PowerPoint-præsentation

Report
Refleksion og spørgsmål:
http://padlet.com/wall/it-workshop
Ved Tobias Smith og Ida Harlev
fra Syvstjerneskolen
• Idéen
• Hvorfor?
• Hvordan?
• Planlægning
• Start tanker og ønsker
• Hvem kan byde ind?
• Selve workshoppen
• Evaluering
• Spørgeskemaer
• Evaluering i slutningen af workshoppen
• Fremtidige perspektiver
Elever:
Lærere:
SmartBoards:
Elev pr computer:
Opladere:
iPads:
It-vejledere:
Mobiler:
720
55
02
3,1
115
3
2
600
”Ifølge en ny undersøgelse, der er gennemført af it-firmaet KMD og
Danske Skoleelever, står det skidt til med den digitale læring i
folkeskolen. På trods af relativt store it-investeringer bliver den
digitale kommunikationsteknologi kun i moderat omfang brugt i
folkeskolens undervisning, hvis man skal tro undersøgelsens resultat.”
Citat fra Kronik i Politken d.22 oktober 2012 – It i folkeskolen er ikke pengene værd
• Der skal være noget til alle
• ADHD-lærere
• Indskolingslærere (fokuslærer Ditte-Marie)
• Mellemtrinslærere
• Udskolingslærere
• Der skal være noget til alle
• ADHD-lærere
• Indskolingslærere
• Mellemtrinslærere (fokuslærer Connie)
• Udskolingslærere
• Der skal være noget til alle
• ADHD-lærere
• Indskolingslærere
• Mellemtrinslærere
• Udskolingslærere (fokuslærer Jakob)
Før workshop
Hvor ofte bruger dine elever
it i din undervisning?
Aldrig
6% Mere end en
gang om ugen
15%
Sjældnere
43%
Ca. en gang
om ugen
17%
Mere end en gang
om ugen
Ca. en gang om
ugen
Ca. hver anden uge
Sjældnere
Ca. hver anden
uge
19%
Aldrig
54 svar
Glogster - brugt som evalueringsredskab
Lige nu skriver eleverne nogle historier. De
bruger word
Hjemmeside i historie
Engelsk - jabberwacky.com
Regneopgaver på ipad
Produktion af film
Fysikforsøg registrering af
pulstæller
Punktlæsning på internettet
Øve layout i forbindelse med
skriftlig fremstilling
Excel til at lave aflevering
Afveksling i forhold til kopiark og bøger
At få eleverne til at tage ansvar for
egen læring ved selv at finde
informationer om deres emne.
At dygtiggøre eleverne indenfor dette felt
Differentieret undervisning i sproglig
opmærksomhed og matematik
At kunne søge selektivt på nettet og
kildekritik
Excel bruges i det virkelige liv, så det bør
eleverne have kendskab til
Mulighed for differentiering
Siden giver eleverne mulighed for
selvstændigt at tage stilling og
vælge emne
At der var mulighed for at arbejde
på niveau, hvor eleverne vil finde
interesse for arbejdet.
CD-ord for at øve staveord på en
anden måde
”Regeringen har en klar målsætning om at styrke
fagligheden i folkeskolen.
Et centralt led i målsætningen er, at it i højere grad skal
integreres i den daglige undervisning. På den måde
kan det store potentiale for it-baseret undervisning
udnyttes til at skabe en moderne og fagligt stærkere
folkeskole.”
Ministeriet for børn og undervisning
• Start tanker og ønsker
• der skal være noget for alle
• Fag
• Målgruppe (ADHD, indskoling, mellemtrin, udskoling)
• Alle kommer på workshop de har ønsket
• Mange workshops, så der er forholdsvis få deltagere på hver
• Mål for alle lærere:
• Opnå kendskab til et nyt it-værktøj
• Kunne bruge it-værktøjet i undervisningen dagen efter
• Opbygning af dagen
• Deltagerne skal på to forskellige workshops af en times varighed
• Hvem kan byde ind?
• Lærere på skolen
• it-vejledere bl.a. fra andre skoler i kommunen
• kommunale skole-it medarbejdere
• Forlag vi har aftale med
Jeopardy som nemt
redskab i undervisningen
–Ved Line Trane Bak
Kære kollegaer
I denne workshop kan du komme til at
skabe dit eget Jeopardy-quiz-spil.
It i indskolingen i dansk
-Ved Carsten fra Læsehuset
Værktøjet “Den talende bog” vil, i
samarbejde med CD-ORD, blive brugt til at
eleverne får produceret deres egen bog.
Målgruppe: Indskolingen
På gensyn – til en indføring i Jeopardy
Line
Målgruppe: Mellemtrin og udskoling
alle fag!
Geogebra i indskolingen
(på mellemtrinnet)
–Ved Søren Wadskjær
Vi arbejder med hvordan
geometriprogrammet kan bruges tidligt i
skoleforløbet.
