Finanskrisen - Emil, Rolf, Ahmad, Patrick og - DIO-Skive-2013

Report
Finanskrisen
Resumé
 Startskuddet til finanskrisen
 Lehman Brothers
 Gælden voksede og voksede
 Recession i verdenen
 Import frem for eksport
 Manglede reaktion
 Depression i vesten
 2009 – redningspakker
 Ekspansiv pengepolitik
Emner
 USA’s økonomi: Historie, IØ
 Finanskrisen i Danmark: Historie, IØ
 Børskrakket på Wall Street: Historie, IØ
 Optakten til finanskrisen: Historie, IØ
 Finanskrisen årsager i USA: Historie, IØ
 Bankernes reaktion på krisen: Historie, IØ
 Finanskrisen indflydelse på bolig markedet: Historie, IØ
 Menneskets påvirkning af finanskrisens konsekvenser:
Historie, IØ
Problemformulering 1
 Emne: Årsager til finanskrisen i USA
 Problemformulering:
Redegør for årsagerne til at finanskrisen opstod i USA.
Redegør for hvilke løsninger USA brugte for at prøve at
stabilisere økonomien/situationen.
Analyser konsekvenserne som finanskrisen har medført i
USA.
Vurder/Diskuter USA's vellykkethed i forbindelse med
løsninger til stabilisering af økonomien/situationen.
Link:
http://da.wikipedia.org/wiki/Finanskrisen_2007-2010
Problemformulering 2
 Emne: USA’s økonomi
 Problemformulering:
Redegør for USA’s økonomi op til finanskrisen og kom ind på Subprime lån.
Analyser hvorfor Subprime lån var med til at starte finanskrisen i USA og
hvordan det har påvirket USA
Vurder/diskuter om, de kunne have stoppet det før det gik galt
Links og artikler
Bog: Verdens 7 udfordringer. Kapitel 7 – Finanskrisen
http://da.wikipedia.org/wiki/Subprime-l%C3%A5n
http://www.dr.dk/Nyheder/Penge/2008/02/27/100319.htm

similar documents