PowerPoint-præsentation - innovation-115

Report
Iværksætteri og innovation
7 kilder til innovation (Peter Drucker)
Iværksætteri og innovation
Hvem er Peter Drucker?
 Han var Skriver(karl), Professor, Management konsulent
 Født i Wien, Østrig døde i 2005, 95 år gammel.
 En af ​de største management tænkere fra det sidste århundrede
Iværksætteri og innovation
Hvad skrev Peter så ?
Han skrev en bog "Innovation and Entrepreneurship" i år 1986
I den bog skrev han om 7 kilder til innovation
Iværksætteri og innovation
1. Det uventede:
Et eksempel på den uventede er udviklingen af ​Nutrasweet.
En kemiker udviklet et nyt kemisk stof.
Tilfældigvis fik han noget af det i munden.
Til hans overraskelse det smagte meget sød.
Dette var starten på en udviklingsbane, der tog mange år, før
Nutrasweet blev indført af Searle på markedet.
Iværksætteri og innovation
2. Uoverensstemmelser:
Uoverensstemmelser eller konflikter mellem modstridende
funktioner, krav og værdier kan være starten på en nyskabelse.
For eksempel krav om en lille bil stadig med plads inden i synes at
være umuligt.
Dette blev dog løst i et nyt design som Smart.
Iværksætteri og innovation
3. Processen bør:
Et gammelt ordsprog siger, at "nødvendighed er ophavsmand til opfindelse".
I de gamle dage hvor der kom mange ufaglærte indvandrere fra Europa til
Amerika.
De var bønder, der manglede i færdigheder til fremstilling af avancerede
produkter, såsom pistoler. Den gang måtte man lave alle delene til disse våben i
hånden. At få dem til at passe hinanden og fungere korrekt krævede høje
kvalifikationer inden for fremstillingsvirksomhed.
Ved at lave det på maskiner og gøre dem mere præcis og indføre standardisering
af produkter, så man kan producere tusindvis af komponenter individuelt.
Maskinen eller pistol kan samles ved hjælp af vilkårlige komponent fra butikkerne,
de passer nu sammen. De enkelte opgaver kan let læres af de indvandrere, uden
mange års træning for at blive en samle-mester.
På denne måde kunne de drage maksimalt fra de nuværende stordriftsfordele og
indlæringskurve.
Iværksætteri og innovation
4. Industri og markedsstrukturen:
Industri markeder og markedsstruktur kan tilbyde
mulighed har for nye typer af tjenester.
Outsourcing af aktiviteter såsom vedligeholdelse af itinfrastruktur er et eksempel.
Andre eksempler er en sammenlægning af brancher
som for eksempel sammenlægning af computer
industrien med forbrugerelektronik og it-med business
konsulentydelser.
X-box fra Microsoft er blot ét eksempel fra mange.
Iværksætteri og innovation
5. Demografi:
Demografi har længe været en væsentlig kilde til
innovation skabe muligheder for nye typer af produkter
og tjenester.
Life style lægemidler som Viagra er blot et eksemple,
hvor den voksende gruppe af ældre mennesker, der
føler sig stadig meget sund, og som gerne vil nyde livet
længere kan erobre virkningerne af biologisk aldring.
Iværksætteri og innovation
6. Ændringer i opfattelsen:
Et eksempel på ændringer i opfattelsen som kilde til innovation
er følgende.
I gamle dage blev sundhed set som relateret til kropsmasse,
hvilket betyder federe mennesker blev opfattet som mere
sunde.
I det sidste århundrede blev denne opfattelse ændret som følge
af medicinsk undersøgelser der afslørede, at overvægt var en
risikofaktor.
Siden dengang er der kommet mange lette produkter på
markedet.
Mange erstatninger for sukker er blevet udviklet som
NutraSweet.
Også substitutter for fedt er blevet udviklet, selv om disse ikke
er blevet introduceret på markedet endnu.
Iværksætteri og innovation
7. Ny viden:
Sidst men ikke mindst har ny viden givet mulighed for at producere
mange nye produkter.
Fremkomsten af ​mikro-elektronik og nye programmerings metoder
og værktøjer, bioteknologi, nano-teknologi mv. har været de vigtigste
motorer for innovation og fremskridt i de seneste årtier.
Dette vil formentlig fortsætte i de kommende årtier ".
stop
Iværksætteri og innovation

similar documents