Uvelse skole - Smidstrup-Skærup Skole

Report
Uvelse Skole
Hillerød Kommune
Præsentation
► Hvem
er vi ?
► Hvad vil vi mon her?



Vi vil gerne fortælle om, hvordan vi praktiserer skolestart
Vi vil også gerne fortælle om, hvordan vi organiserer vores
undervisning i en aldersblandet klasse
De kan vist
Vi vil gerne vise jer nogle af vores materialer
ikke lære
mig noget!
Uvelse Skole
► Etsporet
skole med ca. 150 børn
► Børnehaveklasse til og med 6. kl.
► Efter 6. kl. kommer alle børn i kommunen til
den samme overbygningsskole, Brødeskov
Skole
Præsentation
Uvelse Skoles opbygning
Lille a
Lille b
indskoling
½ børnehaveklasse
½ 1. klasse
½ 2. klasse
½ børnehaveklasse
½ 1. klasse
½ 2. klasse
2 lærere, 1 bh. kl. leder,
1 skolepædagog
2 lærere, 1 bh. kl. leder,
1 skolepædagog
mellemtrin
Ax
½
½
½
½
3. klasse
4. klasse
5. klasse
6. klasse
Bx
½
½
½
½
3. klasse
4. klasse
5. klasse
6. klasse
Aldersblandede klasser
►6
til 9 år
► ”Indrulning”
► ”Overrulning”
► Klasseværdier og -normer
► Mesterlære-princippet
► Undervisningsdifferentiering
Opbygning og kendetegn- aldersblandede klasser
Indskolingen
► Børn
i alderen 6 til 9 år
► 2 parallelle aldersblandede klasser med ca.
35 børn i hver
► Rullende skolestart
► Lokalefællesskab skole og SFO
Opbygning- indskolingen
Samarbejde
► Skoletid
kl. 8.00-14-00 med leg og læring
► Ligeværdigt samarbejde mellem lærere og
pædagoger
► Teammøder, LP- tværteam
► Pædagogerne er med i skoletiden, den røde
tråd gennem hele dagen.
► Rollefordelingen: 2 lærere, en
børnehaveklasseleder og en skolepædagog
Samarbejde
Mellemtrinnet
► Børn
i alderen 9- 12 år
► 2 parallelle aldersblandede klasser med ca.
35 børn i hver
► Overrulning 4 gange årligt
► Til dels lokalefællesskab med klubben
Opbygning - mellemtrinnet
Samarbejde med mellemtrinnet
►De
►
►
►
voksne
Fagudvalg
Overlevering fra indskoling
til mellemtrin
Overlevering fra SFO til
klub
►Børnene
►
►
►
►
►
Samarbejde
Samme dagsstruktur
Samme bøger med
Besøg i ca. 14 dage i
morgenmodulet inden skift
Besøg af ”gamle” børn fra
Ax og Bx
Rullemakker
Skole/hjem samarbejde
► Mindst
én skole/hjem samtale om året
med elevplan
► Ekstra samtaler ved behov
► Forældreintra
► Forældremøde 2 gange årligt sammen med
SFO
► Flexmorgen
Samarbejde
Rullende skolestart
Skriftlige overlevering af alle børn
► Overleveringsmøder ved børn med særlig foranstaltning
► Besøg begge veje
► Klasseplacering
► Indskrivning 2 gange årligt
► Informationsmøde for forældre én gang om året
► Forældrefolder
► Folder fra skolen og SFO
► Infofolder på Intra om klassen
►
Samarbejde - Rullende skolestart
1. Skoledag
► Flaget
er hejst
► Mødetid 9.00-11.00 evt. SFO 14.00-15.00
► Barnet medbringer sin kuffert
► Frikvartersven
► Velkomstmøde, udlevering af skuffe, bøger
m.v.
► Velkomst i klassen med sang og flag
► Frikvarter for barn og forældre
1. skoledag
1. skoledag
vvv
Klassens indretning
vvv
vvv
vvv
Fælles
aktivitetsplan
► Basisuger


