pjece forår – sommer 2014

Report
Tilbud om livsstilsændringer for
psykisk sårbare personer i
Herning kommune
JUNI - SEPTEMBER
2014
Velkommen til Livsstils Huset!
Livsstils Huset er et nystartet tilbud for psykisk sårbare i Herning
Kommune, og Livsstils Husets formål er at tilbyde gruppen af
psykisk sårbare personer i Herning et målrettet tilbud om
livsstilsændringer.
Livsstils Huset håber, at vi rammer nogle af de ønsker og behov du
har, og vi tilbyder en bred vifte af tilbud, vejledning, undervisning
og kursustilbud som alle har det fælles formål at give dig mulighed
for at arbejde med din egen sundhed, både fysisk, psykisk og
socialt. Specielt omkring idrætslivet har vi et ønske om at indgå et
tæt samarbejde med idrætsorganisationerne i Herning Kommune,
da idrættens sociale samvær har stor betydning ikke blot for den
enkeltes livskvalitet, men også for levetiden.
Som bruger af Livsstils Huset skal du vide, at det er et forpligtende
samarbejde du indgår i, dvs. at der forventes, at du har et reelt
ønske om at arbejde med din egen sundhed. Dit forløb i Livsstils
Huset starter derfor med en afklarende samtale om dine
forventninger og mål. Der er en mindre brugerbetaling på
kursusaktiviteter.
Vores omdrejningspunkt for Livsstils Huset er at skabe muligheder
for forbedring af den enkeltes sundhedstilstand gennem Trivsel,
Relationer, Interesser og Mod.
Trivsel skal forstås som et bredt begreb som både
dækker det fysiske, det psykiske og det sociale
aspekt – det er vigtigt at man oplever trivsel i sin
hverdag, så man får sit hverdagsliv til at hænge
sammen, og at hverdagen indeholder sunde
aktiviteter, der forøger trivsel.
Ved at indgå relationer med andre får man
muligheden for at udvide sit netværk og
finde bæredygtige venskaber, både på kort og langt
sigt. Relationer og fællesskaber har betydning for et
godt og indholdsrigt hverdagsliv. Relationer mellem
mennesker er en væsentlig grundsten i at lave
forandringer og sunde valg.
Ved at tage udgangspunkt i den enkeltes
interesser og tilbyde fællesskab, læringsmuligheder
og oplevelser tror vi på udvikling og succes i
forandringsarbejdet og hverdagslivet.
Det kræver mod at arbejde med livsstilsændringer!
Mod til at træde ind i nye, ukendte
sammenhænge, mod til at sige: jeg vil gerne.., jeg
tror på…, jeg tager ansvar for min egen sundhed...
Overalt i Danmark er der fokus på sundhedsfremmende og
sygdomsforebyggende tiltag, og det gælder også blandt
gruppen af psykisk sårbare.
Den nyeste forskning omkring psykisk sygdom og ændringer i
livsstil viser, at mennesker med psykiske vanskeligheder har en
højere dødelighed og flere livsstilssygdomme - men også en
lige så høj motivation for livsstilsændringer som den øvrige
befolkning.
Med udgangspunkt i denne viden ønsker vi i Livsstils Huset at
sætte fokus på tilbuddene til gruppen af psykisk sårbare, og vi
har i aktivitetstilbuddene medtænkt begreber som recovery,
fællesskaber og inklusion.
Derfor vil du også se, at tilbuddene dækker individuelle samtaleog vejledningsforløb, kurser og fællesskaber med andre, der
også ønsker livsstilsændringer, undervisningsforløb,
højskoleophold, mulighed for deltagelse i idrætsklubber og
forløb med idrætsmentorer og motionsvenner.
Livsstils Huset har lokaler på Skovvænget 2a, 7400 Herning.
Herudover vil der være aktiviteter placeret i Herning kommune,
fx på skoler, i idrætshaller og vi har desuden indgået et
lokalesamarbejde med Cafetik Refugiet, Mindegade 2, 7400
Herning.
