PowerPoint: Pårørendeundervisning 2

Report
Tema:
Pårørendeundervisning 2
Psykoedukation til patienter med bipolar lidelse
Oversigt over emner
Første aften:
Anden aften:
• Hvad er bipolar lidelse?
Fakta og myter
• Stress og sårbarhed
• Symptomer
• Behandling
• Samarbejdet med familien
• Forebyggelse
• Hvad har mennesker med
bipolar lidelse brug for?
• Hvor kan man selv få støtte
• Spørgsmål og tanker efter sidste session?
Psykoedukation for pårørende til patienter med bipolar
affektiv sindslidelse
Program
•
•
•
•
•
•
•
Velkommen
Siden sidst
Samarbejdet med familien
Forebyggelse
Hvad har mennesker med bipolar lidelse brug for?
Hvor kan man selv få støtte
Hvad tager du med dig?
• Pause når det passer
Psykoedukation for pårørende til patienter med bipolar
affektiv sindslidelse
Samarbejdet med pårørende
• Pårørendesamtaler
• Psykoedukation til pårørende
• Samtaler og tilbud med fokus på børn som pårørende
• ”Derfor er det vigtigt” – kom evt. med bud
Psykoedukation for pårørende til patienter med bipolar
affektiv sindslidelse
”Derfor er det vigtigt”
• De pårørende har det tætteste kendskab til patienten
• Patientens tilknytning til behandlingen styrkes
• Kan være med til at forebygge tilbagefald
• Depression påvirker også de pårørende
• Det kræver hjælp og støtte
at kunne yde hjælp og støtte
Psykoedukation for pårørende til patienter med bipolar
affektiv sindslidelse
Pårørende som samarbejdspartner
• Familien kan være i krise
• Usikker på den forandrede situation
• Usikker på egen rolle og reaktion i situationen
• Har brug for at stille spørgsmål og have kontakt med
behandleren
• Har brug for støtte og viden
Psykoedukation for pårørende til patienter med bipolar
affektiv sindslidelse
Refleksion
Hvad er din erfaring med inddragelse og samarbejde om
behandling?
• Hvad kan være svært?
• Hvis du skulle give et godt råd til andre – hvad ville det være ?
Psykoedukation for pårørende til patienter med bipolar
affektiv sindslidelse
Forebyggelse
• Med diagnosen bipolar affektiv lidelse er der en øget risiko for
fremtidige episoder med depression eller mani.
• Derfor kræver livet med diagnosen bipolar lidelse vedvarende
opmærksomhed
• Dels på ’udløsende faktorer’ dels på ’advarselstegn’
• Mange patienter udarbejder derfor en handleplan
Psykoedukation for pårørende til patienter med bipolar
affektiv sindslidelse
Hvad har den syge brug for?
Under en manisk episode:
• Lav aftaler på forhånd om, hvordan du skal handle, hvis din
nære får en manisk episode
Psykoedukation
Psykoedukation
forfor
pårørende
pårørende
tiltil
patienter
patienter
med
med
depression
bipolar
affektiv sindslidelse
Hvad har den syge brug for?
Under en depressiv episode:
• ”Giv mig plads til at have det, som jeg har det ”
• ” Giv mig et ring, for jeg orker ikke ringe selv”
• ”Vær hos mig! Uden jer går det ikke!
• Lav aftaler på forhånd om, hvordan du skal handle, hvis din
nære får en depressiv episode
Psykoedukation for pårørende til patienter med bipolar
affektiv sindslidelse
Hvad kan
pårørende være opmærksomme på?
Advarselssignaler
• Irritabilietet
• Manglende søvn
• Nedsat eller forøget energi
• Nedsat eller forøget appetit
• ………
• ………
Risikofaktorer
• Stress
• For meget arbejde
• For lidt søvn
• For mange sociale
aktiviteter
• Problemer med børn
• Forelskelse
• Skilsmisse
• Jul
• Konfirmation
•
…………………
Psykoedukation for pårørende til patienter med bipolar
affektiv sindslidelse
Refleksion
• Videoklip om recovery [Pernille Jensen]
• ”En god pårørende, fra en tidligere brugers synsvinkel”
[Kirsten Kallesøe, PS Landsforening]
• Tanker og overvejelser : [evt. med sidemanden]:
• Hvad lagde du mærke til?
Psykoedukation for pårørende til patienter med bipolar
affektiv sindslidelse
Gode råd – lang version
•
Tag sygdommen alvorligt
•
Sæt dig ind i, hvad bipolar lidelse er
•
Hjælp den syge med at finde ud af, hvor og hvordan han/hun kan finde
professionel hjælp
•
Trøst f.eks. ved at sige: "Husk du får det bedre. Du lider af en sygdom,
der kan behandles”
•
Spar den syge for gode råd som: "Hvis jeg var dig, så ville jeg…" Eller:
"Tag dig nu sammen."
•
Undlad bebrejdelser, men stil konkrete, realistiske krav
•
Husk at ikke al adfærd skyldes sygdommen
•
Indgå ikke i lange diskussioner om årsagen til sygdommen
•
Husk, at bipolar lidelse ikke er nogens skyld.
