere handlende. Flere e-handelsvirksomheder er
gået sammen om en fælles portal.
Informationsformidler
• Virksomheden giver information om varer videre via nettet.
Transaktionsformidler
• Virksomheden yder tilbud om at levere salg eller betaling via nettet.
Forbrugersammenslutning
• Et sted, hvor forbrugere henter information om et emne og udveksler
meninger.
12
14 Distribution

similar documents