Lotte Mortensen er livsstilskoordinator, og kan kontaktes på tlf. 96 28 53 23.
NB: Følg også med i nyheder og aktiviteter på vores hjemmeside
www.livsstilshuset-herning.dk
SUNDHEDSPROFIL OG SUNDHEDSSAMTALE
Gør du dig overvejelser om dit fysiske helbred, og mangler du
gode forslag til, hvordan du i hverdagen kan passe på dig selv
og din sundhed, så er der mulighed for et sundhedstjek med
udarbejdelse af en sundhedsprofil og en efterfølgende
sundhedssamtale med en farmakonom. Sundhedstjekket består
af:
Måling af blodtryk, blodsukker og kolesteroltal
Vejning og udregning af BMI
Måling af lungekapacitet
Måling af kroppens fedtindhold og muskelmasse
Evt. udregning af Body age
Tidspunkt:
Sted:
Målgruppe:
Pris:
Instruktør:
Aftales med Livsstilskoordinator
Lotte Mortensen, tlf. 96285323
Livsstils Huset, Skovlyset
Psykisk sårbare i Herning Kommune
100 kr
Farmakonom fra Løve Apoteket
MEDICINTJEK
Gør du dig overvejelser om den medicin du får – dens
virkninger og bivirkninger?
Har du medicin liggende, som du ikke helt ved om du skal tage,
er du i tvivl om hvordan, hvornår og hvorfor det skal indtages?
Nu får du mulighed for at medbringe din egen medicin til et
møde med en uddannet farmaceut fra Løve Apoteket i Herning.
Her kan du få råd og vejledning om hvordan du kan benytte
medicinen som en hjælp til at blive i stand til at leve den
tilværelse, som du ønsker og har mulighed for.
Der vil også være mulighed for at få hjælp og vejledning om
diverse hjælpemidler i f.m. medicinindtag, fx app til
mobiltelefon m.m.
Tidspunkt:
Aftales med Livsstilskoordinator
Lotte Mortensen, tlf. 96285323
Sted:
Målgruppe:
Cafeetik Refugiet , Mindegade 2, 7400
Herning
Psykisk sårbare i Herning Kommune
Pris:
Gratis
Instruktør:
Farmaceut fra Løve Apoteket
VÆGTSTOPRÅDGIVNING
Her kan du få information og vejledning til ændring af
kostvaner ud fra Sundhedsstyrelsens principper om ”De små
skridt”. - Små skridt-metoden går ud på, at du laver små
ændringer i dine nuværende spise- drikke og aktivitetsvaner. –
Ændringerne skal være så tilpas små og realistiske, at du kan
fortsætte med dem og gøre dem til nye, sunde vaner i dit liv.
Tidspunkt:
Aftales med Livsstilskoordinator, Lotte
Mortensen, tlf. 96285323. Der vil være
mulighed for at aftale et vejledningsforløb
over en periode.
Sted:
Livsstils Huset, Skovvænget 2a, 7400
Herning
Målgruppe:
Psykisk sårbare i Herning Kommune
Pris:
Gratis
Instruktør:
vægtstoprådgiver Marianne Halkjær Jensen
og studerende i Global Nutrition and Health
(ernæring og sundhed) Rikke Thygesen
SUNDE KOSTVANER - GRUPPEFORLØB
Har du lyst til at deltage på et gruppeforløb med andre der
også ønsker at ændre kostvaner og få mere fysisk aktivitet ind
i deres hverdag, så kan du deltage på kurset omkring ”sunde
kostvaner”.
I gruppen får du information og vejledning til ændring af
kostvaner ud fra Sundhedsstyrelsens principper om ”De små
skridt”. - emnerne omhandler de 10 kostråd, myter og
sandheder om sund kost, håndtering af vaner og fristelser,
hvordan bevares intentionerne, teori om bl.a. blodsukker,
energi, hjernemad og lykkemad. Hver kursusgang indeholder
også lidt fysisk aktivitet.