Målgruppe: Indskoling og mellemtrin.
Matematik
Gyldendals fagportaler
–Ved Rikke Deuleran /Gyldendal
Målgruppe: alle – oplagt for
dansklærere, men også engelsk/mat
Brug it i samspil med CL
-Ved Ida Harlev
Prezi er et præsentations program, hvor
flere kan lave på præsentationen på
samme tid.
Målgruppe: 2. klasse, mellemtrin og
udskoling i alle fag
Lav en mobilfilm
-Ved Tobias Smith
Kom med din smartphone og et kabel – så er
vi i gang!
Vi skal lave en hurtig video, overføre den til
skoletube, redigere og udgive den til intra.
Det er nemt, ligetil og smart så kan du bruge
det i din undervisning
Målgruppe: 3.klasse-9.klasse – alle
typer fag!
Kollegial materiale og
vidensdeling
-Ved Jens Peter Knudsen /Hareskov Skole
Kollegial materiale og vidensdeling,
differentiering i klassen,...... nemt og
bekvemt med "Dropbox".
Målgruppe: Mellemtrin og udskoling
Ipads i undervisningen
-Ved Jeppe G. Knudsen – It-support
Præsentere nogle af de mest interessante
apps i forhold til læsning og skrivning.
Målgruppe: Lærere med interesse for
Ipads i undervisningen, og oplagt for
ADHD-lærerne
Lad eleverne lave små itprodukter i naturfag
–Ved Ditte Smith
Med dette redskab kan det tænkes ind
mange didaktiske sammenhænge, kun din
fantasi og syn på læring sætter grænser ;-)
Målgruppe: Udskoling (mellemtrin)
GoAnimate: Producer sjove
små tegnefilm på 5 minutter!
-Ved Dea Jespersen
Animation og
billedbehandling
-Ved Tobias Smith
I denne workshop skal vi lave små tegnefilm
og reflektere over tegnefilmsprogrammets
didaktiske muligheder i de forskellige fag.
Hvordan kan eleverne bruge effektiv og
nem billedbehandling og skabe egne
animationer.
Målgruppe: Alle, oplagt i sprogfag!
Målgruppe: Super velegnet til
indskolingen/mellemtrin
•
•
•
•
•
14.00 - 14.15
14.20 - 15.20
15.20- 15.35
15.40 - 16.40
16.45 - 17.00
Intro - fælles
Workshop 1
Pause
Workshop 2
Fælles afslutning
• Jakob – udskoling
• Ditte-Marie - indskoling
• Connie - mellemtrin
• Lærere efter workshoppen
• Interview med lærer fra skolen
• Spørgeskema undersøgelse
• Evaluering fra lærerværelset i forbindelse med workshoppen
Hvad er din generelle opfattelse
af it-workshoppen?
Middel
3%
God
41%
Dårlig
3%
Meget god
God
Middel
Mindre god
Dårlig
Meget god
53%
36 svar
”Det var fint med noget konkret
som man fik afprøvet”
”Det var svært at vælge workshop, fordi der
var så mange, der lød interessante.”
”Jeg lærte meget nyt - blev inspireret til at
foretage mig nye ting i undervisningen.”
”De var meget konkrete og var tilrettelagt
så vi kunne bruge med det samme”
”Det var relevant, relevante programmer og
lige til at tage med sig...”
”Der var tid til i små hold at prøve noget nyt.”
”Jeg var på to gode workshops, hvor jeg fik
prøvet noget helt nyt, og noget af det har
jeg allerede brugt i min undervisning, så det
må siges at have været en workshop med
stort udbytte.”
Hvordan vurderer du muligheden for
at vælge en/flere workshop
der passede til dig?
Mindre god
6%
Middel
16%
Meget god
God
Middel
Mindre god
Dårlig
Meget god
47%
God
31%
36 svar
Vurder følgende: Jeg fik brugbar
it-inspiration med hjem.
Uenig
6%
Meget enig
Enig
Enig
39%
Hverken enig
eller uenig
Uenig
Meget enig
55%
Meget uenig
36 svar
Hvad er din kommentar til:
Jeg vil benytte it mere
i hverdagen fremover.
Meget enig
Hverken enig
eller uenig
31%
Meget enig
16%
Enig
Hverken enig
eller uenig
Uenig
Meget uenig
Enig
53%
36 svar
• Spørgsmål eller andet på mail:
• Tobias Smith ([email protected])
• Ida Harlev ([email protected])
Refleksion og spørgsmål:
http://padlet.com/wall/it-workshop
• Spørgsmål eller andet på mail:
• Tobias Smith ([email protected])
• Ida Harlev ([email protected])
Refleksion og spørgsmål:
http://padlet.com/wall/it-workshop

similar documents