Psykoedukation for pårørende til patienter med bipolar
affektiv sindslidelse
Gode råd – kort version
Psykoedukation for pårørende til patienter med bipolar
affektiv sindslidelse
Samtalen med børn
Skal afspejle barnets virkelighed
Dvs. rumme både negative og
positive følelser:
• Savn, vrede, rædsel, frygt og sorg
og
• Muligheder, glæde, kærlighed,
håb
Psykoedukation for pårørende til patienter med bipolar
affektiv sindslidelse
Velkendte følelser hos pårørende
•
•
•
•
•
•
Angst
Forvirring
Vrede
Frustration
Skam
Sorg
•
•
•
•
•
Skyldfølelse
Selvbebrejdelse
Magtesløshed
Bekymring for fremtiden
At føle sig ”stemplet”
Psykoedukation for pårørende til patienter med bipolar
affektiv sindslidelse
Almindelige og forståelige reaktioner
• Man kan som pårørende påtage sig ekstra forpligtelser
• Have ekstra opmærksomhed på patientens opførsel
• Tage sig af patientens behov på bekostning af egne
interesser
• Får ikke overskud til andre familiemedlemmers behov
Psykoedukation for pårørende til patienter med bipolar
affektiv sindslidelse
Pas også på dig selv
• Hvis man oplever problemer, måske gennem lang tid og
måske været ude af stand til at løse dem, bliver man
belastet
• Hvis man samtidig med bekymringer og uro måske skal
passe et arbejde, kan det opleves uoverkommeligt
• Man kan opleve stress og føle sig
magtesløs
• Det er derfor vigtigt at passe på sig
selv som pårørende
Psykoedukation for pårørende til patienter med bipolar
affektiv sindslidelse
Hvordan kan pårørende selv få hjælp
• Bruge sit eget netværk, venner, familie
• Lære noget om sygdommen og få støtte
• Ved længerevarende krise, henvisning til psykolog via
praktiserende læge
• Deltage i pårørendegrupper
• Mødes med ligesindede i patient- og pårørendeforeninger
Psykoedukation for pårørende til patienter med bipolar
affektiv sindslidelse
PsykInfos rådgivning
Døren er åben i Psyk-Info i Næstved, Roskilde, Slagelse og
Nykøbing F:
Her kan du møde PsykInfos medarbejdere:
•Mandage kl.9-15 på Hjultorv 6A, 1. sal, Næstved
•Tirsdage kl. 9-15 og torsdage kl. 14-18 i Kornerupsvænge 9 st.tv., Roskilde
•Onsdage kl. 9-15 i Bredegade 10, 1. sal, Slagelse
•Tirsdage i LIGE UGER kl. 16-18, Banegårdspladsen 1 A, i Nykøbing F
Psykoedukation for pårørende til patienter med bipolar
affektiv sindslidelse
PsykInfos telefontider
PsykInfo’s medarbejdere kan træffes på tlf. nr. 70 25 02 60
Er åben for rådgivning, information mm. på flg. tider:
Alle hverdage kl. 9-15, torsdage dog kl. 14-18.
• Mailadresse: [email protected]
• Hjemmeside: www.regionsjaelland.dk/psykinfo
Psykoedukation for pårørende til patienter med bipolar
affektiv sindslidelse
Patient- og pårørendeforeninger
Depressionsforeningen www.depressionsforeningen.dk
Bedre Psykiatri www.bedrepsykiatri.dk
Der er i nogle lokalforeninger gruppetilbud, ofte med terapeutisk
supervision
Landsforeningen Sind www.sind.dk
I Sind er der nogle steder tilbud for pårørende
Psykoedukation for pårørende til patienter med bipolar
affektiv sindslidelse
Tak for i dag
• Var der noget, der var nyt eller overraskende?
• Hvad tager I med jer?
• [Udfyld venligst evalueringsskema]
Psykoedukation for pårørende til patienter med bipolar
affektiv sindslidelse
BILAG
Psykoedukation for pårørende til patienter med bipolar
affektiv sindslidelse
På patientens præmisser
• Patienten kan sige nej til inddragelse af pårørende
• Det er patienten, der bestemmer, hvem de pårørende er
• Behandlere må ikke kontakte pårørende uden patientens
tilladelse
• Behandlere må ikke udtale sig om patienten uden tilladelse
• Behandlere må gerne udtale sig generelt om psykisk sygdom
og behandling
Psykoedukation for pårørende til patienter med bipolar
affektiv sindslidelse
Tilskud til psykolog
Der kan efter henvisning fra egen læge bl. a. ydes tilskud til
psykologhjælp til:
•
•
Personer over 18 år med let til moderat depression.
Pårørende til alvorligt psykisk syge personer.
Tilskuddet udgør 60% af psykologens honorar. Der kan højst
ydes tilskud til 2 x 12 konsultationer.
Behandlingen skal ydes af en psykolog, der er tilsluttet
sigesikringsordningen.
Psykoedukation for pårørende til patienter med bipolar
affektiv sindslidelse
Foldere, hæfter og bøger
• Folder, Depressionsforeningen: ”Depression og bipolar lidelse i
familien”
Folder, Depressionsforeningen: ”Mani og depression”
• Folder, Sind: ”Værd at vide om depression”
• Folder, Bedre Psykiatri: ”Vi hjælper dig, så du kan hjælpe dine”
• Folder, Sind: ”Samvær med mennesker med psykoseproblemer”
• Bog, Psykiatrifonden: ”Bipolar lidelse”
• Bog, Psykiatrifonden: ”Pårørende” af Jes Gerlach
• Bog, People’s Press: ”Idiot” af Henrik Dahl og Camilla Emborg
Psykoedukation for pårørende til patienter med bipolar
affektiv sindslidelse

similar documents