Tidspunkt:
2014
onsdage fra kl. 10 – 12. start den 4. juni
8 gange, i ugerne 23, 24, 25, 26, 32, 33, 34
og 35.
Sted:
Livsstils Huset, Skovvænget 2a, 7400
Herning
Målgruppe:
Psykisk sårbare i Herning Kommune
Pris:
Gratis
Instruktør:
Studerende i Global Nutrition and Health
(sundhed og ernæring) Rikke Thygesen
RYGESTOPVEJLEDNING
Individuel vejledning og rådgivning ved Livsstilshusets uddannede
rygestopvejledere Henrik Sørensen og Rikke Thygesen.
Her kan du få vejledning omkring rygning, og du kan få hjælp til
at nedsætte dit rygeforbrug — eller måske endda et helt
rygestop?
Har du lyst til at deltage i gruppeforløb, samarbejder vi med
Herning Kommunes rygestoprådgivere, som tilbyder kurset ”Kom
og kvit” – et forløb som starter op 4 gange årligt.
Tidspunkt:
Sted:
Målgruppe:
Pris:
Instruktør:
Aftales med Livsstilskoordinator, Lotte
Mortensen, tlf. 96285323. Der vil være
mulighed for at aftale et vejledningsforløb
over en periode.
Livsstils Huset, Skovvænget 2a, Herning
Psykisk sårbare i Herning kommune
Gratis
Henrik Sørensen og Rikke Thygesen
FIND DIN EGEN MOTIVATION
Gruppeforløb med fokus på motivation
Når man beslutter sig for ændring af vaner opstår der altid tvivl:
ambivalens – er det nu klogt, rigtigt osv. Hvis man ikke udforsker og
løser denne ambivalens er det svært at opnå varige forandringer.
På kurset vil der blive undervisning omkring motivationsteorier og
du vil få praktiske og anvendelige metoder og strategier i forhold til
at bevare din motivation for livsstilsændringer. Kurset vil tage sit
afsæt i metoder fra den motiverende samtale og kognitive teorier.
Tidspunkt:
Datoer:
Sted:
Antal:
Målgruppe:
Pris:
Tilmelding:
Underviser:
5 fredage fra kl. 10.15 — 12.15
Start den 15. august 2014.
Kurset er over 5 uger, med start i uge 33
Livsstils Huset, Skovvænget 2a, 7400 Herning
Max 8 deltagere
Psykisk sårbare i Herning kommune
150 kr
Senest tirsdag den 24. juni 2014, tlf.
96285323
Sundhedskonsulent og coach Gitte Schrøder
YOGA KURSUS
Undervisningen i yoga tager udgangspunkt i Iyengar Yoga, som er
en yoga form, hvor du udvikler krop og sind. Yoga modvirker
stress og skaber glæde, balance, stabilitet, velvære, mental
sundhed og stilhed.
Du bliver guidet ind i de forskellige yoga øvelser, så du forstår og
kan mærke dem, og det er på et plan og i et tempo hvor alle kan
være med, også selv om du har problemer med udholdenhed og
koncentration.
Tidspunkt:
Datoer:
Sted:
Antal:
Målgruppe:
Pris:
Tilmelding:
Underviser:
Mandage fra kl. 13.00 — 14.00
Kurset er over 5 gange, med start i uge
33, mandag den 11. august 2014
Udsigtsstuen, DGI-huset, Herning
Max 12 deltagere
Psykisk sårbare i Herning kommune
250 kr
Senest onsdag den 25. juni til Lotte
Mortensen, tlf. 96285323
Yoga-instruktør Annemette Linneberg
MADLAVNINGSKURSUS
Gruppeaktivitet med fokus på sund og ernæringsrigtig
kost og fornuftig økonomi
På kurset vil der blive undervisning omkring køkkenregler og
hygiejne, du vil få vejledning omkring fedt- og sukkerreduceret
kost, og der vil være mulighed for vejledning og praktisk opgaver
omkring indkøb af sunde og økonomiske alternativer til den
daglige kost.
Gruppen fremstiller måltider og spiser sammen, så du får også
mulighed for at afprøve dine egne færdigheder i forbindelse med
madlavning og samarbejde.
