Rimska umetnost ()

Report
UMETNOST STAROG RIMA
- Iskustva naroda gde su osvajali : uticaji
helenske i etrurske umetnosti ( severno od
Rima)
- Utilitarne građevine
ARHITEKTURA
• Gradi se od opeke i betona (drobljena opeka,
šljunak i kamen )
• Urabanizam – tip šahovske table
• Pravci : I –Z – Dekumanus
S – J – Kardo
Na središtu je FORUM
• Gradovi se uređuju po sistemu:
1. MUNICIPIJE – koji imaju svoju autonomiju
2. KOLONIJE – naseljeni rimskim stanovništvom
Najpoznatiji:
1. Pompeja
2. Pola
3. Sirmijum
4. Naisus
5. Stobi
Grade se:
• Objekti:
1. Palate
2. Bazilike
3. Hramovi
4. Slavoluci
5. Amfiteatri
6. Terme
7. Akvadukti
8. Vijadukti
9. Trijumfalni subovi
Hram
• Panteon –Rim – posvećen svim Bogovima
• 126.g. – simbol svemira (opeka i beton)
• Sastoji se od :
1. 18 stubova u predvorju
2. Kružna osnova ( 35,5 m)
3. Kupola (35.5)
4. Niše
5. Otvor na vrhu
Panteon
Panteon
Panteon
Bazilike
• Pravougaone dvorane ( stubovi dele prostor
na lađe - brod)
• Sa jedne strane polukružne
• Gradska većnica ili sudnica
• Razviće se u crkve
Rimska bazilika
Bazilika
Amfiteatri
• Borbe gladijatora – hrišćana
• Sastoji se od:
1. Arena
2. Stepeničasto gladalište
3. Hodnika – ispod
Koloseum
Amfiteatar
Pula
Amfiteatri
• Najpoznatiji:
• Koloseum – Rimu ( dorski, jonski i korintski
stil)
• Puli
• Veroni
Palate
• Dioklecijanova palata u Splitu (oblik grada)
• Hadrijanova vila u Tivoliju ( kod Rima)
• Romulijana ( Zaječara) ( oblik grada)
Dioklecijanova palata
Dioklecijanova palata
Gamzigrad
Gamzigrad
Gamzigrad
Singidunum
Terme
Akvadukt
SKULPTURA
1. Portreti
2. Narativni reljefi
Portreti: imperatori, voskovođe,
- Realan portret ( Etrurci)
August iz Primaporte
Marko Aurelije – konjanička statua
Car Konstatin – Nisus
Rerljefi
• Na trujumafalnim lukovima i stubovima
• Trajanov stub – 113.g. – uspeh ratovanja u
Dakiji
• Nema perspektive
Trajanov stub
Trajanov stub
Slavoluk – trijumfalna kapija
SLIKARSTVO
• Freske i mozaici
• Pompeja ( 79.g.pre n.e.)
• Arhitektonki elementi prikazani
• Vila Misterija ( crvena pozadaina)
Pompeja
Vila Misterija
Vezu
Pompeja
Mozaici
• Mozaici – više očuvaniji
• Imaju narativni karakter
• Pompeja – “Bitka kod Isa” – Aleksandar Veliki
i Darije ) – senke
• U Saloni – ( Orfej i pesnikinja Sapfo – ptice –
geometrizacija)
• U Romulijani – ( Dioniz sa leopardom )
• Risnu – (Hipnos – bog sna)
92232 kamen, 105 kg, 3,5x1,4
Romulijana
Risan
PRIMENJENA UMETNOST
• GLIPTIKA ( drago i poludrago kamenje)
1. Geme - urezano
2. Kameje- ispupčeno
Remek delo gliptike je kameja iz Kusatka nađena
u Srbiji rađena od oniksa – prikazan
vojskovođa na konju (Konstantin ?)
Kameja
Gema
Kameja iz Kusatka

similar documents