”fast”skema
Kernestof
► Emneuger


Tværfaglighed
Fordybelse
Skoleårets planlægning/aktivitetsplan
1
Basisuge
2
N/T (b) Basisuge (a)
3
N/T (a) Basisuge (b)
4
Basisuge
5
Basisuge
6
Kristendom (b) Basisuge (a) Fastelavn (fredag)
7
Vinterferie
8
Basisuge
9
Basisuge
10
11
Fælles emneuge (a+b) (LJ,
KB, DMC)
Skole/hjemsamtale (a)
Fælles emneuge (a+b) (LJ,
KB, DMC)
12
Basisuge
13
Påskeferie
14
Basisuge
15
Læsekursus (b) Basisuge (a)
16
Læsekursus (b) Basis (a)
17
Læsekursus (a) Basis (b)
18
Skole/hjemsamtale (b)
Skolefest (torsdag)
Forældremøde
FRI (fredag)
Læsekursus (a) Projektuge
(b)
FRI (torsdag og fredag)
19
Projektuge (b) Basisuge (a)
20
Basisuge
21
Faguge dansk/mat
22
Faguge dansk/mat
Skole/hjemsamtale (b)
23
Basisuge
Færdsel-en dag (a+b)
24
N/T
25
Basisuge
Læseprøver
Skole/hjemsamtale (a)
Idrætsdag (torsdag)
Ugeskema - basisuge
Tirsdag
SFO åbner
KB åbner
Morgenarbejde
Onsdag
SFO åbner
DE åbner
Morgenarbejde
Torsdag
SFO åbner
KB åbner
Morgenarbejde
Fredag
SFO åbner
SB åbner
Morgenarbejde
KB, DE
Kalender
Synge
2.klasses elever
danskprøve(se
bilag på
opslagstavlen)
DE, LS
Kalender
Dansk- og
matematikspil
KB, DE
Kalender
SB, SL
Kalender
Højtlæsning
Pause
Idræt
Pause
1: matematik
2: dansk
3: ABC SB
DE, SB, LS
Vi ser på sjove
billeder og
skriver historier
ud fra dem
DE, KB
Pause
1: dansk
2: matematik
3: ABC SB
KB, SB, LS
LS, KB, SB, DE
KB, LS, SB
11.45-12.45
Frokost (DE)
Frokost (DE)
Frokost (SFO)
Frokost (KB)
Frokost (KB)
12.45-14.00
Hold:
1: matematik
2: dansk
3: mat
Værkstedskasser
Klassemøde
Værkstedskasser
Pakke tasker
Spille spil
DE, LS, KB
SL, LA
KB, DE
SB, LS
KB, LS
6.30
8.05-9.15
Individuelt
9.00-9.45
9.45-10.15
10.15-11.45
Holddeling
Alle er sammen
Mandag
SFO åbner
DE åbner
Morgenarbejde
Logbøger
DE,KB,SB
Kalender
Fortællestol
Pause
1: dansk
2: matematik
3: ABC SB
Fælles samling
Pause
Dansk
Tirsdagshistorie
Arbejdsformer
► Individuelt
arbejde
 morgenarbejde
 10 min. Aktivitet
► Niveau-delt
 Holdundervisning
 Læsekursus
 Faguger
► Makkerarbejde
 Værkstedskasser
Arbejdsformer
► Aldersblandet