Tidspunkt:
Datoer:
Sted:
Antal:
Målgruppe:
Pris:
Tilmelding:
Instruktører:
5 tirsdage fra kl. 16.15—19.15
Start den 12. august 2014.
Kurset er over 5 uger, med start i uge 33
Køkkenet, Vestervangsskolen, Herning
Max 8 deltagere
Psykisk sårbare i Herning kommune
250 kr. for 5 kursusgange
Senest onsdag den 25. juni 2014, tlf.
96285323
Studerende i ernæring og sundhed
Rikke Thygesen og Livsstilskoordinator Lotte
Mortensen
GRUPPEFORLØB: ”STYR LIVET”
Der tages udgangspunkt i undervisningsbogen: ”Styr livet” og
kurset er et tilbud om at arbejde i en mindre gruppe omkring
egen udvikling og læring. Fokus er på værktøjer til at finde
gode veje i livet ved hjælp af personcentreret planlægning ud
fra de forudsætninger, ønsker og drømme man har. Kurset
forløber over 10 kursusgange.
Tidspunkt:
Datoer:
start i uge
Sted:
Antal:
Målgruppe:
Pris:
Tilmelding:
Instruktør:
Tirsdage fra kl. 12.30 — 14.30
Start den 13. maj 2014
Kurset er over 10 uger, med
19
Livsstils Huset, Skovvænget 2a, Herning
Max 8 deltagere
Psykisk sårbare i Herning kommune
200 kr. + 150 kr. for bog
Senest mandag den 28. april 2014, tlf.
96285323
Lotte Mortensen
MEDICINPÆDAGOGIK OG PSYKOEDUKATION
Har du lyst til at blive klogere på din egen medicin, arbejde med
at finde gode mestringsstrategier og få et fællesskab med andre?
Medicinpædagogik drejer sig om at støtte en proces, hvor brugen
af medicin bliver en hjælp til at kunne opnå egne mål for
tilværelsen, og anvende medicin på en måde, der giver dig
mulighed for at leve et godt hverdagsliv på dine betingelser.
Medicinpædagogik er målrettet psykisk sårbare borgeres
anvendelse af medicin, og undervisningen tager udgangspunkt i at
medicinen kan være et middel til at komme sig, frem for et mål i
sig selv.
Tidspunkt:
Datoer:
Sted:
Antal:
Målgruppe:
Pris:
Tilmelding:
Underviser:
Onsdage fra kl. 10.00—12.00
Start den 3. september 2014
Kurset er over 10 uger, med start i uge 36.
Livsstils Huset, Skovvænget 2a, 7400
Herning
Max 8 deltagere
Psykisk sårbare i Herning Kommune
150 kr.
Senest mandag den 18. august 2014
Lotte Mortensen og farmaceut
Mette Christoffersen
Kursusbevis udstedes.
STEMMEHØRERNETVÆRK
Mange psykisk sårbare mennesker hører stemmer, og for
mange betragtes det som en meget privat og tabubelagt ting.
De senere års forskning har imidlertid vist, at stemmehøring
ikke må ses som en isoleret, individuel erfaring. Ved at arbejde
aktivt med at forstå sine stemmer og indgå en positiv tilgang
til stemmehøringen kan der åbnes for en positiv
recoveryproces for den enkelte. Ved at deltage i et
gruppeforløb og udveksle erfaringer åbnes mulighed for en
anderledes, imødekommende tilgang til det at høre stemmer .
Du kan indgå i et lokalt stemmehørernetværk med andre
stemmehørere, og strukturen i gruppeforløbet er med
udgangspunkt i stemmehørernetværket i Danmark.
