Kampagne 2014 - Hjerteforeningen

Report
HJERTESVIGT PÅ DAGSORDENEN
2014-2018
Hjerteforeningen vil gerne…
..REDDE FLERE HJERTESVIGTPATIENTERS
LIV OG GIVE DEM BEDRE LIVSKVALITET
• Sætte hjertesvigt på dagsordenen
• Øge kendskab til symptomer på hjertesvigt
• Bidrage til hurtig udredning og igangsættelse af behandling
• Forbedre livskvaliteten og nedsætte dødeligheden.
Kampagne 2014 – 2018 med oplysning og aktiviteter landet over
Danskerne har brug for mere viden
• Kun hver 10. dansker kender de typiske symptomer på hjertesvigt
åndenød der tvinger én til at sidde op
samt ekstrem træthed timer efter kortvarig aktivitet
• Mere end hver 3. mener, at betegnelsen hjertesvigt er det samme
som hjertestop
• Hjertesvigt forveksles med astma af hver 4. dansker
Og derfor har mange patienter ikke fået stillet diagnosen
Hvordan ser det ud i Danmark
• Ca. 56.000 danskere har fået diagnosen kronisk
hjertesvigt og er i behandling,
• 10.000 danskere har symptomer på hjertesvigt uden at
være i behandling
• Årligt er der ca. 10.500 indlæggelser
• 6,5% over 45 år har symptomer på hjertesvigt
• 10% over 65 år har symptomer på hjertesvigt
• 20% af alle danskere udvikler hjertesvigt
Definition
Entydig definition af hjerteinsufficiens er ikke mulig, dog enighed
om følgende beskrivelse;
”Hjerteinsufficiens er et klinisk syndrom med tegn på
væskeretention, åndenød eller trætbarhed, i hvile eller under
anstrengelse,
og med objektive tegn på reduceret systolisk funktion af venstre
ventrikel i hvile.”
Dansk Cardiologisk Selskab, DCS vejledning 2007. Nr. 3
-eller med andre ord…
• Hjertesvigt er en tilstand hvor hjertet ikke
er i stand til at pumpe tilstrækkeligt med
blod rundt i kroppen.
– oftest venstre hjertekammer
– kan også ramme højre hjertekammer
• Består samlet af symptomer samt
objektiv bevis for dysfungerende hjerte
• Kan opstå pludseligt, men det mest
almindelige er, at det udvikler sig over
mange år.
Hvilke symptomer kan man have ?
• Kortåndethed, irritationshoste, natlig hoste, følelse af
ikke at kunne trække vejret helt igennem
• Væskeophobning - lunger, mave og/eller ben
• Træthed – uoverkommelighedsfornemmelse
•
•
•
•
•
Svimmelhed
Kvalme, madlede og appetitløshed
Svingende vægt, vægtstigning vs. vægttab
Nedsat hukommelse, søvnbesvær
Hjertebanken, trykken for brystet, cyanose, kuldskærhed
Hvad kan årsagen være?
• Iskæmisk hjertesygdom
Iskæmisk hjertesygdom
Hvad kan årsagen være?
• Iskæmisk hjertesygdom
• Forhøjet blodtryk
•
•
•
•
Rytmeforstyrrelser
Hjerteklapfejl
Medfødte hjertesygdomme
Arvelige hjertemuskelsygdomme
• Blodmangel
• Infektioner
• Stofskiftesygdomme
• Stort alkoholforbrug
• Graviditet
• Forgiftninger
• Kemoterapi
Hvordan stilles diagnosen ?
•
•
•
•
•
Gennemgang af sygdomshistorie med vægt på symptomer
Objektiv undersøgelse
Elektrokardiogram (EKG)
Blodprøver
Røntgen af hjerte og lunger
• Ultralydsundersøgelse af hjertet (EKKO)
Ekkokardiografi
Ultralydsundersøgelse - lydbølger, som kastes tilbage fra hjertet
Vurderer hjertets størrelse, tykkelse og pumpeevne samt
hjerteklappernes funktion
Hvordan stilles diagnosen ?
•
•
•
•
•
Gennemgang af sygdomshistorie med vægt på symptomer
Objektiv undersøgelse
Elektrokardiogram (EKG)
Blodprøver
Røntgen af hjerte og lunger
• Ultralydsundersøgelse af hjertet (EKKO)
• Eventuel undersøgelse af kranspulsårerne
• Andre undersøgelser afhængigt af den mistænkte årsag til
hjertesvigt
Behandlingstilbud
• Alle skal tilbydes medicinsk og ikke-medicinsk behandling
• Nogle vil blive tilbudt ballon-udvidelse, bypass, behandling
med ICD og/eller biventrikulær pacemaker
• Få vil blive tilbudt hjertepumpe eller hjertetransplantation
Behandlingsudvikling frem til nu
Op til slut 80´erne
• Sengeleje
• Vanddrivende medicin
• Digoxin
Alt sammen lindrende, men
ikke livsforlængende
Fra start 90´erne
Livsforlængende behandling:
• ACE hæmmere
• Angiotensin-2 blokkere
• Beta-blokkere
• Aldosteron-blokkere
• Øget fokus på motion
• Biventrikulær pacemaker
• ICD
• ICD med biventrikulær
• Mekanisk hjerte
• Hjertetransplantation
Individuel behandlingsplan
Afhængigt at den udløsende årsag til hjertesvigtet, tillægges
yderligere typer af medikamenter
•
Iskæmisk hjertesygdom og hjertesvigt
•
Atrieflimren og hjertesvigt
•
Forhøjet blodtryk og hjertesvigt
Ikke-medicinsk behandling
- egen indsats er værdifuld
•
•
•
•
•
•
•
•
Ernæring
Saltindtag
Væskeindtag
Motion
Alkohol
Rygning
Forebyg infektioner, overvej vaccinationstilbud
Rådgivning omkring rejser mm.
Hjertesvigtkampagnen
• Kampagnen lanceres 9. maj 2014 (europæisk hjertesvigtdag)
• 5 årig kampagne
• Vi vil øge overlevelsen og forbedre livskvaliteten for
hjertesvigtpatienter.
• Sætte hjertesvigt på dagsordenen gennem
– Oplysning om hjertesvigt og symptomerne
– Patientrettede aktiviteter
– Indsamling af midler til forskningsstøtte
Kampagnens aktiviteter 2014
• Tv-spot, annoncer og presse om hjertesvigt og symptomer
• Fotokonkurrence ‘Livet med hjertesvigt – Du kan miste livet før du dør’
• Patient mini-bog og animationsfilm til nydiagnosticerede
hjertesvigtpatienter
• Ny hjemmeside www.hjertesvigt.dk
Kampagnens aktiviteter 2014
• Landsdækkende forskningsprojekt i samarbejde med Dansk
Cardiologisk Selskabs Hjertesvigt-arbejdsgruppe
• Aktiviteter i RC fx gratis motionssamtaler til
hjertesvigtpatienter og foredrag om hjertesvigt
• Aktiviteter i LK fx hjertesvigtcafeer med foredrag om
hjertesvigt
• Film med hjertesvigtpatienter og pårørende til
hjertesvigtcafeer og hjertesvigt.dk
• Plakater med symptomerne på hjertesvigt til LK og RC
Tak for opmærksomheden

similar documents