Dag 1 og 2 Intro til Medfølelsesfokuseret tilgang

Report
En medfølelsesfokuseret tilgang til
samarbejdet med socialt udsatte
Randers Kommune
Ved psykolog Lena Højgård Isager
Psykologhuset Kognitivt Fokus
www.pkf.name
Introduktion til en medfølelsesfokuseret
tilgang i arbejdet
Dag 1.:
• Præsentation af underviser og deltagere
• Forventninger og mål for egen læring på
kurset
• Oplæg
• Demonstration i plenum
• Øvelse i tremands grupper
• Opsamling på tanker og erfaringer fra dagen
Egne mål for kurset
Når du tænker på dine egne
færdigheder i forhold til at
samarbejde med de borgere, du
møder i hverdagen, hvad er du så
særlig god til? Og hvilke
færdigheder er det vigtigst for dig at
videreudvikle igennem kurset?
Tænk på et eksempel på en
vanskelig situation, hvor du havde
fornemmelsen af, at det kunne du
have håndteret bedre! Hvad gjorde
du?
Hvad ønsker du at kunne gøre i den
slags situationer?
Ansvar
• I workshoppen vil vi arbejde med forskellige
øvelser fx. medfølende forestillinger eller
selvkritik
• Alle øvelser er fuldstændig frivillige
• Du er ansvarlig for dit eget velvære
• Alt materiale, der deles mellem deltagerne, er
fortroligt
Kurset
• Vi vil gennemgå den grundliggende filosofi og model for
Medfølelsesfokuseret terapi (Compassion Focused Therapy a la Paul
Gilbert). Modellens forståelse af sindet og hjernen har rødder i en
evolutionær tilgang, og bygger på neuro-, social- og psykologisk
videnskab
• Vi vil se på dynamikken i skam og selvkritik, og den betydning de
har for vedligeholdelsen af belastende psykiske tilstande
• Vi vil først og fremmest arbejde på at kunne bevare og fremme
medfølelsen hos os selv og dem vi samarbejder med, uanset
hvordan deres lidelse kommer til udtryk
Medfølelse
“En sensitivitet over for ens egen og andres lidelse,
sammen med et dybt engagement i at lindre lidelsen “
Dalai Lama
(P. Gilbert 2009/L.H.Isager)
Beroligende åndedræt
Medfølelsesfokuseret terapi
•
Udviklet på baggrund af erfaringer fra terapi med, at en del mennesker, der oplever
skyld og skam, kan have svært ved at profitere af terapi
•
Mennesker, der har været udsat for svigt eller evt. misbrug, har ofte tendens til at være
selvkritiske og skamme sig over sig selv. Dette kan gøre fremskidt i terapi meget
vanskelige, da klienten godt kan se pointen, men ikke mærke, at det gør nogen forskel
•
Der vil ofte være et forøget trusselsfokus, hvor klienten mere eller mindre konstant er
opmærksom på trusler enten udefra eller indefra
•
Det beroligende system, der sørger for at bringe personen i ro igen, vil ofte være
mindre udviklet på grund af mangel på stimulering i opvæksten
Terapi og træning
• Medfølelsesfokuset terapi (CFT) er en
terapeutisk metode med vurdering,
sagsformulering, øvelser osv. I terapien er der
særligt fokus på at udvikle det at kunne berolige
sig selv, være selv-støttende og at have omsorg
for sig selv. Der arbejdes med færdigheder i
forhold til opmærksomhed, tænkning og adfærd
• Medfølelsesfokuseret træning af sindet (CMT) er
de øvelser, der bruges til at få bedre balance
imellem affektregulerings-systemerne
En udgave af os
✤Vi har ikke selv bestilt den hjerne, vi fødes
med
✤Vi har ikke selv valgt, hvor vi vil fødes
✤Vi har ikke selv valgt, hvem vi vil fødes af
✤Det er ikke vores skyld!