Tidspunkt:
Sted:
Målgruppe:
Pris:
Tilmelding:
Gruppeleder:
Torsdage i ulige uger, med start i uge 19,
kl. 14 - 16. (8. maj 2014)
Cafetik Refugiet, Mindegade 2, 7400
Herning
Stemmehørere i Herning Kommune
30 kr pr. gang
Løbende tilmelding - kontakt Lotte
Mortensen, tlf. 96285323
Lotte Mortensen
KURSUS OMKRING STRESSHÅNDTERING OG
SØVNLØSHED
Som psykisk sårbar udsættes man dagligt for flere eller mange
stress episoder, og det kan være en del af grunden til
søvnproblemer. Hvis man inddrager stresshåndtering i sine daglige
rutiner, kan det være en mulighed for at opnå en bedre
nattesøvn. Formålet med kursusforløbet er at forstå og ændre dit
søvnmønster, så det bliver muligt at få mere energi og indhold i
dit hverdagsliv.
Kursets udgangspunkt er i teorierne om kognitive teknikker og det
vil indeholde praktiske øvelser.
Tidspunkt:
Datoer:
Sted:
Antal:
Målgruppe:
Pris:
Tilmelding:
Undervisere:
Torsdage fra kl. 10.30 —12.30
Start den 28. august 2014.
Kurset er over 5 uger, med start i uge 35
Livsstils Huset, Skovvænget 2 a, 7400
Herning
Max 8 deltagere
Psykisk sårbare i Herning Kommune
150 kr
Senest mandag den 11. august 2014
Joan Ry og Lotte Mortensen
HØJSKOLEUGE
Vil du gerne arbejde med din egen sundhed – og har
du et ønske om at prøve at deltage i et højskoleophold
og de fantastiske muligheder det giver?
Livsstils Huset har indgået et samarbejde med Familiehøjskolen
Skærbæk om en uges højskoleophold i 2014 med fokus på
sundhed, fællesskab og livsstilsforandringer.
Indhold:
Program og kursusbeskrivelse se næste side
Pris:
1475 kr. - inkl. fuld forplejning.
Tid:
Mandag - fredag i uge 41, 2014. Alle dage fra
11.30 – 19.15 med fælles transport fra Livsstils
Huset. - Senest tilmelding den
5.09.2014
Er du interesseret, nysgerrig, modig?
Kontakt Livsstils Huset, Lotte Mortensen tlf. 96285323
HØJSKOLEUGE
Undervisningen vil bestå af de fag, man normalt har på
højskolen: Kost og sundhed, Idræt (forskellige tilbud,
hvor ALLE kan være med) Nærværstræning, Yoga,
Samvirke, Trivselsfag, Kreativt værksted, Overvægtspsykologi
Det vil være familiehøjskolens undervisere der vil stå for de
enkelte undervisningsforløb.
På kurset vil der være fælles transport til/fra familiehøjskolen i
Skærbæk og Livsstilskoordinator Lotte Mortensen vil være
kursusleder og gennemgående person gennem hele ugen.
Højskoleugen forudsætter at 10-12 personer tilmelder sig.
Er du interesseret, nysgerrig, modig?
Kontakt Livsstils Huset, Lotte Mortensen tlf. 96285323
SAMARBEJDE MED IDRÆTSFORENINGER I
HERNING
Livsstils Huset og FIFS har inviteret forskellige
idrætsforeninger i Herning kommune til at indgå i et
samarbejde om at uddanne idrætsmentorer og få
psykisk sårbare personer til at dyrke idræt i de
etablerede foreninger.
På nuværende tidspunkt er der lagt op til et
samarbejde med Herning Bordtennisklub, Herning
Løbeklub, Herning Bokseklub og Herning Floorball
Forening.
Interesseret?
Kontakt Livsstils Huset, Lotte Mortensen, tlf 96285323
IDRÆTSFORENINGEN FIFS
Livsstils Huset har et tæt samarbejde med
Idrætsforeningen FIFS.
Foreningen Idræt for Sundhed har tilbud rettet mod
gruppen af psykisk sårbare, som ønsker at dyrke idrætsog fritidsaktiviteter på mindre hold og med fast tilknyttet
instruktør.