Værkstedskasser
Litteraturværksted
Mandagshistorie
Emnearbejde
Samlinger
Idræt
Bibliotek
Individuelt arbejde –
morgenarbejde
Arbejdsformer/individuelt arbejde/morgenarbejde
Individuelt arbejde morgenarbejde
► Morgenmodul
8.05-9.00
► Aftalesystem
(morgenarbejdsbog)
► Flexmødetid 8.05-8.30
► Rolig start på dagen
► Mulighed for korte
samtaler med forældre
Arbejdsformer/individuelt arbejde/morgenarbejde
Morgenarbejdsbog – en aftalebog
Læse:
Hjemme
► Medansvar
for egen
læring
► Faglig træning
► Rolig start på dagen
► Gode arbejdsvaner
Valgfrit:
I skolen
Læse:
Skrive:
abc
Regne:
1+2=3
Frit:
tegne
computer
puslespil
Evaluering
sy
lege
eget projekt
Hvordan gik ugens morgenarbejde?
Min logbog er godkendt af:
Jeg har vist mit arbejde hjemme til:
Arbejdsformer/individuelt arbejde/morgenarbejde
10 minutters aktiviteter
►
Imødekomme børnenes brug for
hurtigt afsluttede aktiviteter
►
F.eks. små spil, kreative opgaver,
byggeprojekter
Differentierede opgaver
Selvstyrende aktiviteter
►
►
►
Bruges i ventetid eller når
der er 10 min i overskud.
Arbejdsformer/10 min. aktiviteter
Holdundervisning i basisuger
► Introduktion
til nyt stof
► Repetition
► Rytmer
og rutiner
► Individuelle mål
► Legetid for de yngste børn
Arbejdsformer/niveaudelt undervisning / holdundervisning
Måltavle
► Dansk
og matematik
► Holdundervisning
Arbejdsformer/niveaudelt undervisning / holdundervisning/måltavle
► Fælles
målsætning for
perioden
► Individuel
målsætning for
perioden
vvv
Måltavle
► Dokumentation
ved periodens afslutning
► Dokumentationen gemmes i barnets kuffert
Arbejdsformer/niveaudelt undervisning/ holdundervisning/måltavle
Læsekursus
► 14
dage 2 gange
om året
► Makkerpar
► Mesterlærerprincippet
► Læringsstile
Arbejdsformer /niveaudelt undervisning/læsekursus
Faguger i dansk og matematik
► Faglig
fordybelse
► 2 gange om året
► Der arbejdes på tværs
af klasserne.
► Der arbejdes
årgangsdelt.
Arbejdsformer / niveaudelt undervisning / faguger
Litteraturværksted
– dansk og billedkunst
► God
stemning. Ro, dæmpet belysning og
levende lys. Dæmpet musik.
► Historien findes frem fra en stor pose.
► Historien læses højt. (Alle genrer)
► Eleverne arbejder i værksteder
► Alle arbejder ophænges i galleriet
Oversigt over indhold
Uge
Uge
Uge
Uge
Uge
Uge
Uge
Uge
Uge
Uge
Uge
Uge
Uge
Uge
Uge
Uge
Uge
Uge
Uge
Uge
Uge
Uge
Uge
2: At være udenfor
3:
4: At være udenfor: Ispigen
5:
6: Film: Bror min bror
7: Vinterferie
8: Film:
9: Film: Jagten på kæledyret
10:
11: Fabler: Bjørnen og
12: Fabler: Hvordan elefanten fik sin lange snabel
13: Fabler:
15: Thomas Winding
16: Thomas Winding
17: Thomas Winding: Yrsas dukker
18: Gys:
19: Gys: Er døren låst? Spøgelseshuset
21 Fri
22: Gys:
23: Myter: Diadalos og Ikaros
24 Myter: Theseus og Minotaurus
25 Myter :Atlantis
26: Atlantis (Film)
Eksempler på opgaver
Myter
Ikaros
► Opgaver:
► 1.
Tegn Ikaros i sin fjerdragt. Sort papir og
hvide blyanter.
► 2. Tegn en stor og flot labyrint. (prikpapir)
► 3. Tegn Ikaros som styrter i havet. (Caran
Dash)
Eksempler på opgaver
Prosa på vers
Lange Peter Madsen
Værksteder:
1. Digte værksted
Vi har valgt nogle ord der rimer ud fra bogen.
Der skrives vrøvlevers med disse rim.
2. Tegn Lange Peter Madsen med blyant, sort tush og vandfarve.
Papiret er et stykke A3 papir skåret i 3 baner på langs.
Billedet foldes og limes på et A4 papir.
3. Tegneserie. A4-papir fortrykt med 4 felter,
2 øverst og 2 nederst.
Tegn/skriv historien med egne ord.
Halfdan Rasmussen 1915-2002.
Mandagshistorie
► Fælles
oplæg
► Differentierede skrivehæfter
► Differentierede krav
► Eleverne læser deres historier højt
Værkstedsarbejde
Medbestemmelse
► Fortrinsvis selvstyrende
► Aldersblandet gruppe
► Mester-lærer princippet
► Samarbejde/makkerpar
► Projektarbejde
► Invitation til selvvirksomhed
og fordybelse
► Eget projekt
►
Arbejdsformer/aldersblandet/værkstedskasser
Sanser, lytte
4
1.Lyt til lydene på båndet, husk at stoppe efter hver lyd
2. Skriv i skemaet hvad du hører
3. Sæt opgaverne i mappe
Du skal bruge:
Bånd
Båndoptager
skema
Til de voksne: træning af lyttesansen
36
Værkstedsarbejde
Arbejdsformer/aldersblandet/værkstedsarbejde
Værkstedsarbejde
Arbejdsformer/aldersblandet/værkstedsarbejde
38
Værkstedsarbejde
vvv
Emnearbejde
► Altid
aldersblandet gruppe
► Forskellige holddannelser
► Fordybelse
► Samarbejde
► Tværfaglighed
Undervisningsformer/emnearbejde
Samlinger
Korte oplæg
► Fremlæggelser
► Højtlæsning
► Fællesskabslege
► Fortællerstol
► Børnemøde
► Kalender
► F.eks. 120 ord
►
Undervisningsformer/samlinger
Idræt
vvv
Bibliotek
Styringsredskaber
Faglærer
► Periodeplanlægning
► Evaluering
► Elevplaner
Barnet
► Morgenarbejdsbog
► Værkstedsevaluering
► Måltavle
Teamet
► Elevplan/ elevsamtaler
► Klasselog
► Ansvarsfordeling
► Tovholderbørn
Mål for børnehaveklassen
Styringsredskaber
Dansk
Styringsredskaber
Matematik
Arbejde med tal og algebra
Tal: skrive tal, kende tallene til 10, kende lige/ulige
Plus: med tal til 10, tegne plushistorie
Minus: med tal til 10, tegne minushistorie
Bestemme antal: tællemateriale, skriftligenotater
Kende den lille talplade
Arbejde med geometri
Kende 3, 4, 5 og 6 kant.
Tegne enkle mønstre
Matematik i anvendelse
Lave talmaskiner, krydse af i søjlediagram
Kommunikation og problemløsning
Beskrive enkle løsningsmetoder
Kan arbejde individuelt, i makkerpar og på hold
Kender og kan bruge centicubes, notater, tallinje
Computerprogrammer
Taltavle
Hestevæddeløb
Styringsredskaber
Elevplan
Styringsredskaber
Hvorfor er det godt?!
► Klasseværdier
og normer
 Klasserne er stationære og eleverne ruller
► Læringsprincipper
 Elev-elevlæring
 Leg og læring
► Rummelighed
 Rolleskift
 Gruppedynamik
 Differentiering
www. uvelse-skole.skoleintra.dk

similar documents