Ingredienser i psykologisk
velbefindende
Neural Bases of Threat Processing
(LeDoux, 1994)
Flygt eller Kæmp i hverdagendin hjerne er designet til at beskytte dig
Hjernediagram af stimulus-respons model for indre og ydre stimuli
Rusmiddel
Trussel/mobning
Sex
Sex
Måltid
Rusmiddel
Trussel/mobning
Medfølelse
Måltid
Venlighed, varme og
omsorg
Det limbiske system
Mavesyre
Spyt
Fra P. Gilbert 2008/ L.H. Isager/Mørch
Rolig
Tryg
Ophidselse
Trang
Angst
Deprimeret
Den gamle hjernes funktioner
Følelser:
Vrede, angst, tristhed, glæde, lyst
Adfærd:
Kamp, flugt, tilbagetrækning, optagethed
Relationer:
Sex, magt, status, tilknytning, stammefællesskab
(Gilbert 2008 / Isager)
”Better safe than sorry”
Den nye hjernes funktioner
Evnen til at forestille sig ting
Evnen til at planlægge
Evnen til at gøre sig overvejelser - ruminere
Integration af mentale evner
(Gilbert 2008 / Isager)
Den nye hjerne giver os mulighed
for at forholde os til den gamle
hjernes impulser
Typer af affektreguleringssystemer
Engagement/ spænding / vitalitet
Tilfredshed / tryg / forbundet
Tilskyndelses/resursefokuseret
Uden-ønsker/tilknytningsfokuseret
At ønske, forfølge,
opnå og konsumere noget
Tryghed - venlighed
Beroligelse
Aktiverer
Trusselsfokuseret
Aktiverer søgning af beskyttelse og
sikkerhed
Aktiverer / hæmmer
Fra Paul Gilbert 2008 (Isager/Mørch)
Vrede / angst / afsky
Typer af affektreguleringssystemer
Trusselsfokuseret
Aktiverer søgning af beskyttelse og
sikkerhed
Aktiverer / hæmmer
Fra Paul Gilbert 2008 (Isager/Mørch)
Vrede / angst / afsky
Trusselsfokuseret
Aktiverer søgning af beskyttelse og
sikkerhed
Aktiverer / hæmmer
Angst
Krop / følelser
‣Spændt
‣Hjertebanken
‣Tør i munden
‣“Sommerfugle i maven”
‣Bange
Opmærksomhed / tænkning
‣smalt fokuseret
‣Fare - trussel
‣Scanner - søger
‣Internt vs. externt
Adfærd
‣Passiv undgåelse
‣Aktiv undgåelse
‣Viser underkastelse
‣Dissocierer
Trusselsfokuseret
Aktiverer søgning af beskyttelse og
sikkerhed
Aktiverer / hæmmer
Vrede
Krop / følelser
‣Spændt
‣Hjertebanken
‣Trang til at handle
‣Vrede
Opmærksomhed / tænkning
‣smalt fokuseret
‣Overskridende/blokerer
‣Scanner - søger
‣Internt vs. externt
Adfærd
‣Intensiverer handling
‣Viser agression
‣Angriber
‣Dissocierer
Typer af affektreguleringssystemer
Engagement/ spænding / vitalitet
Tilskyndelses/resursefokuseret
At ønske, forfølge,
opnå og konsumere noget
Aktiverer
Trusselsfokuseret
Aktiverer søgning af beskyttelse og
sikkerhed
Aktiverer / hæmmer
Fra Paul Gilbert 2008 (Isager/Mørch)
Vrede / angst / afsky
Lotterigevinst
10 millioner kr.!!!!
Tilskyndelses/resursefokuseret
At ønske, forfølge,
opnå og konsumere noget
Aktiverer
Glæde
Krop / følelser
‣Aktivitet
‣Hjertebanken
‣Trang til at handle
‣Forstyrret søvn
Opmærksomhed / tænkning
‣smalt fokuseret
‣Undersøgende
‣Køber
‣Internt vs. externt
Adfærd
‣Engagerer sig
‣Er social
‣Går igang
‣Rastløs
‣Fester
Typer af affektreguleringssystemer
Engagement/ spænding / vitalitet
Tilfredshed / tryg / forbundet
Tilskyndelses/resursefokuseret
Uden-ønsker/tilknytningsfokuseret
At ønske, forfølge,
opnå og konsumere noget
Tryghed - venlighed
Beroligelse
Aktiverer
Trusselsfokuseret
Aktiverer søgning af beskyttelse og
sikkerhed
Aktiverer / hæmmer
Fra Paul Gilbert 2008 (Isager/Mørch)
Vrede / angst / afsky
Uden-ønsker/tilknytningsfokuseret
Tryghed - venlighed
Beroligelse
Velvære
Krop / følelser
‣Rolig
‣Langsom
‣Velvære
‣Tilfreds
Opmærksomhed / tænkning
‣Åbent fokus
‣Reflekterende
‣Socialt indstillet
‣Internt vs. externt
Adfærd
‣Fredelig
‣Blid
‣Social
Det truede sind kan blokere medfølelse
Tænkning
Reflekteren
Opmærksomhed
Forestillinger
Fantasi
Trussel
Motivation
Adfærd
Følelser
!Paul Gilbert 2010/ l. Isager"#
Visualisering
• Tænk på de borgere, som du samarbejder med
• Forestil dig en situation, hvor du oplever, at
samarbejdet er svært
• Læg mærke til dine tanker
• Hvilken adfærd vil du være tilbøjelig til at
anvende
• Læg mærke til følelser og kropslige fornemmelser
• Læg mærke til hvad du får lyst til at gøre
• Læg mærke til din fantasi / forestillinger
• Hvordan er din opmærksomhed
Gruppearbejde i 3-personers grupper
(30 min.)