På nuværende tidspunkt tilbydes aqua-spinning i
varmtvandsbassinet i DGI-huset, cykelhold i omegnen,
gåture i Herning og omegn, bodywork og badminton i
DGI-Huset. Har du forslag til andre idrætsaktiviteter så
kontakt FIFS-koordinator Louise Sørensen, 22718800.
Pris: 100 kr. årligt for medlemskab af FIFS.
1 aktivitet ugentligt koster 75 kr. pr. måned,
2 aktiviteter ugentligt koster 150 kr. pr. måned.
NB:
Tjek hjemmesiden og læs mere om
foreningen, aktiviteterne og
mødesteder: www.fifs-herning.dk
-eller kontakt Idrætskoordinator
Louise Sørensen, 22718800
IDRÆTSVENNER
Vil du gerne dyrke idræt og vil du gerne ind i et
fællesskab med andre – men kniber det med at
komme af sted, eller er det bare for kedeligt at
gå alene?
I samarbejde med idrætsforeninger og studerende fra
uddannelsesinstitutioner, vil det være muligt at få skabt
kontakt til en idrætsven, som har samme interesse for din
idrætsgren som dig, og hvor I til gensidig glæde kan træne
og motionere sammen. – Det kan være I mødes i en klub, i
et træningslokale, eller I fx løber, går eller cykler en tur
sammen.
Er du interesseret i at få en idrætsven? – eller er du
måske interesseret i at være idrætsven?
Kontakt Livsstils Huset, Lotte Mortensen tlf.
96285323
IDRÆTSMENTORER
Vil du gerne dyrke idræt og vil du gerne ind i et
fællesskab med andre – men er det også svært
for dig?
Har du en udfordring i at komme ud af døren, så er her et tilbud
om at deltage i et idrætsforløb med en personlig idrætsmentor.
En idrætsmentor er en person, som har gennemgået en miniuddannelse gennem Dansk Arbejder Idræt. Uddannelsen har
særligt fokus på information og motivation i forhold til gruppen
af psykisk sårbare.
Det vil være muligt at få skabt en kontakt med en idrætsmentor,
som har samme interesse for idræt som dig, og hvor I til
gensidig glæde kan træne og motionere sammen. – Det kunne
være at spille bordtennis, gå til dans, cykle sammen i en
cykelklub osv. En idrætsmentor siger ja til at indgå et
forpligtende forløb med dig, og du aftaler individuelt med din
idrætsmentor hvor meget støtte du har brug for, om du helst vil
hentes hjemme, eller I kan aftale at mødes i klubben.
Er du interesseret?
Kontakt Livsstils Huset, Lotte Mortensen tlf. 96285323
UDDANNELSE SOM IDRÆTSMENTOR
Kunne du tænke dig at blive idrætsmentor for en
person som er psykisk sårbar?
Livsstils Huset og idrætsforeningen FIFS (foreningen idræt for
sundhed) tilbyder interesserede at få en mini-uddannelse som
idrætsmentor. En idrætsmentor er en person, som har
gennemgået en uddannelse, som tilbydes i et samarbejde
mellem Livsstils huset, FIFS og Dansk Arbejder Idræt.
Uddannelsen har særligt fokus på information og motivation i
forhold til gruppen af psykisk sårbare. En idrætsmentor siger
ja til at indgå et forpligtende og aktivt forløb med en bruger.
Som idrætsmentor påtager man sig et ansvar for at indgå i en
positiv relation og understøtte den anden i at komme af sted
til idrætsaktiviteten, fx ved at hente vedkommende. Det vil
være muligt at få refunderet udgifter i forbindelse med
idrætsudøvelsen.
Livsstils Huset og FIFS har samarbejde med forskellige
idrætsforeninger i Herning kommune og studerende fra
uddannelsesinstitutionerne under VIA.
Er du interesseret i at blive idrætsmentor?
Kontakt Livsstils Huset, Lotte Mortensen tlf. 96285323
www.livsstilshuset-herning.dk
Livsstils Huset, Skovvænget 2a, 7400 Herning
Livsstilskoordinator: Lotte Mortensen, tlf. 96285323
[email protected]

similar documents