2.knjizevnost.anticke.grcke

Report
Književnost antičke Grčke
 Počinje s minojskom kulturom na Kreti 3 000 g. prije
K. Nakon toga od 2 000 g. prije K. mikenska kultura na
grčkom kopnu. Zatim 1 000 g. prije K. doseljavanje
Dorana
 Gradovi države – polisi
 Tri razdoblja grčke književnosti:
1. pretklasično razdoblje (8.-5.st. prije K.) – ep i lirika
2. klasično razdoblje (5.-4.st. prije K.) – drama
3. helenističko razdoblje (4.st. prije K. – 6.st.) – kratke
lirske vrste
HOMER – slijepi putujući pjevač, nedostatni podaci,
problem autorstva (Homersko pitanje), usmeno
naslijeđe, oko 8.st. prije K.
ILIJADA
 Ilij –grčki naziv za Troju, opjevan grčki pohod
 Menelaj vlada Spartom, njegova žena lijepa Helena /
brat Agamemnon vlada Mikenom/ na trojanskoj strani
Paris koji se zaljubljuje u Helenu i otima je/ brat je
veliki trojanski junak Hektor (otac im je kralj Prijam) /
na Agamemnonov strani se bore junaci Odisej i Ahilej
ODISEJA
 Odisej se nakon Trojanskog rata vraća na rodnu Itaku,
ženi Penelopi / pokušava ga spriječiti bog mora
Posjedon / sin Telemah očekuje očev povratak /
pustolovine s kiklopom, sirenama itd.
 Ishodište mit + povijesni događaji
 Glas zajednice i interesi kolektiva
 Bogatstvo, junaštvo, obitelj i ljubav
ALKEJ
 S otoka Lezba, 7.st. prije K.
 Himne, gozbene i ljubavne pjesme
SAPFA
 S otoka Lezba, škola za djevojke, kult božice Afrodite
 Sve skale ljubavnih osjećaja
ANAKREONT
 Životne radosti, ljubav i piće
 ‘anakreontska poezija’ – užici i njihova prolaznost
PINDAR
 Utemeljitelj ode – pjesme svečanog tona posvećene
pojedinim osobama ili božanstvima, izvođene na
natjecanjima (Olimp, Pitij)
ESHIL
 5. st. prije K., veliki ratnik, autor 90 drama (uglavnom
tragedije), sačuvano 7
 Tvorac antičke grčke tragedije
 Korske pjesme – tragos (jarac) – obred – Eshil dodaje
drugog glumca (dijalog, dramska napetost)
 Sačuvana trilogija Orestija (Agamemnon, Žrtva na
grobu, Eumenide)
OKOVANI PROMETEJ
 Vrhovni bog Zeus, dijete titan bogova Urana (nebo) i
Gee (zemlja) /Prometej krade vatru, daje ljudima i
naljuti Zeusa / pati okovan na stijeni dok ga kljuca
Zeusov orao
 Građa iz mitologije, dramski sukob buntovnika i
tiranskog gospodara ili božanstva
SOFOKLO
 5. st. prije K., rođen blizu Atene, ugledni građanin
 Napisao je 120 drama, najpoznatije: Kralj Edip,
Antigona i Elektra
 Podijelio kor na dva dijela i uveo trećeg glumca
 Psihološki razrađeni karakteri
ANTIGONA
 Antigona (Edipova kćer) želi pokopati brata ‘izdajnika’
Polinika, unatoč zabrani kralja Kreonta / od očaja se
ubija, a za njome i zaručnik Hemon
EURIPID
 Zanemaren od građana Atene, nije sudjelovao u
javnom životu, premalo podataka, otišao u
Makedoniju
 Najviše sačuvanih tragdija (17), iako najmanje pobjeda
 Psihološki ocrtani ženski likovi
 Djela: Elektra, Hekuba, Helena, Medeja
MEDEJA
 Jazon se zaljubi u čarobnicu Medeju, odvodi je,
zasnuje obitelj /nakon što otkrije da ima ljubavnicu,
Medeja se osvećuje – ubija ljubavnicu, a zatim i svoju
djecu
ELEKTRA
 Agamemnon žrtvuje svoju kćer za ratnu pobjedu /
njegova žena Klitemnestra s ljubavnikom se osvećuje i
s ljubavnikom ga ubija / ostavljena Elektra odluči
osvetiti oca i ubija majku
ARISTOFAN
 5.-4. st. prije K., Atena, 40 komedija
 Veliki kritičar društvene zbilje (referira se u
komedijama na stvarne događaje i osobe), ali i
književne tradicije (ismijava Euripida)
 Djela: Ptice, Ose, Žabe
EZOP
 Robovskog porijekla, mijenjao gospodare, putnik.
Predaja kaže da je uvijedio stavnovnike Delfi koji su ga
ljuti bacili sa hridine
 Zbornik Ezopovih basni – velik broj prijevoda i
prerada
ARISTOTEL
 Grčki filozof, Platonov učenik, učitelj Filipa II.
 Poetika ili o pjesničkom umijeću – katarza, retorika

similar documents