• Fortæl på skift i gruppen om:
–
–
–
–
–
–
Tanker
Adfærd
Følelser og kropslige fornemmelser
Hvad du får lyst til at gøre
Forestillinger / fantasier
Opmærksomhed
• Prøv derefter sammen at formulere, hvad I kan
føle jer truede af
Beroligende åndedræt
Tænk på en, der er nem
at holde af
Træk lidt på smilebåndet
Overvej hvad du er
motiveret til at gøre
lige nu
Introduktion til en medfølelsesfokuseret
tilgang i arbejdet
Dag 2:
• Oplæg fortsat
• Demonstration i plenum
• Øvelser i grupper
• Hjemmearbejde til næste gang
• Opsamling på tanker og erfaringer fra dagene
Multi-modal træning af det medfølende sind
Træning af færdigheder
Venlighed
Hjertevarme
Opmærksomhed
Ræsonneren
Karakteristika
Følsomhed
Sensitivitet
Omsorgsfuldhed
Evnen til at føle
Karakteristika
Karakteristika
Medfølelse
Fordomsfrihed
Sympati
Rummelighed
Empati
Adfærd
Evnen til at sanse
Hjertevarme
Venlighed
(Gilbert 2008/ Isager)
Et ægte ønske om at føle omsorg og lade sig
bevæge af andres lidelse
Følsom overfor lidelse, venlig og omsorgsfuld
Hjertevarme
Rummelig og empatisk
Fordomsfrihed – vi har alle vore kampe
Wisdom and strength
Det medfølende selv
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
At påtage sig rollen – ”method acting”
Tænk på en forbilledlig, bedst tænkelig medfølende person
Stil dig frit – læg mærke til din rolige vejrtrækning
Lad kroppen være afslappet
Forestil dig: at du selv er den yderst medfølende og livskloge person
Tænk på de ideelle egenskaber, som du gerne vil have som medfølende person, fx. dyb kærlighed,
hjertevarme, mildt væsen, svær at provokere, en fornemmelse af at have prøvet alt og på den måde
opnået visdom
Forestil dig din alder og dit udseende, dit ansigtsudtryk og din holdning, din indre fornemmelse af
fx at have et mildt sind
Ligesom skuespilleren, der påtager sig en rolle, skal du nu føle, at du bliver sådan, som du forestiller
dig personen
Prøv at lade dit ansigtudtryk blive mildt og medfølende, giv dig selv lov til at smile let og blidt
Tænk på at du er en livsklog person, der har oplevet meget
Tænk over hvordan det er at være en person, der kan tilgive og ikke bærer nag
Tænk på de egenskaber ved medfølelse som du virkelig værdsætter, og forestil dig at du har dem
Giv dig selv lov til at blive denne person
Du kan være så længe, som det føles behageligt, i denne rolle, og prøv at være både alvorlig
omkring det og at spille rollen med en legende lethed
Medfølende sind / mentalitet
Tænkning
Reflekteren
Opmærksomhed
Forestillinger
Fantasi
Medfølelse
Motivation
Adfærd
Følelser
!Paul Gilbert 2010/ l. Isager"#
Visualisering
• Forestil dig en bruger, som du samarbejder med
• Forestil dig en situation, hvor du oplever, at du virkelig
er medfølende over for vedkommendes lidelse
• Læg mærke til dine tanker
• Hvilken adfærd vil du være tilbøjelig til at anvende
• Læg mærke til følelser og kropslige fornemmelser
• Læg mærke til hvad du får lyst til at gøre
• Læg mærke til din fantasi / forestillinger
• Hvordan er din opmærksomhed
Gruppearbejde i 3-personers grupper
(30 min.)
• Fortæl på skift i gruppen om:
–
–
–
–
–
–
Tanker
Adfærd
Følelser og kropslige fornemmelser
Hvad du får lyst til at gøre
Forestillinger / fantasier
Opmærksomhed
• Prøv derefter sammen at formulere, hvad der kan
gøre det nemt at have medfølelse
Hjemmearbejde:
• Hvis du har mulighed for det, så prøv dagligt at
lave øvelsen med det medfølende selv
• Registrer mindst en gang på modellen med
trusselsfokus fra en situation i dagligdagen, hvor
du bliver nervøs / irriteret / vred / magtesløs
sammen med en bruger
• Hvis du kan så prøv at udfylde den medfølende
udgave. Hvordan ville situationen have været,
hvis du kunne have bevaret medfølelsen?
Referencer og kilder til inspiration
Bog:
Paul Gilbert: Medfølelse og mindfulness – fra selvkritik til selvværd. Klim 2009
Hjemmesider m. videoer og meditationer til download:
http://
Kristin Neff:
Christoffer Germer:
Forskel på empati og medfølelse: http:/

similar documents