Erősitők - Mindenkilapja.hu

Report
Erősítők
Erősítő mint négypólus
Erősítő feladata:
frekvencia- és amplitúdó tartományon belüli jelek
lineáris erősítése
Jellemzők:
-erősítés AU, Ai, AP
-bemeneti ellenállás Rbe
-kimeneti ellenállás Rki
-müködési frekvencia
tartomány
-Átviteli jelleggörbe
Feszültség generátoros meghajtás: Ha Rbe sokkal nagyobb mint Rg
Vagy
Rki sokkal nagyobb mint Rt
Az erősítő feszültségerősítése akkor a legnagyobb ha az erősítő bemeneti
ellenállása nagy a kimeneti ellenállása kicsi.
Teljesítmény illesztés
Illesztett meghajtás ha Rg=Rbe
Illesztett lezárás:Ha Rki=Rt
Az erősítő teljesítmény erősítése akkor a legnagyobb, ha a meghajtás és az
lezárás illesztett
Erősítő alapkapcsolások
• Feszültségerősítők: Követelmény, hogy a
kimeneti fesz arányos legyen a bemeneti
fesz-el
• Tranzisztorok karakterisztikájának lineáris
szakaszát kel használni
• Munkapont beállítás kell
Munkapont fogalma
•
A tranzisztor vezérlés nélküli feszültség
és áram értékei.
– Összetartozó feszültség és áram a
tranzisztor karakterisztikáján.
A cél (általában) a bementi jelleggörbén a
lineáris szakasz közepére, a kimenti
jelleggörbén pedig a kivezérlési tartomány
közepére kerüljön.
Munkapont beállítás
KE (FE) alapkapcsolás
• A kimenet és a bemenet szempontjából
közös (föld) elektróda alapján a
tranzisztoros erősítő lehet földelt emitteres
(FE), földelt bázisú (FB) vagy földel
kollektoros (FC) alapkapcsolás
KE (FE) alapkapcsolás
munkapont beállítása
• Bázisáram táplálású munkapont
beállítás
•
•
•
•
UT Tápfeszültség
RB bázisellenállás
RC munkaellenállás
CC csatolókondenzátorok
KE (FE) alapkapcsolás
működése
• Ha az Ube feszültséget csökkentjük akkor kisebb bázisáram és vele
arányosan kisebb kollektor áram folyik. Mivel UCE = UT-I RC ezért Uki
növekszik.
• Ha az Ube feszültséget növeljük akkor nagyobb bázisáram és vele
arányosan nagyobb kollektor áram folyik.
•
A FE alapkapcsolás fázist fordít
Munkapont stabilizálás
• A tranzisztor működése hőmérséklet függő
ezért a beállított munkapontot stabilizálni
kell.
• Az emitter ellenálláson létrejövő
• feszültség változás folyamatosan
• ellensúlyozza az UBE esetleges
• változását, ezért a munkapont
•
.
stabil marad
Bázisosztós munkapont
stabilizálás
A bázisosztó árama tízszerese a bázisáramnak. I0= 10 IB0
KB és KK alapkapcsolások és
alapkapcsolások FET-ekkel
• A kimenet és a bemenet szempontjából
közös (föld) elektróda alapján a
tranzisztoros erősítő lehet földelt emitteres
(FE), földelt bázisú (FB) vagy földel
kollektoros (FC) alapkapcsolás.
• A tranzisztor működése független attól,
hogy milyen alapkapcsolásban használjuk.
A külső jellemzők viszont változnak.
Alapkapcsolások összehasonlítása
Alapkapcsolások jellemzői
Erősítők frekvencia függése.
• Az erősítő működésének korlátait alacsony
frekvencián a csatoló kondenzátorok okozzák.
• Határfrekvencia feltétele: XC=R
fa 
1
2    Rbe  CC
1
fa 
2    Rki  CC
Erősítők frekvencia függése.
• Erősítő működésének korlátait magas frekvencián a
tranzisztor rétegei közötti kapacitások és a szerelési
kapacitások okozzák.
ff 
1
2    Rössz  Cössz
A tranzisztor átviteli
karakterisztikája

similar documents